Σε αναστάτωση ο κατασκευαστικός κλάδος εξαιτίας της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των υλικών

Ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται ενώπιον ενός νέου φαύλου κύκλου απώλειας  εσόδων και αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των  τιμών των πρώτων υλών αλλά και του κόστους μεταφορών. Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται να  προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων, τα οποία έχουν προκύψει λόγω της απουσίας  κυβερνητικής βούλησης για τη στήριξη των συναφών επαγγελμάτων εν μέσω της  πανδημικής κρίσης. 

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς και πλήθος δημοσιευμάτων, ήδη από τις  αρχές του 2021 και με κορύφωση την περίοδο που διανύουμε παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών όλων των υλικών και των πρώτων υλών. Ενδεικτικά η τιμή του σιδήρου  έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ οι αυξήσεις τιμών σε κομβικής σημασίας υλικά όπως ο χαλκός,  το τσιμέντο και το αλουμίνιο κυμαίνονται μεταξύ 15% και 75%. Απόρροια αυτής της  ανοδικής πορείας των τιμών είναι η ανατίμηση σε παράγωγα προϊόντα, όπως τα μονωτικά  υλικά και οι πλαστικές σωληνώσεις, γεγονός που συμπαρασύρει συνολικά τα κόστη  κατασκευής, ενώ ουσιαστικά «εγκλωβίζει» χωρίς δυνατότητα αντίδρασης και διαφυγής  όσους επαγγελματίες έχουν προβεί ήδη σε συμφωνίες και αδυνατούν να τις  αναθεωρήσουν. 

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται και στις περιπτώσεις των εργασιών που στηρίζονται στους πόρους του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Στα εν λόγω έργα  η τιμολόγηση υλικών και εργασιών είναι θεσμοθετημένες από την Πολιτεία. Οι βιομηχανίες  παραγωγής υλικών, όπως και οι μεγάλοι προμηθευτές, δε φαίνεται να αντιμετωπίζουν  κανένα πρόβλημα σε αντίθεση με τους χιλιάδες μικρούς εργολάβους ιδιωτικών και προμηθευτές των έργων αυτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση εγκλωβισμού και στις  περισσότερες περιπτώσεις ή θα κληθούν να κατασκευάσουν το συμφωνημένο έργο χωρίς  κέρδος ή θα δραπετεύσουν αν οι πελάτες χαμηλών εισοδηματικά τάξεων, δε συμφωνήσουν  να αναλάβουν τις διαφορές των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων. 

Επειδή ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί ένα βασικό πυλώνα οικονομικής  ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Επειδή η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς  ζημιογόνων δημόσιων έργων και πτωχευμένων κατασκευαστικών εταιρειών.

Επειδή το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» έρχεται να καλύψει ανάγκες  ενεργειακής αναβάθμισης κυρίως σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και η ομαλή εξέλιξη του  συνεπάγεται γρήγορη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Προτίθενται να λάβουν μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την  ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου και την αποσόβηση της πτώχευσης των  δραστηριοποιούμενων επιχειρηματικών σχημάτων; 

2) Προτίθενται να κινήσουν διαδικασίες ελέγχου μέσω των μηχανισμών της  Πολιτείας, της υπερβολικής ανόδου των τιμών και της δημιουργίας προστασίας  των μικρών επιχειρήσεων και των καταναλωτών, οι οποίοι καλούνται να  πληρώσουν, τη δεδομένη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα κανένας σχεδιασμός  και λύση, από την πιθανή δημιουργία cartel πέρα από την φυσιολογική άνοδο  των τιμών εξαιτίας της συγκεκριμένης κρίσης στον τομέα αυτό; 

3) Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των κατασκευαστικών υλικών; 

Scroll to Top