Αποκλεισμός της μοριοδότησης των μελών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από τις προκηρύξεις της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με έρευνες και δημοσκοπήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρατηρείται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 0,4% σε σχέση με  το 2010 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω. 

Το επαγγελματικό άγχος και η αβεβαιότητα που έχει προκληθεί τον τελευταίο  χρόνο λόγω της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ελλιπή στήριξη των μητέρων  στο εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν αισθητά τον ρυθμό των γεννήσεων. Η πανδημία του κορωνοΐού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 11 χιλ.  ανθρώπους στην Ελλάδα. Ο οικογενειακός προγραμματισμός κατά τη διάρκεια  της πανδημίας έχει γίνει αρκετά δύσκολος, καθώς και ο σχεδιασμός για το μέλλον αποτελεί πλέον δευτερεύουσα σκέψη για την νέα γενιά. Γενικότερα σε όλο τον  κόσμο έχουν αναφερθεί ιστορικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων κατά τη διάρκεια  της πανδημίας.  

Δεδομένης λοιπόν της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Ελλάδα, αγανάκτηση  προκαλεί ο αποκλεισμός της μοριοδότησης των μελών τρίτεκνων και  πολύτεκνων οικογενειών από την προκήρυξη 1/2021 του Διαχειριστή Ελληνικού  Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την πλήρωση 100 ατόμων με  σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων  Δικτύου (ΔΕΕΔ).

Επειδή, το δημογραφικό πρόβλημα θα γιγαντώνεται σε αυτόν τον τόπο όσο δεν  λαμβάνονται πρωτοβουλίες και κίνητρα για την αντιμετώπιση του

Επειδή, η μοριοδότηση μελών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών για την  πρόσληψή τους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί ένα ισχυρό  κίνητρο καταπολέμησης της υπογεννητικότητας. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

1. Προτίθεστε να μεριμνήσετε προκειμένου να αρθεί η αδικία της μη  μοριοδότησης των μελών τρίτεκνων και πολύτεκνων  οικογενειών και να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια καθώς το  δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μεγαλώνει; 

2. Προτίθεστε να μεριμνήσετε προκειμένου να επαναπροκυρηχθούν οι  θέσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη με την μοριοδότηση των  μελών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών;  

3. Προτίθεστε να προτείνετε κίνητρα για την μείωση της  υπογεννητικότητας; 

Scroll to Top