Υπερβολική αύξηση του κόστους παραγωγής για τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Φθιώτιδας και ολόκληρης της χώρας

 Πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που πραγματεύεται τα ζητήματα του  πρωτογενούς τομέα, φιλοξενούν μαρτυρίες των επαγγελματιών, των αγροτών και των  κτηνοτρόφων και κάνουν λόγο για υπέρμετρη αύξηση του κόστους παραγωγής στις  ζωοτροφές, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται σε είδη όπως το καλαμπόκι και η  σόγια. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται προκαλεί τη βλαπτική για τους ίδιους, μεταβολή  των τιμών σε μία σειρά άλλων προϊόντων που είναι αναγκαία για την καθημερινή  παραγωγική διαδικασία. Σε επίρρωση αυτών, ενδεικτική μαρτυρία εκ μέρους βουτρόφου αναφέρει ότι, στις 30/12 αγόραζε σόγια έναντι του ποσού των 47,5 λεπτών ανά κιλό, ενώ  στις 25/01 το έπραξε έναντι του ποσού των 51 λεπτών ανά κιλό. Και αυτό όταν λίγους  μήνες πριν, η αντίστοιχη αγοραστική τιμή ήταν 34 λεπτά ανά κιλό. 

Σε άλλη δημόσια παρέμβαση εκ μέρους των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επισημαίνεται ότι: «το κόστος των ζωοτροφών, αποτελεί  περισσότερο από το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων», ενώ ακολούθως τονίζεται ότι: «…μία αύξηση της τάξης του 20%-30% στα  σιτηρά, στις πρωτεϊνούχες, αλλά και στις χονδροειδείς ζωοτροφές, οδηγεί με μαθηματική  ακρίβεια σε οικονομικό αδιέξοδο, τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όταν αυτή δεν  συνοδεύεται από την ανάλογη αύξηση στην τιμή πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων  από τον παραγωγό».  

Επιπλέον στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης, ζητείται η εκ μέρους του αρμοδίου  Υπουργείου, άμεση παρέμβαση για την οικονομική στήριξη των κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων της χώρας και ο έλεγχος του φαινομένου της υπερβολικής και  παρατεταμένης αύξησης στις τιμές των ζωοτροφών, αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε  επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού, η οικονομική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η δημιουργία  ενός μηχανισμού ελέγχου και στήριξης της κτηνοτροφίας στην Ε.Ε., όταν υπάρχουν ακραίες  και παρατεταμένες ανατιμήσεις στις τιμές των ζωοτροφών. 

Επ’ αυτών των ζητημάτων, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας επιστολής τους,  καταγράφονται οι θέσεις των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, οι οποίες όπως και επεσήμαναν δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα.  Αυτές συνίστανται στην υποχρεωτική σύναψη συμφωνητικών στις αγοραπωλησίες  γάλακτος, με αναγραφή τιμής, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις αποζημιώσεις για την  εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, τις ενισχύσεις για τον κορονοϊό, τον καταρροϊκό πυρετό  για το έτος 2020. 

Επιπροσθέτως, σημαντικές αυξήσεις στα ίδια προϊόντα σημειώνονται και στην αγορά  της Π.Ε. Φθιώτιδας. Οι κυριότερες αυτών καταγράφονται στο καλαμπόκι το οποίο πριν από  δύο μήνες περίπου μπορούσε κάποιος να το αγοράσει στην τιμή των 24 λεπτών ανά κιλό,  ενώ σήμερα το πράττει έναντι 30 λεπτών ανά κιλό. Αντίστοιχα, στη σόγια παρατηρείται  αύξηση 15 λεπτών από το Γενάρη, με τον αγροτικό κόσμο να αγοράζει στην τιμή των 70  λεπτών ανά κιλό, την ώρα που το προηγούμενο διάστημα το πραγματοποιούσε έναντι 55  λεπτών ανά κιλό, ενώ η ίδια κατάσταση ισχύει και για προϊόντα όπως το κριθάρι (22 λεπτά  ανά κιλό τον Ιανουάριο, 28 λεπτά ανά κιλό σήμερα) και το ηλιάλευρο (37 λεπτά ανά κιλό  περί τον Ιανουάριο, 42 λεπτά ανά κιλό σήμερα). Τέλος, επισημαίνεται ότι, από τις αυξήσεις  αυτές δεν επωφελήθηκαν οι παραγωγοί των αντίστοιχων προϊόντων, αλλά οι μεσάζοντες  της αγοράς.  

Επισημαίνεται ότι, το γεγονός του υπέρμετρου και δυσβάσταχτου κόστους των  ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους, έχει τονισθεί ξανά από πλευράς Βουλευτών του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία μεταξύ των άλλων και στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.  3483/22-01-2021 ερώτησης, με την εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίμων, υπ’ αριθ. πρωτ. 106/27954/19-03-2021 απάντηση να αναφέρει ότι: «…ο  έλεγχος της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, τα φαινόμενα  αισχροκέρδειας, αλλά και οι τυχόν εναρμονισμένες πρακτικές, αρμοδιότητας της  Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι υπό την παρακολούθηση του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων και, όπου απαιτείται, υπάρχει η κατάλληλη παρέμβαση» αλλά και ότι: «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει ενδελεχώς τις  επιπτώσεις και τις ασυμμετρίες που προκαλεί η υγειονομική κρίση στον πρωτογενή τομέα  και στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία από τα μέτρα αποτροπής  εξάπλωσης της πανδημίας, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά με στοχευμένη λήψη μέτρων σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει και διασφαλίζοντας ότι,  όλοι οι πληγέντες Έλληνες παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της  Κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία»

Επειδή, από την παράθεση των ανωτέρω ενδεικτικών αναφορών φαίνεται ξεκάθαρα  η αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τον έλεγχο της βλαπτικής για τους  κτηνοτρόφους αύξησης των τιμών των ζωοτροφών, ιδίως δε εν μέσω πανδημικής κρίσης.  

Επειδή, από τις παραπάνω ενδεικτικώς τιθέμενες υπ’ όψιν αναφορές, υφίσταται η  αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης για την οικονομική στήριξη των κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων της χώρας. 

Επειδή, από πλευράς των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων των ως άνω  αναφερομένων περιοχών διατυπώνεται η παραίνεση για εξεύρεση της βέλτιστης λύσης  αναφορικά με την οικονομική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου και στήριξης της  κτηνοτροφίας στην Ε.Ε., ιδίως δε όταν υπάρχουν ακραίες και παρατεταμένες ανατιμήσεις  στις τιμές των ζωοτροφών. 

Επειδή, όπως ανωτέρω δηλώνεται, υπάρχουν προτάσεις των εκπροσώπων των  κτηνοτρόφων, οι οποίες έως σήμερα, δεν έχουν ικανοποιηθεί.  

Επειδή, όπως δηλώνεται και εντός της ως άνω εκτιθέμενης απάντησης του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «ο έλεγχος της λειτουργίας του υγιούς  ανταγωνισμού στην αγορά, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά και οι τυχόν  εναρμονισμένες πρακτικές, αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι υπό την  παρακολούθηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, όπου απαιτείται,  υπάρχει η κατάλληλη παρέμβαση». 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός  

1. Με ποιον τρόπο προτίθεται να παρέμβει με σκοπό να ελεγχθεί και να  αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υπερβολικής και όπως καταγράφεται,  συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών και συναφών προϊόντων  εν μέσω πανδημικής κρίσης; 

2. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την έναρξη συζήτησης για την  οικονομική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  καθώς και για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου και στήριξης της κτηνοτροφίας στην Ε.Ε., ιδίως δε όταν υπάρχουν ακραίες και παρατεταμένες  ανατιμήσεις στις τιμές των ζωοτροφών; 

Scroll to Top