Παραμένει κλειστή η Διώρυγα της Κορίνθου. Μεγάλη η απώλεια εσόδων, μεγάλη και η αγωνία των εργαζομένων

Η διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ένα διεθνή κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών που  εξυπηρετεί πλοία όλων των εθνικοτήτων. Αποτελεί τη συντομότερη και πιο ασφαλή  θαλάσσια οδό για πλοία ερχόμενα από λιμάνια του Ιονίου πελάγους, της Αδριατικής,  της Νότιας Ιταλίας, αλλά και για πλοία που περνούν από τον πορθμό της Μεσσήνης  με κατεύθυνση λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και  αντίστροφα, καθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία της, στρατηγικής σημασίας για  την χώρα. 

Την Α.Ε.ΔΙ.Κ. εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός ορίζει εκπρόσωπό του στο Δ.Σ. 

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ανοδική πορεία στα  οικονομικά της μεγέθη(*) εφαρμόζοντας ταυτόχρονα πολιτικές εξωστρέφειας με  συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δημιουργία τουριστικού περιπτέρου στην είσοδο  της Πελοποννήσου (infokiosk) και ενισχύοντας συλλογικούς φορείς του Νομού,  συνδράμοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία. 

Οι κατά καιρούς καταπτώσεις των πρανών της διώρυγας αντιμετωπίζονταν από τις  Διοικήσεις,με ίδια μέσα της Εταιρείας. Το ίδιο συνέβη και με αυτήν του 2018, όπου  ταυτόχρονα η Διοίκηση έλαβε πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης πρανών(σε  συγκεκριμένα σημεία μετά από υπόδειξη του ΙΓΜΕ),προέβη στην αγορά drone για  την επίβλεψη της Διώρυγας(καταγράφοντας σε ψηφιακό αρχείο την κατάσταση των πρανών) που της επιτρέπει να επεμβαίνει πλέον προληπτικά με προγραμματισμένες  ελεγχόμενες καταπτώσεις, προέβη σε ελεγχόμενη ελάφρυνση των πρανών μέσω της  τεχνικής air jackets (δηλαδή πτυσσόμενων ελαστικών σάκων που τοποθετούνται σε  ρήγματα στους οποίους διοχετεύεται συμπιεσμένος αέρας ασκώντας ισχυρές πιέσεις  στους βράχους), δημιούργησε νέα μεγαλύτερα αποστραγγιστικά κανάλια με  επέκταση του υφιστάμενου δικτύου. 

Στις 13/11/2020 αλλά και στις 21/11/2020 έλαβε χώρα νέα κατάπτωση βράχων, η  οποία αντιμετωπίστηκε με τα ίδια μέσα της Εταιρείας και στις 28/11/20 παραδόθηκε  στην ναυσιπλοΐα. Στις 15/1/21 σημειώθηκε νέα κατάπτωση, ενώ στις 3/2/21  πραγματοποιήθηκε και νέα μεγάλη κατάπτωση που δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί.  

Ενώ η αποκατάσταση των ζημιών στα πρανή της Διώρυγας χαρακτηρίστηκε ως  “σύνθετο και ειδικό έργο εθνικού επιπέδου” και εντάχθηκε στον προγραμματικό  σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. 

Η Διώρυγα παραμένει κλειστή χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, με  συνέπεια την τραγική υστέρηση εσόδων της Εταιρείας, την ανασφάλεια των  εργαζομένων, την παρεμπόδιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, την αύξηση του κόστους  ιδιαίτερα των πλοίων από την Αδριατική προς τον Εύξεινο Πόντο που αναγκάζονται  να πραγματοποιήσουν τον διάπλου της Πελοποννήσου. 

Επειδή η Εταιρεία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό και τα έσοδα  της προέρχονται αποκλειστικά από τις διελεύσεις των πλοίων, 

Επειδή εκτός των εμπορικών και επιβατικών πλοίων, τη Διώρυγα χρησιμοποιούν  κατά την τουριστική περίοδο ιστιοπλοϊκά, σκάφη αναψυχής και θαλαμηγοί, οι  διελεύσεις των οποίων αποτελούν και το 60% των εσόδων της Εταιρείας για την  καλοκαιρινή περίοδο  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πόση είναι συνολικά μέχρι σήμερα η απώλεια εσόδων; 

2. Έχουν ληφθεί μέτρα για την απρόσκοπτη μισθοδοσία του προσωπικού της  Εταιρείας; 

3. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε η Διώρυγα να δοθεί άμεσα στην  ναυσιπλοΐα; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας ; 

4. Πόσος είναι ο ακριβής όγκος των χωμάτων κατά την κατάπτωση της 15ης/1/2021 αλλά και της τελευταίας και μεγαλύτερης της 3ης/2/2021; 

5. Τα πλωτά μέσα που διαθέτει η Α.Ε.ΔΙ.Κ. είναι αξιόπλοα και συντηρημένα  ώστε να προβούν στην απομάκρυνση των χωμάτινων όγκων;

6. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί η πείρα των εργαζομένων, ώστε  τάχιστα να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα; 

Scroll to Top