Αξιοποίηση των άνεργων πτυχιούχων στην εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ

Στο σύστημα απονομής των συντάξεων παρατηρούνται τεράστιες  καθυστερήσεις, καθώς ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων ανέρχεταιστις  360.000 έναντι 185.000 που ήταν πριν περίπου ένα χρόνο.Πρόσφατα, στο  υπό συζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την προστασία της  δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής  των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής  αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε με τη  διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή, προβλέφθηκε στο άρθρο 80 η  δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ για την υποστήριξη της  διαδικασίας απονομής των συντάξεων. 

Ειδικότερα, με συμβάσεις έργου διάρκειας 8 μηνών θα μπορεί να  ανατίθεται το παραπάνω έργο σε συνταξιούχους πρώην υπάλληλους του e ΕΦΚΑ, οι οποίοι κατά τον χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους είχαν  υπηρετήσει στα αντικείμενα της επεξεργασίας των αιτημάτων παράτασης  αναπηρικών συντάξεων, απονομής και παράτασης του εξω- ιδρυματικού επιδόματος, μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, απονομής προσωρινών  συντάξεων όλων των κατηγοριών, της διαδικασίας ελέγχου στην  ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, της διαδικασίας ελέγχου των  εισφορών, καθώς και της υποστήριξης της γραμματείας συντάξεων,  

Ο Σύλλογος του Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα, που αφορά 5.500 πτυχιούχους της Δημόσιας Πρόσκλησης  Νο 11/2018, που έχουν ήδη εργαστεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, έχει  εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διάταξη αυτή. Υποστηρίζει ότι  την ίδια στιγμή που η ανεργία στους νέους ηλικίας 18-35 ετών βρίσκεται στο  37,5%, αντί να δοθεί η δυνατότητα σε άνεργους νέους πτυχιούχους με υψηλή  επιστημονική κατάρτιση να εργαστούν έστω και για περιορισμένο χρονικό  διάστημα, η κυβέρνηση προχωρά στην νομοθέτηση της συγκεκριμένης  διάταξης.  

Σήμερα 600 περίπου άνεργοι πτυχιούχοι από το Πρόγραμμα του  ΟΑΕΔ για τους 5.500 έχουν εργαστεί ήδη στον e- ΕΦΚΑ και έχουν τόσο τις  εξειδικευμένες γνώσεις και τη διάθεση όσο και την εμπειρία, να συνδράμουν  ουσιαστικά και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία κάθε δύσκολη κατάσταση του  δημοσίου, όπως είναι ο τομέας των συντάξεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να  δοθεί η σχετική δυνατότητα σε αυτούς να μπορέσουν έστω με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου να συμβάλουν ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη  λειτουργία του e- ΕΦΚΑ. 

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός 

Προτίθεται να αξιοποιήσει τους 600 άνεργους πτυχιούχους του  παραπάνω προγράμματος για την αποκατάσταση της εύρυθμης  λειτουργίας του e- ΕΦΚΑ στον τομέα της απονομής των συντάξεων;

Scroll to Top