Επιτέλους η Κυβέρνηση να εγκύψει στο πρόβλημα των υποψήφιων που συμμετείχαν στις διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης στην εκπαίδευση και αποκλείστηκαν για τρία ευρώ και να το επιλύσει

Το σοβαρό ζήτημα του αποκλεισμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από  τη διαδικασία διορισμού ως μόνιμοι ή πρόσληψης ως αναπληρωτές εξαιτίας ασαφών οδηγιών  και διαφόρων τεχνικών δυσλειτουργιών του συστήματος κατά τη διαδικασία πληρωμής του  παραβόλου έχει αναδειχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης  στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η Κυβέρνηση, όμως, πάνω από ένα χρόνο,  επιδεικνύει πρωτοφανή αναλγησία και αδιαφορία στα αιτήματα χιλιάδων υποψηφίων και τους  καταδικάζει σε ανεργία για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρέμβει πλείστες φορές με σχετικές ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου1,  αλλά και σχετικές τροπολογίες τον Δεκέμβριο 2019, τον Ιούλιο 2020, τον Νοέμβριο 2020.  Ενδεικτικά τον Ιούλιο 2020 η Υπουργός Παιδείας δεν έκανε δεκτή τη σχετική τροπολογία που  κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής  εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων». Σε αντίθεση, το Σεπτέμβριο 2020 ο π. Υπουργός Εσωτερικών κ.  Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική συνέντευξη είχε ανακοινώσει ότι θα προτείνει λύση στο  προκείμενο ζήτημα2 και στην αρ.πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/18693/ 5-10-2020 απάντησή του επί της υπ’ αριθμ. 9658/16-09-2020 ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ διαλαμβάνεται ότι «εξετάζεται η  προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προς την κατεύθυνση να συμπεριληφθούν στους πίνακες  κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με δυνατότητα πρόσληψης τους, ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί». Ωστόσο, μέχρι και σήμερα λύση δεν έχει δοθεί και τα συναρμόδια υπουργεία  είτε δηλώνουν ευθέως αναρμόδια είτε παραπέμπουν στις διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ με  προσχηματική επίκληση της ανεξαρτησίας του φορέα.  

Επειδή χιλιάδες υποψήφιοι που συμμετείχαν στις διαδικασίες των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.  υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απορρίφθηκαν από τους οικείους πίνακες  κατάταξης. 

Επειδή μετά τα γεγονότα αυτά άλλαξε η καθόλου φιλική ως προς τον χρήστη πλατφόρμα του  ΑΣΕΠ, γεγονός που αποτελεί την άμεση παραδοχή της διοίκησης για ευθύνη της στην αδικία  που συντελέστηκε εις βάρος των υποψηφίων. 

Επειδή η ανάγκη επίλυσης του προκείμενου προβλήματος υπαγορεύεται από την αρχή της  δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καθώς και την αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Επειδή ο αποκλεισμός των υποψηφίων που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα εξαιτίας  δυσλειτουργιών μιας πλατφόρμας που τους παγίδεψε, καθώς και για το ποσό των τριών ευρώ  του παραβόλου αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. 

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο για τα  ζητήματα εν γένει της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, καθώς και των ενιαίων πινάκων και  συνεπώς αρμόδιο να αναπτύξει πρωτοβουλία ώστε μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία να  επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 

1. Θα προβείτε άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των  εκπαιδευτικών που αποκλείστηκαν λόγω μη καταβολής του παραβόλου ύψους τριών ευρώ; 

2. Είχε υποβληθεί πρόταση στην Υπουργό Παιδείας από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών για  νομοθετική επίλυση του ζητήματος αυτού; Αν ναι, για ποιους λόγους δεν την έκανε δεκτή; 

Scroll to Top