Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις

Σοβαρό πρόβλημα αναμένεται να προκληθεί σε ατομικές επιχειρήσεις κατά την  εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος για το 2020, καθώς θα κληθούν  να αντιμετωπίσουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως, παρά το γεγονός ότι πολλές εξ αυτών παρέμειναν κλειστές με  κρατική εντολή και χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες, με αποτέλεσμα να  δηλώνουν για το 2020 ζημίες αντί κερδών, τα φυσικά πρόσωπα/επιχειρηματίες  θα κληθούν να καταβάλλουν φόρο για την ιδιόχρηση των ακινήτων των  επιχειρήσεών τους. 

Το ζήτημα ανέδειξε σε γνωστή φορο-λογιστική ιστοσελίδα με άρθρο του ο κ.  Κωνσταντίνος Γραβιάς, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου 2021 και είχε  τίτλο “Ιδιόχρηση ακινήτων για κλειστές και πληγείσες ατομικές επιχειρήσεις – Μεγάλες επιβαρύνσεις σε φόρο”. 

Το θέμα αφορά κυρίως ατομικές επιχειρήσεις σε τουρισμό, επισιτισμό,  λιανεμπόριο, όπως και ατομικές επιχειρήσεις στο χώρο του θεάματος – ακροάματος, οι οποίες ανήκουν στους πλέον πληττόμενους από την πανδημία  κλάδους. Σχετίζεται δε άμεσα με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος,  αφού το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου λογίζεται ως  εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (ή δωρεάν παραχώρηση) για το φυσικό  πρόσωπο/επιχειρηματία, ενώ, ταυτόχρονα, αυτό το ποσό αποτελεί δαπάνη για  την ατομική του επιχείρηση. Έτσι, είμαστε μπροστά στο παράδοξο να  δημιουργείται ή/και αυξάνεται μεν η ζημία που θα καταγράψει η επί μήνες  κλειστή ή/και υπολειτουργούσα επιχείρηση, ωστόσο, την ίδια στιγμή, το φυσικό  πρόσωπο να οφείλει να δηλώσει ένα σημαντικό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος,  το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνσή του. 

ΕΠΕΙΔΗ τα μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων, αποδείχτηκαν  ανεπαρκή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καθολική απώλεια εισοδήματός  τους, όπως αυτή επιβλήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση, 

ΕΠΕΙΔΗ το ζήτημα του προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, αν και  απαραίτητο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φορο-αποφυγής,  στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας, προκαλεί αδικίες στην φορολόγηση  των πληττόμενων πολιτών,

ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα διατυπώσει την πρόθεσή της να  ενισχύσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει πολλές φορές φέρει προς  νομοθέτηση άρθρα, τα οποία μάλλον ευνοούν μόνο όσες εκ των επιχειρήσεων  κατόρθωσαν μέσα στην κρίση να εμφανίσουν κερδοφορία,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να προβεί σε εξορθολογισμό του συστήματος  προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές αδικίες που προκάλεσαν τα μέτρα της κυβέρνησης για την  αντιμετώπιση της πανδημίας; 

2. Εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα παρέμβει άμεσα νομοθετικά, ώστε να αποφευχθεί μία άδικη φορολογική  επιβάρυνση σε πολίτες που μετράνε ζημιές και όχι κέρδη;

Scroll to Top