Σε εξαθλίωση οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ

Η λειτουργία των ΤΑΞΙ κατά τη διάρκεια της πανδημίας δε σταμάτησε.  Επιβλήθηκαν όμως περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας τους, οι οποίοι, παράλληλα  με την απουσία μέτρων στήριξης, οδήγησαν τους περισσότερους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ σε  οικονομική ασφυξία.  

Η Κυβέρνηση έχει αφήσει τον κλάδο στην τύχη του και τα αρμόδια Υπουργεία  έπραξαν από ελάχιστα έως και τίποτα για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, οδηγώντας  τους ίδιους και τις οικογένειές τους στην ανέχεια. 

Σύμφωνα με την Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και την πρόσφατη επιστολή τους προς τον  Πρωθυπουργό, η απαγόρευση πλέον του ενός επιβάτη, ακόμα κι αν πρόκειται για  μέλη της ίδιας οικογένειας, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας χρήσης του  συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση των  εσόδων των ιδιοκτητών. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πώς άνθρωποι που  διαβιούν στην ίδια οικία, μέλη της ίδιας οικογένειας, αδυνατούν από κοινού να  χρησιμοποιήσουν το ίδιο ΤΑΞΙ.  

Επιπρόσθετα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και την επιβολή  περιοριστικών μέτρων, οι ιδιοκτήτες ταξί έλαβαν μόνο την επιδότηση των 800 ευρώ,  ενώ στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν λίγοι εξ αυτών,  συγκεκριμένα το 40% από τους 35.000 ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους.

Επειδή, τα μέλη της ίδιας οικογένειας έρχονται σε στενή επαφή εντός της κοινής οικίας  τους, η χρήση του ίδιου μεταφορικού μέσου δεν δημιουργεί περαιτέρω επικινδυνότητα  για τους ίδιους, 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης και οδηγός ΤΑΞΙ είναι πολύ περισσότερο  εκτεθειμένος στον ιό συναλλασσόμενος με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα,  

Επειδή, το 60% των ιδιοκτητών ταξί δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη, πλην των  800 ευρώ που δόθηκαν στην αρχή των περιοριστικών μέτρων,  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί 

1. Προτίθενται να τροποποιήσουν τη σχετική ΚΥΑ, ώστε να επιτραπεί η  μεταφορά πλέον του ενός επιβάτη και μελών της ίδιας οικογένειας με το ίδιο  ΤΑΞΙ; 

2. Προτίθενται να προστατεύσουν παράλληλα τον οδηγό με χρηματοδότηση  υποχρεωτικής τοποθέτησης προστατευτικού κουβουκλίου στα πρότυπα των  προστατευτικών κουβουκλίων οδηγών αστικών λεωφορείων;

3. Προτίθενται να εξετάσουν τη λήψη οικονομικών μέτρων στήριξης των  ιδιοκτητών ταξί, δεδομένης της δραματικής μείωσης των εσόδων τους κατά  τους μήνες στη διάρκεια των οποίων ίσχυε καθολικό lockdown; 

Scroll to Top