Ο e- ΕΦΚΑ Αρκαδίας σε αδιέξοδο

Στην Πελοπόννησο, η διοικητική διάρθρωση του e-ΕΦΚΑ αντιστοιχεί στις επιμέρους  περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Λειτουργικά, η διοικητική δομή του e-ΕΦΚΑ στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας,  καλύπτει τον τομέα απονομής συντάξεων, εκτός από αυτές της περιφερειακής  ενότητας Αρκαδίας, και αυτές των περιφερειακών ενοτήτων Λακωνίας και Αργολίδας.  

Στο τμήμα συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Αρκαδίας υπηρετούν 10 υπάλληλοι εκ των οποίων  οι 4 ασχολούνται αποκλειστικά με την έκδοση των συντάξεων των ταμείων του πρώην  ΙΚΑ, του πρώην ΟΑΕΕ και τώρα του πρώην ΟΓΑ για τις περιφερειακές ενότητες  Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας.  

Μέχρι στιγμής υφίστανται 2000 εκκρεμότητες συντάξεων του πρώην ΙΚΑ, 600  εκκρεμότητες του πρώην ΤΕΒΕ και 1,200 εκκρεμότητες του πρώην ΟΓΑ.  

Είναι προφανές, ότι οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Αρκαδίας που ασχολούνται με τη  διαδικασία έκδοσης-απονομής των συντάξεων δεν επαρκούν, με συνέπεια οι αιτήσεις  συνταξιοδότησης να σωρεύονται. Το σύστημα «έχει φρακάρει» και οι συνταξιούχοι  περιμένουν επί χρόνια να λάβουν τη σύνταξή τους.  

Απαιτείται η άμεση λειτουργία των τοπικών διευθύνσεων Λακωνίας και Αργολίδας, για  την έκδοση συντάξεων στις συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να αποσυμφορηθεί η  τοπική διεύθυνση Αρκαδίας. 

Επιπλέον απαιτείται η πρόσληψη νέου προσωπικού, ώστε η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ  στην Πελοπόννησο να είναι ομαλή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Θα λειτουργήσουν τα τμήματα συντάξεων των τοπικών διευθύνσεων  Λακωνίας και Αργολίδας, ώστε να εκδίδουν τις συντάξεις των  αντίστοιχων περιοχών και έτσι να αποσυμφορηθεί το αντίστοιχο τμήμα  της τοπικής διεύθυνσης Αρκαδίας; 

2. Θα γίνουν προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ και ειδικότερα στον e-ΕΦΚΑ  Αρκαδίας ;  

Scroll to Top