Επιβολή Προστίμων σε γαλακτοβιομηχανία για παραβίαση των κανόνων ΠΟΠ στη φέτα

Η φέτα αποτελεί Ναυαρχίδα των ΠΟΠ προϊόντων της χώρας μας αλλά και της ΕΕ και το εθνικό μας  προϊόν και η προστασία της αξίας και της συνοδού φήμης της πρέπει να είναι ένας από τους  πρωταρχικούς στόχους κάθε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) που έχει στην ευθύνη του το γάλα και τα παραγόμενα από αυτό τρόφιμα. 

Η πρόσφατη απόφαση επιβολής προστίμου ύψους 260.000 ευρώ βάσει των άρθρων 12 & 13 της ΚΥΑ  261611/2007, που επέβαλε η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του ΥπΑΑΤ για παραβάσεις της σχετικής  νομοθεσίας, , και αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του της 9ης Ιουνίου 2021 υπολείπεται του ανώτατου  ποσού που προβλέπεται από την συγκεκριμένη ΚΥΑ η οποία αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του  ΥπΑΑΤ.  

Σχετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις για το μικρό ύψος του επιβληθέντος προστίμου εξέδωσαν τόσο ο  Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) όσο και ο Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) αλλά και άλλοι  κτηνοτροφικοί σύλλογοι. 

Σύμφωνα δε με την ΚΥΑ 838/51008/2019 και τον επακόλουθο Ν.4691/2020 (108 Α’) και την  αυστηροποίηση του πλαισίου των κυρώσεων προβλέπεται: ειδικό ποινικό αδίκημα για όποιον εξάγει  τρόφιμα νοθευμένα ή επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου, και θεσπίστηκε ποινή φυλάκισης  τουλάχιστον 2 ετών σωρευτικά με χρηματική ποινή για τους παραβάτες Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π. και  βιολογικών προϊόντων καθώς και η θεσμοθέτηση επιβολής σε βάρος των ανωτέρω, διοικητικού  προστίμου ύψους έως – κατ’ αρχήν- 300.000 ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να  ξεπεράσει τα 600.000 ευρώ, εάν η σχετική παράβαση έχει διαπραχθεί από επιχείρηση με κύκλο  εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. 

Επιπλέον, σύμφωνα το Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ της 9ης Ιουνίου 2021 οι προβλεπόμενοι έλεγχοι  βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι για την ίδια υπόθεση εξετάζονται και καταγγελίες για τα παραβάσεις  σχετιζόμενες με τα ισοζύγια γάλακτος στην παραγωγή της φέτας, επί των οποίων αναμένεται η έκδοση  απόφασης. 

Επειδή η φέτα αποτελεί Ναυαρχίδα των ΠΟΠ προϊόντων της χώρας μας αλλά και της ΕΕ και το εθνικό  μας προϊόν και η προστασία της αξίας και της συνοδού φήμης της πρέπει να είναι ένας από τους  πρωταρχικούς στόχους κάθε Πολιτικής Ηγεσίας του ΥπΑΑΤ

Επειδή από την ΠΟΠ φέτα που παράγεται παραδοσιακά με ελληνικό πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, και  έχει επικρατήσει στις αγορές συντηρούνται χιλιάδες οικογένειες κτηνοτρόφων αλλά και αγροτών. 

Επειδή η πρόσκαιρη κερδοσκοπία έστω και ολίγων επιτρέπει την δυσφήμηση της φέτας που είναι και  η απαραίτητη προϋπόθεση για την επέλαση των λευκών τυριών, 

Επειδή το να νοθεύουμε μόνοι μας το εθνικό μας αυτό προϊόν με αγελαδινό γάλα είναι καταστροφικό  για την εκτατική κτηνοτροφία και  

Επειδή πολλές είναι οι χώρες οι οποίες εποφθαλμιούν την ΠΟΠ φέτα ώστε να καταλάβουν μέρος της  αγοράς με λευκό αγελαδινό τυρί που οι Χώρες αυτές ήδη παράγουν  

Επειδή η επιβολή προστίμου ύψους 260.000 ευρώ υπολείπεται του ανώτατου ποσού που προβλέπεται  από την συγκεκριμένη ΚΥΑ η οποία αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ 

Επειδή από το Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ της 9ης Ιουνίου 2021 δεν προκύπτει κατά πόσον η συγκεκριμένη  επιβολή προστίμου ύψους 260.000 ευρώ προέκυψε κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 838/51008/2019 αλλά και του Ν.4691/2020 (108 Α’) ως προς το μέρος που αφορά στην επιμέτρηση του κύκλου εργασιών της  επιχείρησης 

Επειδή η συγκεκριμένη επιβολή προστίμου ύψους 260.000 ευρώ, που είναι δυσανάλογα χαμηλό σε  σχέση με την έκταση και τις συνέπειες της παράβασης, δεν επιδεικνύει την δέουσα πολιτική βούληση  παραδειγματικής εξάντλησης των περιθωρίων του Νομικού πλαισίου λαμβανομένου υπόψη και του  γεγονότος ότι η εν λόγω παράβαση αναδείχτηκε όχι από την λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου του  ΥπΑΑΤ αλλά από την ίδια την αγορά της Γερμανίας. 

Επειδή η συγκεκριμένη επιβολή προστίμου δίνει το πράσινο φως για την επανάληψη τέτοιων  φαινομένων αλλά και δίνονται επιχειρήματα σε χώρες που επιβουλεύονται και διεκδικούν την κατάργηση της  Φέτας ΠΟΠ από την Ελλάδα της μοναδικής χώρας που δικαιούται να παράγει Φέτα ΠΟΠ από αιγοπρόβειο  γάλα. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες εκ της ΚΥΑ 838/51008/2019 αλλά και του  Νόμου 4691/2020 (108 Α’) κυρώσεις (ποινικές και διοικητικά πρόστιμα) για τους  παραβάτες Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π στην απόφαση για τη συγκεκριμένη ελληνική αυτή  γαλακτοβιομηχανία; 

2. Κρίνει ότι εκφράζεται εξαντλητικά η Πολιτική βούληση για τη προστασίας της φέτας  αν δεν εξαντλήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ της ΚΥΑ 838/51008/2019 αλλά και του  Νόμου 4691/2020 (108 Α’) κυρώσεις (ποινικές και διοικητικά πρόστιμα) για τους  παραβάτες Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π με την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο  Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ της 9ης Ιουνίου 2021; 

3. Ποιοι είναι οι λοιποί έλεγχοι που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για τη συγκεκριμένη  ελληνική αυτή γαλακτοβιομηχανία και πότε αναμένεται η έκδοση απόφασης

4. Ποιες είναι οι ανώτατες κυρώσεις (ποινικές και διοικητικές) που προβλέπονται για  τους εκκρεμούντες ελέγχους που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για τη συγκεκριμένη  ελληνική αυτή γαλακτοβιομηχανία;

Scroll to Top