Άμεση, έγκαιρη και επαρκής ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων

Από τον Νοέμβριο του 2020 έως και σήμερα έχει ανασταλεί, για δεύτερη φορά, κάθε  δραστηριότητα των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, προκειμένου να περιοριστεί το  δεύτερο κύμα εξάπλωσης του Covid-19. Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2020  σύσσωμη η αθλητική κοινότητα ήρθε εξ αρχής αντιμέτωπη με τις συνέπειες των μέτρων, τα  οποία οδήγησαν στην αναβολή ή/και στην ακύρωση όλων των αθλητικών διοργανώσεων και  το κλείσιμο των αθλητικών υποδομών και των προπονητικών χώρων. Είναι προφανές ότι η  πολύμηνη αναστολή λειτουργίας έχει φέρει σε εξαιρετικά δεινή θέση τα αθλητικά σωματεία της  χώρας, η πλειοψηφία των οποίων έχει περιέλθει, μετά και την δεύτερη αναστολή κάθε  αθλητικής δραστηριότητας, σε αντικειμενική αδυναμία επαναλειτουργίας, όταν αυτή επιτραπεί. 

Επιπλέον, η έλλειψη άμεσου σχεδιασμού στήριξης των αθλητικών σωματείων κατά την πρώτη  περίοδο της πανδημίας και η μη έγκαιρη, μόλις κατά τα τέλη Δεκέμβριου του 2020, καταβολή  της συμβολικής αλλά ανεπαρκούς ενίσχυσης που τελικά αποφασίστηκε, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας γυμναστών, προπονητών και διοικητικού  προσωπικού των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Είναι πρόδηλο, με δεδομένο ότι το  τελευταίο πεντάμηνο δεν έχει ανακοινωθεί κανένα μέτρο οικονομικής στήριξης του αθλητισμού  και των σωματείων που τον απαρτίζουν και με εμφανή την απουσία σχεδίου επανεκκίνησης  του, η κατάσταση θα γίνει έτι περαιτέρω δυσχερής.  

Σας επισημαίνουμε ότι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία αποτελούν τον βασικό πυρήνα  ανάπτυξης του αθλητισμού και οι οικονομικοί τους πόροι για την εύρυθμη λειτουργία τους  προέρχονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών τους. Οι  πόροι αυτοί διατίθενται, κυρίως, για την υλικοτεχνική υποστήριξη του σωματείου, την κάλυψη  των λειτουργικών του εξόδων (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, ενοικίαση γραφείου και  χώρου προπόνησης, αμοιβή λογιστή, ασφαλιστικές εισφορές), την πρόσληψη προπονητών – γυμναστών, που κατέχουν την σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική  Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και διοικητικού προσωπικού.  

Όπως και κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας έτσι και τώρα τα έσοδα των  σωματείων από συνδρομές έχουν εκμηδενιστεί ενώ αντίθετα οι οικονομικές τους υποχρεώσεις  και τα χρέη συσσωρεύονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα της παρούσας  αναστολής έχει ξεπεράσει χρονικά κατά πολύ αυτό της πρώτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για  την ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση των αθλητικών σωματείων αλλά και των  εργαζομένων σε αυτά. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός τους σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των  ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας;

2. Τι προτίθενται να πράξουν σχετικά με την ελάφρυνση των συσσωρευμένων  οικονομικών υποχρεώσεών των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που  δημιουργήθηκαν εξαιτίας της υποχρεωτικής αναστολής των δραστηριοτήτων  τους;  

3.Ποια μέτρα θα λάβουν προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας  γυμναστών–προπονητών και διοικητικού προσωπικού στα ερασιτεχνικά  αθλητικά σωματεία; 

4. Προτίθενται να εντάξουν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, στους δικαιούχους  αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, εκτός απο τους προσφάτως ενταχθέντες προπονητές ποδοσφαίρου και μπάσκετ με άδεια άσκησης  επαγγέλματος, τους προπόνητες των υπόλοιπων αθλημάτων; 

Scroll to Top