Κόκκαλης: Αδικία στις προκηρύξεις προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Να μην αδικηθούν οι υπηρετούντες και οι πρόσφατα απολυμένοι οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) από τις προκηρύξεις προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις, ζητά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Κόκκαλη για το θέμα έχει ως εξής:

Οι από 28/07/2023 εκδοθείσες προκηρύξεις προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αδικούν κατάφωρα τους πρόσφατα απολυμένους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) έναντι των υπηρετούντων συναδέλφων τους, λόγω της ύπαρξης διαφορετικού ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή τους .

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις στα προσόντα των υποψηφίων για κατάταξη, για τους υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) προβλέπεται να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις, έναντι του 28ου έτους της ηλικίας τους που ισχύει για τους υπόλοιπους.

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) που απολύθηκαν πρόσφατα, στην πλειονότητα μεταξύ της ηλικίας 28 με 31, βρίσκονται άνεργοι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και σε συνθήκες που η παρουσία τους είναι επιβεβλημένη και κρίνεται απαραίτητη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για έτοιμα στελέχη πλήρως ικανά για όλες τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων από τις θέσεις που έχουν υπηρετήσει εδώ και 6 χρόνια, τα οποία όχι μόνο απολύθηκαν χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα παραμονής στο στράτευμα για όσους το επιθυμούσαν αλλά αποκλείονται και από κάθε δυνατότητα συμμετοχής τους ως υποψήφιοι για πρόσληψη Επαγγελματίες Οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις”.

Scroll to Top