Άμεση ανάγκη συνέχισης της στήριξης της αμπελουργίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έγκαιρα και με πληθώρα ερωτήσεων και παρεμβάσεων έχει επισημάνει την δεινή θέση που βρίσκεται ο αμπελοοινικός  τομέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη δέσμη μέτρων στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα.  Η ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής σηματοδοτεί την αναγνώριση της ανάγκης περεταίρω στήριξης του αμπελοοινικού τομέα από τις  συνέπειες της πανδημίας COVID-19.  

Με την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατείνονται τα υφιστάμενα πριν την έλευση της πανδημίας μέτρα, αλλά και  τα έκτακτα μέτρα, που εγκρίθηκαν το 2020, ήτοι την Απόσταξη Κρίση και Αποθεματοποίηση. Όμως, η Επιτροπή για αυτά, προβλέπει  ότι μπορεί να χρηματοδοτηθούν, είτε από τα τυχόν αδιάθετα κονδύλια των ΕΠΣ (Εθνικών Φακέλων), είτε από τους εθνικούς  προϋπολογισμούς των Κρατών Μελών.  

Τα περισσότερα Κράτη Μέλη όμως με ισχυρούς απελοοινικούς τομείς έχοντας δαπανήσει τα διαθέσιμα από τους Εθνικούς Φακέλους  τους ποσά,καλούνται στην ουσία για να παρατείνουν τα μέτρα αυτά να συνδράμουν με κονδύλια από τους Εθνικούς τους  προϋπολογισμούς και μόνον. Για το λόγο αυτό Κράτη Μέλη του Νότου είχαν ζητήσει την έκτακτη χρηματοδότηση του τομέα και είναι  απορίας άξιον πως σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκφράζει την ικανοποίησή του για  την απόφαση, αναφέροντας ότι: «Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρατείνει για ένα έτος, με αναδρομική  μάλιστα ισχύ, τα μέτρα στήριξης του τομέα του οίνου μας ικανοποιεί καθώς δίνει μια σημαντική ανάσα και στον ελληνικό κλάδο». 

Σύμφωνα δε με την Κεντρική Συνεταιριστική Αμπελοοινική Οργάνωση (ΚΕΟΣΟΕ), χωρίς επιπλέον κοινοτικούς πόρους τα  συγκεκριμένα μέτρα δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στην ανακούφιση του αμπελοοινικού τομέα. 

Επιπλέον, με δελτίο τύπου της 1ης Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το ΥΠΟΙΚ θεωρεί την ενίσχυση για την  αναδιάρθρωση αμπελώνα εισόδημα κι όχι επένδυση. Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, τα ποσά που χορηγούνται ως ενίσχυση  για την αναδιάρθρωση αμπελώνων θεωρούνται εισόδημα, μη φορολογητέο, δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και  συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ, από επιδοτήσεις για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα. 

Η απόφαση αυτή φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη αλλά αγνοεί την έννοια της αναδιάρθρωσης αμπελώνα, η οποία εμπίπτει  ξεκάθαρα στις επενδυτικές αγροτικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά επένδυση και δεν μπορεί να  εκλαμβάνεται ως εισόδημα.

Σύμφωνα δε με την ΚΕΟΣΟΕ, η θεώρηση ενίσχυσης για αναδιάρθρωση αμπελώνα ως εισόδημα θα έχει σαν συνέπεια το έτος που ο  αμπελουργός θα λάβει την ενίσχυση, θα μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τα επόμενα όμως έτη που δεν θα λάβει ενίσχυση  αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να επιστρέψει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 

Επειδή ενώ η ανάγκη περεταίρω στήριξης του αμπελοοινικού τομέα από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 αναγνωρίζεται από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς όμως την πρόβλεψη για έκτακτη χρηματοδότηση από πλευράς της των μόνων δύο επιπλέον μέτρων  που ενέκρινε το 2020 η Επιτροπή ως μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Επειδή τα διαθέσιμα από τους Εθνικούς Φακέλους τους ποσά έχουν σχεδόν εξαντληθεί κατά το πρώτο έτος της πανδημίας COVID 19 και συνεπώς προκύπτει ανάγκη χρηματοδότησης των επιπλέον μέτρων που ενέκρινε το 2020 η Επιτροπή ως μέτρα για την  αντιμετώπιση της πανδημίας από άλλους πόρους 

Επειδή η στήριξη του τομέα το 2020 ήταν ανεπαρκής αφού για το μέτρο της «Απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης», το ποσό το  οποίο τελικά διατέθηκε ανήλθε στα 20.503.318,98 και τα αποθέματα στις δεξαμενές τόσο των οινοποιείων όσο και στο εμπόριο  αυξήθηκαν υπερβολικά σε σχέση με το 2019 

Επειδή λοιπόν η συνέχιση των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του τομέα με γενναίους προϋπολογισμούς κατά το 2021 είναι  απολύτως απαραίτητη για την βιωσιμότητα των αμπελουργών της χώρας μας που στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μικροί  παραγωγοί και η νέα καλλιεργητική περίοδος και άρα οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας είναι προ των πυλών 

Επειδή τέλος η θεώρηση ενίσχυσης για αναδιάρθρωση αμπελώνα ως εισόδημα κι όχι ως επένδυση επιβαρύνει περαιτέρω το  εισόδημα των αμπελουργών και δημιουργεί συνθήκες αποτροπής του εκσυγχρονισμού και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των  εκμεταλλεύσεων. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Κρίνετε ικανοποιητική τη πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή προτίθεστε να προβείτε σε ενέργειες και  ποιες για την διεκδίκηση της στήριξης του αμπελοοινικού τομέα με έκτακτη Κοινοτική Χρηματοδότηση; 

2) Ποιο είναι το διαθέσιμο από τον Εθνικό Φάκελο για τον Τομέα διαθέσιμο ποσό και ποιο το ποσό που προτίθεστε να  διαθέσετε από σε έκτακτα μέτρα, που εγκρίθηκαν το 2020; 

3) Προτίθεστε, εφόσον τα παραπάνω διαθέσιμα ποσά είναι ανεπαρκή, να ενισχύσετε με έκτακτα μέτρα αυτά από τον Κρατικό  Προϋπολογισμό, ποια και με ποιο ποσό; 

4) Προτίθεστε να επανεξετάσετε την πρόσφατη απόφαση σύμφωνα με την οποία τα ποσά που χορηγούνται ως ενίσχυση για  την αναδιάρθρωση αμπελώνων θεωρούνται εισόδημα, μη φορολογητέο, δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και  συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ, από επιδοτήσεις για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και  αντίστροφα; 

Scroll to Top