Γιατί η κυβέρνηση δεν παρουσιάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης στον ελληνικό λαό

Η ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία,  με διαδοχικούς συμβιβασμούς και με μεγάλες καθυστερήσεις, διαμόρφωσε  ένα πλαίσιο χρηματοδότησης παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια, χρηματοδοτούμενο από το νεοϊδρυθέν Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο  Ανάκαμψης απαιτεί ένα Εθνικό Σχέδιο δράσεων και έργων το οποίο εγκρίνεται  σε ενεστώτα χρόνο, η υλοποίησή του εκτείνεται, ωστόσο, ως το 2026, χρόνος  ο οποίος εκφεύγει κατά πολύ της συνταγματικής θητείας της παρούσας  κυβέρνησης.  

Το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ και μήνες, παρουσίασε και έθεσε σε δημόσια  διαβούλευση μόνο μία περίληψη -51 σελίδων- των αξόνων του Εθνικού  Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό τον τίτλο “Στρατηγικές  κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, ενώ πριν  λίγες μέρες εξέδωσε μία περιληπτική περιγραφή, ως Δελτίο Τύπου, για την  παρουσίασή του στο ECOFIN. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της “Handelsblatt”, η Ελλάδα  παρουσίασε πριν 4 μήνες στις Βρυξέλλες ένα λεπτομερές Σχέδιο 700  σελίδων. Ο Πρόεδρος του Eurogroup κάνει λόγο για περιεκτική παρουσίαση  του ελληνικού Σχεδίου και ο Γερμανός ευρωβουλευτής Markus Ferber (CSU)  σχολιάζει το περιεχόμενο του ελληνικού προγράμματος, το οποίο του  παρουσιάστηκε.  

Ωστόσο, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οικονομικοί και  επιστημονικοί φορείς της Ελλάδας, όχι απλώς δεν έχουν λάβει μέρος στη  διαμόρφωση του Σχεδίου, αλλά δεν έχουν καν λάβει ακόμα γνώση του  Σχεδίου που φαίνεται ότι παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκούς  θεσμούς και λοιπά υπερεθνικά fora.  

Με δεδομένο ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα δεσμεύσει τη χώρα  τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, γιατί το υπουργείο Οικονομικών έχει  παρουσιάσει επιλεκτικά, σε ευρωπαϊκά όργανα ή και μέσω διαρροών, το  Σχέδιο, πολύ πριν το παρουσιάσει και συζητήσει επισήμως, πλήρως και  λεπτομερώς στην ελληνική κοινωνία και τη Βουλή; 

Ποιο είναι το Σχέδιο 700 σελίδων που παρουσίασε στα ευρωπαϊκά όργανα,  ποια είναι η εμπεριστατωμένη εικόνα του Σχεδίου που έχει το Eurogroup, ποια  εικόνα του Σχεδίου έχει ο Γερμανός ευρωβουλευτής που δεν έχουν οι  Έλληνες βουλευτές και ο ελληνικός λαός; 

Οι χειρισμοί της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών σε ένα τέτοιας  σοβαρότητας ζήτημα που μάλιστα εκφεύγει κατά πολύ της θητείας της συνιστούν απόλυτη απαξίωση και παραβίαση των αρχών της κοινωνικής  διαβούλευσης και του δημοκρατικού πολιτικού διαλόγου. Η τακτική της  κυβέρνησης να έχει πρώτα συμφωνήσει και δεσμευτεί προς τα ευρωπαϊκά  όργανα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στη συνέχεια να φέρει  προειλημμένες αποφάσεις για δήθεν διαβούλευση στον ελληνικό λαό και τη  Βουλή παραβιάζει ευθέως τη δημοκρατική αρχή.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών: 

1. Ποιο είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γιατί δεν  έχει ακόμα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό και τη Βουλή; 

2. Ποιο είναι το Σχέδιο των 700 σελίδων που παρουσίασε η κυβέρνηση στην ΕΕ; Ποιου Σχεδίου έχουν εμπεριστατωμένη και περιεκτική εικόνα  Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και πολιτικοί; Ποια εικόνα του σχεδίου έχει ο  Γερμανός ευρωβουλευτής που δεν έχουν οι Έλληνες βουλευτές και ο  ελληνικός λαός; 

3. Τι νόημα θα έχει η παρουσίαση στον ελληνικό λαό και τη Βουλή, και η  διαβούλευση, ενός Σχεδίου προαποφασισμένου σε ευρωπαϊκό  επίπεδο. 

4. Ποιοι και πόσοι φορείς ή θεσμικά όργανα εντός Ελλάδας συμμετείχαν  στη διαμόρφωση του προγράμματος, ποιοι έχουν πλήρη γνώση του  Σχεδίου και γιατί; Ποιοι και πόσοι, άτομα, φορείς, ή θεσμικά όργανα  εκτός Ελλάδας έχουν πλήρη γνώση του Σχεδίου και γιατί; 

Scroll to Top