Αδικαιολόγητη η εξαίρεση των φοιτητών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) από τη χορήγηση επιταγών «vouchers» αξίας 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop)

Τον Απρίλιο του 2021 και με αρκετή καθυστέρηση άνοιξε το πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακή  Μέριμνα», στο οποίο μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γίνονται  αιτήσεις για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, στους οποίους με εισοδηματικά και  κοινωνικά κριτήρια, χορηγούνται επιταγές (vouchers) αξίας 200 ευρώ. 

Με μεγάλη έκπληξη, απορία και ανησυχία διαβάσαμε σε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου πως το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς να έχει λάβει υπόψη τους φοιτητές των  Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ). Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές των  ΑΣΤΕ καταγγέλλουν πως το Υπουργείο Τουρισμού δεν τους συμπεριέλαβε στην «Ψηφιακή  Μέριμνα». Παρά τις περσινές εξαγγελίες του Υπουργείου περί αναδιάρθρωσης της  επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης με την άμεση ανωτατοποίηση των ΑΣΤΕ, αυτές  όχι μόνο δεν υλοποιούνται, αλλά στην πράξη οι φοιτητές γίνονται θύματα μιας ανάλγητης  πολιτικής, καθώς τέτοιου είδους αποφάσεις και εξαιρέσεις, τους καθιστούν σπουδαστές  δεύτερης κατηγορίας. 

Επειδή η αναβάθμιση των δομών τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού,  προϋποθέτει την ισότιμη αντιμετώπιση τους με τις δομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 

Επειδή το ωρολόγιο πρόγραμμα των δομών τουριστικής εκπαίδευσης και οι εξετάσεις τους υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, 

Επειδή η εξαίρεση σπουδαστών από την ψηφιακή μέριμνα, ενισχύει τους αποκλεισμούς  και τις ανισότητες στην εκπαίδευση και οδηγεί στη δικαιολογημένη αγανάκτηση και  απογοήτευση των φοιτητών των ΑΣΤΕ και των οικογενειών τους, 

Επειδή, έτσι ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις σας για την αναβάθμιση των  ανωτέρων σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες προέβη το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να ενταχθούν οι Σχολές  του Υπουργείου, ΑΣΤΕ, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;  

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τη συμπερίληψη των σπουδαστών των  ΑΣΤΕ στη σχετική ΚΥΑ (17 -3 – 2021, Αριθ. Πρωτ. 30746 /ΓΔ8), που θα εξασφάλιζε στους  φοιτητές το δικαίωμα για τη χορήγηση των «vouchers»; 

3. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθενται να προβούν οι αρμόδιοι κ. Υπουργοί  προκειμένου να αποκαταστήσουν μια απόφαση που στερεί το δικαίωμα χορήγησης  voucher από ένα μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας;  

Scroll to Top