Η κυβέρνηση να φέρει άμεσα για κύρωση τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190 του ILO σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας

Οι δηλώσεις των γυναικών που είχαν το θάρρος να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλική  κακοποίηση, τη βία και την παρενόχληση που έχουν υποστεί έσπασε το φράγμα της σιωπής,  του φόβου και της προκατάληψης. Έδωσε κουράγιο και δύναμη σε πολλές γυναίκες, αλλά και  σε άνδρες, να ενώσουν τη φωνή τους για τις τραυματικές εμπειρίες τους. Διαμορφώθηκε ένα  μεγάλο κίνημα συμπαράστασης και αναπτύχθηκε στη δημόσια συζήτηση το αίτημα της  μηδενικής ανοχής στην κουλτούρα του βιασμού, στην έμφυλη βία, στην κακοποίηση και στην  παρενόχληση. Σημασία έχει αυτή η κοινωνική ευαισθητοποίηση να μην εξαντληθεί σε μια  συγκυριακή συζήτηση, αλλά να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε θεσμικό και  εργασιακό επίπεδο και, κυρίως, σε αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Χρειάζονται  αποφάσεις σε νομοθετικό επίπεδο, ενίσχυση των δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά  των γυναικών, πρόβλεψη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρωτοβουλίες στους χώρους  εργασίας, στον πολιτισμό, στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, στα ΜΜΕ και στις τοπικές κοινωνίες.  

Με δεδομένο ότι άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες και μέτρα πρέπει να ληφθούν για την  αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς, στον δημόσιο και  ιδιωτικό τομέα, με τη θέσπιση κανόνων, την εφαρμογή μέτρων πρόληψης, τη διασφάλιση της  κατάλληλης ενημέρωσης, καθώς και την ενίσχυση των δομών στήριξης και των ελεγκτικών  μηχανισμών.  

Με δεδομένο ότι επιβάλλεται η κυβέρνηση να φέρει άμεσα προς κύρωση τη Διεθνή Σύμβαση  Εργασίας 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας/ILO σχετικά με την εξάλειψη της βίας και  της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.  

Με δεδομένο ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το ΣΕΠΕ ως μηχανισμός ενημέρωσης, ελέγχου,  υποβολής καταγγελιών και διερεύνησης για περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία.  

Με δεδομένο ότι απαιτείται να συμπεριληφθεί η αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης  στην εργασία στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας: 

1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και μέτρα θα λάβουν για την αντιμετώπιση της  βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και στον  ιδιωτικό τομέα; 

2. Πότε προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει προς κύρωση τη Διεθνή Σύμβαση  Εργασίας 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας/ILO σχετικά με την εξάλειψη  της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας και πως θα διασφαλίσει  την αποτελεσματική εφαρμογή της; 

Ειδικότερα ο Υπουργός Εργασίας ερωτάται: 

1. Προτίθεται να ενισχύσει το ΣΕΠΕ ως μηχανισμό ενημέρωσης, ελέγχου, υποβολής  καταγγελιών και διερεύνησης για περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στην  εργασία;  

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους  προκειμένου να συμπεριληφθεί το ζήτημα της αντιμετώπισης της βίας και της  παρενόχλησης στην εργασία στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων  και συμβάσεων;  

Scroll to Top