Απορρίπτονται οι νέοι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι από την επιδότηση ανεργίας

Δεδομένων των συνθηκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω υγειονομικής κρίσης,  προβλέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 4722/20, άρθρο 17, κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το  έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα η  χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας με πενήντα ημέρες εργασίας στην  ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική  επιδότηση ανεργίας. 

Για τους νέους όμως που φέτος θα πάρουν για πρώτη φορά επιδότηση ανεργίας τα  πράγματα είναι δύσκολα καθώς φαίνεται ότι πέραν των 50 ενσήμων που πρέπει να  έχουν, καλούνται παράλληλα να έχουν πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε  έτος κατά τα δύο προηγούμενα πριν από την έναρξη της επιδότησης έτη ως νέοι  επιδοτούμενοι. 

Επειδή η συμπλήρωση των 80 ημερών εργασίας, λόγω συγκυριών και συγκεκριμένα  λόγω πανδημίας, κατά το έτος 2020, κατέστη στις περισσότερες περιπτώσεις αν όχι  ανέφικτη, τουλάχιστον δύσκολη. 

Επειδή οι πρακτικές αυτές δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ζωή των εποχιακά  εργαζόμενων που επλήγησαν μεταξύ των υπολοίπων εργαζόμενων, βαριά από την  αρχή την έναρξη της πανδημίας, σε σημείο να αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός : 

Προτίθεται, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, να μεριμνήσει για τους νέους  εποχιακά εργαζόμενους που φέτος θα λάβουν πρώτη φορά ταμείο ανεργίας,  ώστε η ένταξή στο ταμείο ανεργίας να πραγματοποιηθεί με τα 50 ένσημα και όχι  με τα επιπλέον 80 που ζητά ο ΟΑΕΔ;

Scroll to Top