Κίνδυνος διασποράς της πανδημίας από την δια ζώσης λειτουργία των Εσπερινών Λυκείων

Η αδιαφορία της κυβέρνησης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια λειτουργία  από την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων χωρίς τη λήψη ουσιαστικών προληπτικών  μέτρων, όπως αυτά που πρότειναν εξ αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποι της επιστημονικής  κοινότητας (πχ μείωση μαθητών ανά τάξη ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός), προκαλεί  ανησυχία στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς). Η  λειτουργία μάλιστα των εσπερινών Λυκείων, όπου στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι  μαθητές είναι εργαζόμενοι ενήλικες και είναι υποχρεωμένοι να συνωστίζονται 20 – 25  μαθητές σε τυπικού μεγέθους αίθουσες, είναι ενδεικτική της εσφαλμένης προσέγγισης ενός  τόσο σοβαρού ζητήματος.  

Χαρακτηριστική είναι οι αντίδραση μαθητών και γονέων του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Σερρών,  όπου οι ενήλικες κατά κύριο λόγο μαθητές, επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που  υπάρχουν τόσο για τους ίδιους ως μαθητές όσο και κυρίως για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης  διασποράς της πανδημίας εάν υπάρξει κρούσμα COVID 19 σε κάποιον μαθητή. Οι  συγκεκριμένοι μαθητές εργάζονται καθημερινά σε διάφορες περιοχές του Νομού Σερρών,  πολλοί από αυτούς μένουν μόνιμα σε χωριά όλου του Νομού, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί  που εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά από και προς τη Θεσσαλονίκη.  

Οι όροι επαναλειτουργίας των σχολείων που δεν συνοδεύτηκε ούτε στην περίπτωση των  εσπερινών σχολείων από μείωση των μαθητών, πρακτικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν  απόλυτα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως ο Νομός Σερρών, καθώς οι πολύ χαμηλές  θερμοκρασίες κάτω του μηδενός που υφίστανται αυτή την περίοδο, καθιστά αδύνατο τον αερισμό των σχολικών αιθουσών κατά τη διάρκεια του μαθήματος τις βραδινές ώρες. Η εκ  των πραγμάτων κινητικότητα αυτών των μαθητών για να εργαστούν σε συνδυασμό με το  γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει σε αυτές τις κοινότητες θετικό κρούσμα COVID19 χωρίς να  έχει συμπτώματα και άρα χωρίς να έχει διαγνωστεί, μπορεί να διασπείρει την πανδημία σε  μια ευρύτερη περιοχή που δεν θα μπορεί μάλιστα να ιχνηλατηθεί επαρκώς.  

Μεταξύ μάλιστα των μαθητών των εσπερινών λυκείων εντοπίζεται και μεγάλος αριθμός  ευάλωτων υγειονομικά ανθρώπων για τους οποίους οι επιλογές που υπάρχουν είναι είτε να  εγκαταλείψουν προσωρινά την επιθυμία να ολοκληρώσουν τις τάξεις του Λυκείου, είτε να  αναλάβουν το ρίσκο να συμμετέχουν στα μαθήματα με τον κίνδυνο να νοσήσουν.  

ΕΠΕΙΔΗ στα εσπερινά λύκεια συμμετέχουν κατά κύριο λόγο ενήλικες μαθητές που  συνωστίζονται σε τυπικού μεγέθους τάξεις  

ΕΠΕΙΔΗ για το συνωστισμό ενηλίκων σε λίγα τετραγωνικά δεν υπάρχει η «δικαιολογία» που  επικαλείται η κυβέρνηση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των ανηλίκων ώστε να μειώνεται ο  αριθμός των μαθητών ανά τάξη 

ΕΠΕΙΔΗ στην Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι η πόλη των Σερρών, αυτή την εποχή τις βραδινές  ώρες σημειώνονται εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες 

ΕΠΕΙΔΗ ενδεχόμενο κρούσμα σε μαθητή εσπερινού λυκείου ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους  ανεξέλεγκτης διασποράς της πανδημίας σε πολλές περιοχές και σε διάφορους εργασιακούς  χώρους 

ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα επιπλέον μέτρο για να λειτουργήσουν με  διαφορετικούς όρους τα εσπερινά σχολεία όπου φοιτούν κατά κύριο λόγο ενήλικες μαθητές  όπου συνυπάρχουν και ευπαθείς υγειονομικά ομάδες 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για τη λειτουργία εσπερινών  σχολείων, δεδομένου ότι οι μαθητές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία  ενήλικες εργαζόμενοι σε διάφορα επαγγέλματα σε μια τεράστια γεωγραφική  περιοχή; 

2. Προτίθεται να τροποποιήσει τους όρους λειτουργίας των εσπερινών λυκείων  προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για μαθητές και  εκπαιδευτικούς, από το συνωστισμό ενηλίκων στα ελάχιστα τετραγωνικά των  τυπικών σχολικών αιθουσών, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη  διασπορά της πανδημίας δεδομένου ότι ο κάθε ένας μαθητής εσπερινού εργάζεται σε διαφορετικό εργασιακό χώρο και έρχεται σε επαφή καθημερινά με πολλούς  διαφορετικούς ανθρώπους; 

3. Για ποιους λόγους δεν φρόντισε να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη τουλάχιστον για  τα εσπερινά σχολεία, δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες και το μόνο  που θα χρειαζόταν είναι επιπλέον εκπαιδευτικοί; 

4. Προτίθεται να επεκτείνει τουλάχιστον για τα εσπερινά σχολεία την εξ αποστάσεως  εκπαίδευση, δεδομένου ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα τη συγκεκριμένη εποχή  σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δεν είναι δυνατόν να  πραγματοποιούνται μαθήματα με ανοιχτά παράθυρα τις βραδινές ώρες; 

Scroll to Top