Η κυβέρνηση αφήνει τους εργαζόμενους στον τουρισμό – επισιτισμό στο έλεος της τύχης τους

Η υγειονομική κρίση, αλλά κυρίως οι κυβερνητικές επιλογές ως προς την ασκηθείσα πολιτική, έχουν αντίκτυπο στη ζωή των εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό, οι οποίοι αγωνίζονται να επιβιώσουν κάτω απο εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η κατάσταση ως προς το μέλλον τους κρίνεται αβέβαιη καθώς πολλοί εξ αυτών είτε έμειναν άνεργοι, είτε τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας, είτε βρίσκονται σε αβέβαιο εργασιακό καθεστώς καθώς οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν κήρυξαν πτώχευση. 

Πιο συγκεκριμένα, το επίδομα επιβίωσης των 534 € σε πολλές περιπτώσεις δεν τους έχει καταβληθεί από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους . Ως προς το επίδομα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων, τα οποία επίσης δεν έχουνε λάβει, ο ΟΑΕΔ παραδέχεται ότι ο χρόνος εξέτασης ανά αίτηση ανέρχεται στους τρείς μήνες. Τέλος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις εργαζομένων που παρά τις καταγγελίες σύμβασής τους, καθώς οι επιχειρήσεις που τους απασχολούσαν τέθηκαν σε καθεστώς πτώχευσης, ωστόσο, εξακολουθούν να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να μη μπορούν να λάβουν ούτε το επίδομα ανεργίας αλλά ούτε και το ειδικό επίδομα. 

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, η δυνατότητα συμμετοχής τους ακόμα και στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης που υλοποιούνται από το Υπουργείου Τουρισμού θα έφερνε μία κάποια ανακούφιση σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Η δε αναβάθμιση του προγράμματος των μαθημάτων αυτών θα έδινε τη δυνατότητα πληρέστερης κατάρτισης σε όσο το δυνατο περισσότερους εργαζομένους 

Σύμφωνα με την με Α.Π. 19987/28.12.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού, οι εισακτέοι που θα μετεκπαιδευτούν κατά την περίοδο 2020-2021, είναι 805 και ο ανώτατος αριθμός ατόμων ανά τμήμα είναι 25. Με δεδομένη λοιπόν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημιας θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων με αύξηση των τμημάτων και ενδεχομένως του αριθμού των ατόμων ανά τμήμα.

Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα τόσο εισοδηματικής τους στήριξης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, αλλά και κατάρτισής τους προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους, 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν ούτως ώστε να στηρίξουν εισοδηματικά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι από τον Νοέμβριο δεν έχουν λάβει ούτε το ειδικό επίδομα, ούτε το επίδομα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων; 

2. Πόσες επιχειρήσεις του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης από την έναρξη της πανδημίας και πόσοι υπάλληλοι απασχολούνταν σε αυτές; 

3. Σε ποιες πρόσθετες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν είτε προκειμένου να στηρίξουν εισοδηματικά τους υπαλλήλους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που τέθηκαν σε καθεστώς πτώχευσης από την έναρξη της πανδημίας; 

4. Προτίθενται να τροποποιήσουν την με Α.Π. 19987/28.12.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού προκειμένου να αρθεί ο αριθμητικός περιορισμός των 25 ατόμων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης, αφού υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Scroll to Top