Ανοχύρωτο το Θριάσιο- Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας στη μάχη κατά του Covid-19

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α λέξη Τσίπρα και του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναλυτική ενημέρωση από τη Διοίκηση, τα στε λέχη του νοσοκομείου, τους διευθυντές των νευραλγικών κλινικών και τμημάτων και το σω ματείο εργαζομένων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κομβικής σημασίας δομή του ΕΣΥ στη μάχη κατά της πανδημίας 

Το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας καλύπτει υγειονομικά τη Δυτική Αττική, μία πε ριοχή με σημαντικές ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, λόγω και της βιομηχανικής ζώνης, των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ταυτόχρονα, η γειτνίαση με την Ατ τική Οδό καθιστά το Νοσοκομείο ως την πλησιέστερη και ταχύτερα προσβάσιμη Νοσηλευ τική Μονάδα υψηλών προδιαγραφών, κατά την είσοδο στο Νομό Αττικής και από την Εθνική Οδό Αθηνών -Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό έχει αναγάγει το Θριάσιο Νοσοκομείο σε Μο νάδα Υγείας πρώτης επιλογής για τη λειτουργική διασύνδεση και τη διακομιδή περιστατικών από νοσοκομεία της Πελοποννήσου αλλά και της Στερεάς Ελλάδας. 

Στις αρχές του μήνα το Σωματείο Εργαζομένων απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμά των με COVID-19 που νοσηλεύονται στο Θριάσιο (τα οποία ήδη ξεπερνούν τα 75 ), οδηγεί σε πλήρη αποδιοργάνωση τη λειτουργία του νοσοκομείου και σε εξάντληση το ανεπαρκές προσωπικό των τμημάτων «πρώτης γραμμής». Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 2 παθολογικές κλινικές στελεχώνονται με 10 μόνο ειδικευμένους ιατρούς και η Πνευμονολογική κλινική έχει μόνο 6 (οι 2 επικουρικοί), ενώ, εκτός από τους ασθενείς COVID-19, νοσηλεύονται σε αυτές τις κλινικές και δεκάδες άλλοι παθολογικοί και πνευμονολογικοί ασθενείς. 

Ανάλογη υποστελέχωση παρατηρείται και στη ΜΕΘ –COVID 19. Για την ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ μετακινήθηκαν 3 γιατροί από το Αναισθησιολογικό και 2 γιατροί από τη Γενική ΜΕΘ – η οποία προφανώς αποδυναμώθηκε- καθώς και 2 γιατροί από τα Νοσοκομεία Τζά νειο και Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το Σωματείο Εργαζομένων υπενθύμισε επίσης ότι δεν έχουν συσταθεί και προκηρυχθεί ούτε οι 5 θέσεις γιατρών για ΜΕΘ, για τις οποίες υπάρχει αίτημα του νοσοκομείου από 28/9/2020. 

Πέραν των παραπάνω ζητημάτων, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) κοινο ποίησε επιστολή προς τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ εκφράζοντας την αγωνία των μελών της για την απουσία σχεδίου από την πλευρά των προϊστάμενων αρχών, παρά τις αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις και τις υποβολές προτάσεων από την πλευρά των ιατρών της ΕΝΛ. Έχει ζητηθεί, μεταξύ άλλων, επανειλημμένα και τεκμηριωμένα εδώ και ένα χρόνο να απαλλαγεί η Πνευμονολογική Κλινική του Θριασίου από τα αμιγώς πνευμονολογικά περιστατικά, αλλά η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ εξακολουθεί να αγνοεί την πρόταση, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουρ γία των υφιστάμενων Κλινικών και οδηγώντας σε εξουθένωση τους Παθολόγους και Πνευ μονολόγους του Νοσοκομείου. 

Τέλος, στις 11-3-2021 κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση και στο Υπουργείο Υγείας επείγουσα  έκκληση υπηρεσιακών στελεχών αναφορικά με την οριακή παροχή οξυγόνου στο Νοσοκο μείο, η οποία αδυνατεί να καλύψει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, θέτοντας σε διακινδύ νευση την ασφαλή εφημέρευση του Νοσοκομείου . 

Επειδή, οι υποσχέσεις για ενίσχυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ανθρώπινο δυναμικό αποδεικνύονται εντελώς εκτός πραγματικότητας. 

Επειδή, το ΓΝ Θριάσιο επιβαρύνεται εξαιρετικά λόγω της χωροταξίας του χωρίς όμως να έχει την αντίστοιχη στήριξη. 

Επειδή, έχουν κατατεθεί στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, το Σωματείο Ερ γαζομένων και τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική λειτουργία του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου, συνδυάζοντας την α ξιόπιστη φροντίδα των ασθενών με COVID και την κάλυψη όλων των υπόλοιπων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού αναφοράς του νοσοκομείου; 

2.Ποιες από τις σαφείς και υλοποιήσιμες προτάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, του Σωματείου Εργαζομένων και των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου προτίθεται να υιοθετήσει ώστε να «θωρακίσει» το Θριάσιο έναντι του τρίτου και σφοδρού κύματος της πανδημίας; 

Scroll to Top