Προβληματική η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA εντός του 2021

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1300/2020(ΦΕΚ: B’ 5862/31.12.2020),  οι ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της  ψηφιακής πλατφόρμας my DATA ορίζονται εντός του 2021.Ωστόσο, η εσπευσμένη υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου, εν μέσω πανδημίας, δημιουργεί σοβαρά  προβλήματα στις επιχειρήσεις, τους ελευθέρους επαγγελματίες, και τη λογιστική – φοροτεχνική κοινότητα. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος(Ο.Ε.Ε.), με την από 28.12.2020 επιστολή  του προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, ζητά το έτος 2021 να  χαρακτηρισθεί ως έτος προαιρετικό για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων  και παράλληλα η Δημόσια Διοίκηση να προβεί άμεσα στις απαραίτητες  νομοθετικές ρυθμίσεις. Επίσης, ζητά θέσπιση κινήτρων και περισσότερες δράσεις  και ενέργειες από την Α.Α.Δ.Ε. για την επαρκή ενημέρωση των επιχειρήσεων. 

Επειδή, ο σχεδιασμός και υλοποίηση του μέτρου πάσχουν, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ορθή εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις, τους  ελεύθερους επαγγελματίες, και τη λογιστική-φοροτεχνική κοινότητα, 

Επειδή, οι ημερομηνίες, εντός του 2021, για την υποχρεωτική εφαρμογή της  ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA,  είναι αυθαίρετα καθορισμένες χωρίς να έχουν λυθεί τα διαδικαστικά και άλλου τύπου προβλήματα,  

Επειδή, ο μικρομεσαίος επιχειρηματικός κόσμος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  συνεχίζουν να πλήττονται βάναυσα και το 2021από τις επιπτώσεις της πανδημίας  και των αναστολών λειτουργίας της αγοράς (lockdowns) και συνεπώς σε πολλές  περιπτώσεις αδυνατούν να αναλάβουν πρόσθετα κόστη εφαρμογής του μέτρου  (πχ κόστος παρόχου, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, λογιστή-φοροτέχνη κ.λπ.),

Επειδή, η εσπευσμένη και χωρίς επαρκή ενημέρωση και κίνητρα υποχρεωτική  εφαρμογή του μέτρου ελλοχεύει τον κίνδυνο να οδηγήσει πολλούς υπόχρεους,  ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε μη ορθή  εφαρμογή του μέτρου και συνεπώς σε επιβαρύνσεις με πρόστιμα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Το έτος 2021 θα καθοριστεί ως έτος προαιρετικής εφαρμογής του  μέτρου, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι  επαγγελματίες αλλά και οι λογιστές- φοροτέχνες (που καλούνται να το  εφαρμόσουν) να έχουν μια εύλογη περίοδο προσαρμογής στις νέες  απαιτήσεις; 

2. Τί ενέργειες έχουν γίνει και τι κίνητρα έχουν θεσπιστεί από το ΥΠΟΙΚ  και την Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή και την πλήρη ενημέρωση, εκπαίδευση  και υποστήριξη των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών,  και των λογιστών -φοροτεχνών; 

3. Θα επιδοτηθεί το κόστος εφαρμογής του μέτρου προκειμένου οι  υπόχρεοι, ειδικά οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και οι  ελεύθεροι επαγγελματίες, να εκσυγχρονιστούν ψηφιακά και να  καλύψουν το κόστος του παρόχου, της γρήγορης σύνδεσης  διαδικτύου που απαιτείται, και τα άλλα διοικητικά κόστη (πχ επιπλέον  κόστος αμοιβών λογιστή-φοροτέχνη) που προκύπτουν από την  εφαρμογή του μέτρου; 

Scroll to Top