Κατάργηση της δυνατότητας της ελεύθερης επιλογής της 2ηςξένης γλώσσας

Για πολλοστή φορά η Υπουργός Παιδείας αιφνιδιάζει αρνητικά την εκπαιδευτική  κοινότητα προχωρώντας στον περιορισμό του δικαιώματος των μαθητών της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελεύθερη επιλογή 2ης ξένης γλώσσας. 

Συγκεκριμένα με την Αριθ. Πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021 εγκύκλιο του υπουργείου  Παιδείας καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από το επόμενο σχολικό έτος η οργάνωση  των ξενόγλωσσων τμημάτων για τη 2η ξένη γλώσσα θα γίνεται αποκλειστικά με την  αρχή της πλειοψηφίας σε κάθε τμήμα χωριστά, και ακολούθως περικόπτεται η  λειτουργία μεικτών παράλληλων τμημάτων για γερμανικά και γαλλικά, με αποτέλεσμα  να μην υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να παρακολουθήσουν την ξένη γλώσσα που  επιθυμούν παρά μόνο αν η επιλογή τους αποτελεί και πλειοψηφία στο σύνολο των  μαθητών του κάθε τμήματος. 

Στην αναχρονιστική αυτή επιλογή της Υπουργού Παιδείας έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, στην από 25-5-2021 ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. επισημαίνεται ότι «είναι ξεκάθαρη η αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Πρόκειται για μια ακόμη δραστική περικοπή σε προσωπικό και δαπάνες η οποία, όπως  είναι φυσικό, έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για τη μαθησιακή διαδικασία και  τους μαθητές». 

Επειδή με την κατάργηση της δυνατότητας της ελεύθερης επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, υποβαθμίζεται το δημόσιο  σχολείο και η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε αυτό, καταστρατηγούνται τα  μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, μεθοδεύεται η μείωση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενισχύεται το καθεστώς των ωρομισθίων  εκπαιδευτικών χωρίς εργασιακά δικαιώματα. 

Επειδή θα συνυπάρχουν μαθητές δύο «ταχυτήτων», αυτοί που διδάσκονται την ξένη  γλώσσα επιλογής τους και άρα διαθέτουν και το κίνητρο της ουσιαστικής μάθησης, και  μαθητές που θα εξαναγκαστούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν, γεγονός που καταργεί την έννοια της επιλογής και δημιουργεί αρνητικό παιδαγωγικό  κλίμα. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

Θα αποσύρει άμεσα την Αριθ. Πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021 εγκύκλιο του  ΥΠΑΙΘ και θα προβεί στην έκδοση νέας με την οποία θα δίνεται και πάλι στους  μαθητές η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής και παρακολούθησης της  δεύτερης ξένης γλώσσας που επιθυμούν; 

Scroll to Top