Αναγνώριση Πενταετίας σταΣτελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Με αφορμή ενημερωτική συνεργασία με τους εκπροσώπους της  Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (ΕΣΠΕΕΠ),  επαναφέρουμε στην επικαιρότητα το από 24.03.2021 υπόμνημα της  Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), με αριθ. Πρωτ.  428 και θέμα την προσαύξηση του χρόνου υπηρεσίας στα στελέχη των  Ενόπλων Δυνάμεων ως και πενταετίας βάσει του άρθρου 11 του ν. 4609/2019  «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,  Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’67). 

Η ΠΟΕΣ, με πληθώρα Επιστολών της (έγγραφά της με αριθ. Πρωτ.  115/05.08.2019, 121/22.01.2020, 148/28.01.2020, 992/19.06.2020) έχει  αναδείξει την πεισματική άρνηση της Κυβέρνησής σας να εφαρμόσει τον  παραπάνω νόμο. Μάλιστα, επ’ αυτού έχει ήδη ασκηθεί εκτεταμένος Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, τόσο από πλευράς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΒτΕ 4508/24.2.2021 Ερώτηση  των Βουλευτών ΚΚΕ, κ.κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΦΙΛΗ (στην οποία αναφέρεται  αναλυτικά και το ιστορικό). Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 362/12.03.2021 Απάντηση του  Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Π. Τσακλόγλου κατά  γενική ομολογία κάθε άλλο παρά επαρκής υπήρξε, καθώς σύμφωνα με αυτήν,  οι διατάξεις του παραπάνω επίμαχου άρθρου δεν έτυχαν της προηγούμενης  της ψήφισής τους επεξεργασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την  προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος (Σ) διαδικασία και ως εκ  τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα. 

Λίγες ημέρες μετά μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ με την Φ.900α/2982/17625/23.02.2021, σχετική  απάντησή του προς τη ΒτΕ, προσεγγίζει το πρόβλημα από εντελώς  διαφορετική οπτική γωνία και γνωστοποιεί την ύπαρξη επανειλημμένως  αναπάντητης από το ΥΠΕΚΥ αλληλογραφίας για το εν θέματι αντικείμενο, στα  από Σεπτέμβριο 2019 και Φεβρουάριο 2021 έγγραφα του ΥΠΕΘΑ με  συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης, ωστόσο πολύ διαφορετικές  από την υφιστάμενη διάταξη. 

Επειδή φαίνεται ότι τα δύο Υπουργεία σας αντιλαμβάνονται δύο διαφορετικά  προβλήματα και δε φαίνεται να επικοινωνούν μεταξύ τους τις θέσεις τους. 

Επειδή από την αδράνειά σας δικαιολογημένα δημιουργήθηκε σύγχυση στα  στελέχη των ΕΔ, τόσο για την πολιτική βούληση της Κυβέρνησής σας, όσο και  για τον τρόπο επίλυσης του θέματος ή των θεμάτων. 

Επειδή αν επιθυμείτε να νομοθετήσετε ευνοϊκότερη ρύθμιση, τίποτε δε σας  εμποδίζει ως τότε όπως ενεργοποιήσετε επιτέλους την εφαρμογή της  υφισταμένης ή -αν πάσχει- να την επαναλάβετε ορθώς. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Αν δεν υφίσταται πρόβλημα συνταγματικότητας του άρθρου 11 του ν.  4609/2019, γιατί δεν εφαρμόζετε τη νομοθετική αυτή ρύθμιση σχετική  με την αναγνώριση, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό́ δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλασίου χρόνου ως πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες  και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού στις  οποίες υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους; 

2. Αν ωστόσο υφίσταται πρόβλημα συνταγματικότητας της άνω  διάταξης και, εφόσον το ΥΠΕΚΥ δεν διαφωνεί επί της ουσίας με το  περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που ψήφισε η προηγούμενη  Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί δεν αντικατέστησε ήδη την  υφιστάμενη διάταξη με νέα νομοθετική ρύθμιση, τηρώντας τις  συνταγματικές προδικασίες, σε ένα από τα πλείστα νομοσχέδιά του  που ήδη ως σήμερα έφερε προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο;  

3. Υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων σας και ποια  είναι αντιστοίχως τα παρ’ υμίν δύο (2) γραφεία/υπηρεσίες που  επωμίσθηκαν την ευθύνη επικοινωνίας και επίλυσης της χρονίζουσας  νομικής εκκρεμότητας; 

4. Εν τέλει, είναι πράγματι ή όχι πρόθεση της Κυβέρνησης υπό τη Νέα  Δημοκρατία και ειδικότερα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η  αναγνώριση προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό́δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλασίου χρόνου ως  πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες,  ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού στις οποίες υπηρετούν,  ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους; 

Scroll to Top