Καμία μέριμνα για την στήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Η έλευση της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων δημιούργησε μια σειρά από  σοβαρά προβλήματα στην υγεία, την οικονομία, την εργασία, τον πολιτισμό, αλλά  και, γενικότερα, σε κάθε ατομική και κοινωνική διάσταση. Οι καθυστερήσεις, οι  παλινωδίες, οι αποσπασματικές δράσεις αλλά, κυρίως, οι ιδεοληψίες της  κυβέρνησης έχουν επιδεινώσει δραματικά το επίπεδο ζωής στη χώρα μας. 

Ωστόσο, η επιβάρυνση δεν είναι ισόρροπη και αναλογική, καθώς ορισμένοι  συμπολίτες μας και κοινωνικές κατηγορίες πλήττονται ακόμη περισσότερο από την  οικονομική και υγειονομική κρίση. Μια κατηγορία είναι οι Ρομά, οι οποίοι βλέπουν  την παρούσα κρίση, εξαιτίας μιας σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και  παραλείψεων, να επιτείνει την κοινωνική τους περιθωριοποίηση και να επιδεινώνει  περαιτέρω το επίπεδο διαβίωσής τους. 

Σύμφωνα με την χαρτογράφηση του 2017, υπάρχουν περίπου 105.000 Ρομά, οι  οποίοι ζουν σε 354 οικισμούς ανά την επικράτεια, που κυμαίνονται, από ιδιαίτερα  χαμηλού επιπέδου (καταυλισμοί από παράγκες και πρόχειρα καταλύματα χωρίς  υποδομές) μέχρι επιπέδου αστικής γειτονιάς. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως οι  πληθυσμοί Ρομά εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά: Είναι, ως επί το πλείστον,  μακροχρόνια άνεργοι, υποαπασχολούμενοι ή δραστηριοποιούμενοι σε εργασίες με  μικρή προστιθέμενη αξία, όπως οι εποχικές αγροτικές εργασίες, το μικρεμπόριο και  διάφορες περιοδεύουσες δραστηριότητες.  

Στερούνται, εξαιτίας μιας διαχρονικής και αμοιβαία επιφυλακτικής στάσης με το  κράτος, τα στοιχειώδη για την υγεία, την ενέργεια και την παιδεία. Ως εκ τούτου, η  γενική κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Για παράδειγμα, στους  συνοικισμούς Ρομά στην Κοζάνη και την Εορδαία, ζουν περίπου 400 άνθρωποι σε  δύσκολες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, με μια ολιστική παρέμβαση του, είχε δρομολογήσει μια  σειρά από ενέργειες για τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η Ειδική  Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά που συστάθηκε το 2016 στο πλαίσιο του  αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, είχε υλοποιήσει μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των  προβλημάτων των Ρομά, τόσο σε προνοιακό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό θεσμικό. 

Παράλληλα, είχε δρομολογήσει μια σειρά παρεμβάσεων για καθολική αντιμετώπιση  των προβλημάτων με εξασφαλισμένους πόρους ύψους 75 εκ € από την Ε.Ε. με  σκοπό να δημιουργηθούν Πολυκεντρα σε οικισμούς Ρομά σε όλες τις Περιφέρειες  για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ιδίως γυναικών και παιδιών (καθαριότητα,  προσωπική υγιεινή, σχολική υποβοήθηση), χωρικές παρεμβάσεις σε 15 οικισμούς  για τη βελτίωση των υποδομών, επιδότηση ενοικίου για ένταξη στον αστικό ιστό,  νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της μικρής επιχειρηματικότητας.  

Τέλος, είχε καταθέσει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κοινωνική  ένταξη των Ρομά 2017-2021, το οποίο ρύθμιζε τις προϋποθέσεις και καθόριζε τους  στόχους για τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά.  

Η Νέα Δημοκρατία, από την αρχή έδειξε τις προθέσεις της καθώς κατήργησε την  Ειδική Γραμματεία Ρομά. Παράλληλα, με ένα νόμο τιμωρητικού χαρακτήρα, τον  Ιανουάριο του 2020, που όριζε ότι αναστέλλονται τα επιδόματα παιδιού, στέγασης  και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε οικογένειες αν έστω και ένα παιδί  επαναλάβει την τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης λόγω απουσιών, στόχευσε  ευθέως κατά των οικογενειών Ρομά. Γιατί είναι γνωστό ότι στους Ρομά η σχολική  διαρροή, λόγω, ακριβώς των συνθηκών διαβίωσης και της έλλειψης μέσων, είναι  υψηλή.  

Παράλληλα, προχώρησε στην κατεδάφιση καταυλισμών όπως στη Νέα Ζωή  Ασπροπύργου, ωθώντας τους κατοίκους σε απόγνωση και αναγκαστική μετοίκηση.  

Πρόσφατο δείγμα αδιαφορίας και παραμέλησης είναι η αντιμετώπιση των Ρομά  κατά την περίοδο της πανδημίας. Όταν είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός οικισμών  στερούνται ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού, τα υγειονομικά πρωτόκολλα  χωρίς καμία ενίσχυση είναι κενό γράμμα. Αποκορύφωμα δε, αποτελεί η  τηλεκπαίδευση στη διάρκεια του lockdown. Όπως φαίνεται από τις  επαναλαμβανόμενες καταγγελίες που έχουν οδηγήσει και σε νομική διερεύνηση για  την εξακρίβωση ποινικών ευθυνών, η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για την  προάσπιση του δικαιώματος των παιδιών Ρομά να παρακολουθούν τα μαθήματα  μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η κυβέρνηση θα έπρεπε να φροντίσει ώστε, καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας,  να εξασφαλίσει στους οικισμούς όπου υπάρχουν υποδομές, την απαγόρευση  διακοπής παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και internet στα νοικοκυριά,  στους δε οικισμούς που στερούνται βασικών υποδομών, την παροχή ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο, έστω και με προσωρινές λύσεις.  Θα μπορούσε επίσης, όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαθέτει σε οικισμούς  Ρομά τις μερίδες των σχολικών γευμάτων που δεν διανέμονται λόγω κλειστών  σχολείων. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε δε ότι η πλειοψηφία των Ρομά, λόγω της  μακροχρόνιας ανεργίας ή των επισφαλών εργασιών τους, δεν εντάσσονται καν στα  ισχνά μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία ως  γνωστόν αποκλείουν περίπου 740.000 άνεργους. 

Επειδή η τήρηση της ισονομίας και της ισοπολιτείας είναι ευθύνη του κράτους και  των φορέων του, 

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά την ομαλή κοινωνική ένταξη και στήριξη όλων  των πολιτών,  

Επειδή οι συνθήκες της πανδημίας έχουν επιδεινώσει δραματικά την ζωή όλων,  αλλά με μεγαλύτερη δριμύτητα των πιο ευάλωτων, 

Επειδή το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει τις βασικές υποδομές στους οικισμούς  Ρομά και την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των δικτύων βασικών παροχών (ύδρευση- ηλεκτρικό ρεύμα-σύνδεση στο διαδίκτυο) 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποια είναι τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για την οικονομική και  κοινωνική στήριξη των Ρομά στο πλαίσιο της οικονομικής και  υγειονομικής κρίσης; 

2. Γιατί δεν υπήρξε καμία προεργασία για την αντιμετώπιση των  δυσχερειών που ήταν γνωστό ότι θα προκύψουν με την  τηλεκπαίδευση; Ποια μέτρα προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο  Παιδείας έστω και τώρα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των  παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση; 

3. Ποιες ενέργειες έχουν κάνει για τη συνέχιση και την υλοποίηση των  έργων της καταργηθείσης Ειδικής Γραμματείας Ρομά, όπως αυτές  έχουν κατατεθεί με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κοινωνική  ένταξη των Ρομά 2017-2021; 

Scroll to Top