Μόνο ο ΕΝ.Φ.Ι.Α επηρεάζεται από τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών;

Στις 07 Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε η με αριθ. 57732 ΕΞ 2021 Κοινή  Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375) με την  οποία αναπροσαρμόστηκαν αλλά και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης  περιοχών προκειμένου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας  ακινήτων. Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να εθελοτυφλεί μπροστά στις  αυξήσεις που θα επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες σε μία σειρά φόρων,  τελών και επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία. Γι’ αυτό  και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει αφορούν μόνο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Στο από 07.06.2021 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών  αναφέρεται ότι μέσω της αναπροσαρμογής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δε θα προκύψουν  επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ακόμα και αν αυξηθούν οι αντικειμενικές  αξίες των ακινήτων τους. Επίσης, ότι θα αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος  που θα δημιουργήσει η φορολόγηση περιοχών που υπο-φορολογούνταν για  την περαιτέρω μείωση της φορολογίας ακινήτων. Ωστόσο, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α δεν  είναι ο μοναδικός φόρος που σχετίζεται με την ιδιοκτησία ακινήτων. Έτσι, η  αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, ειδικά σε χαμηλές και μεσαίες, κατά κανόνα, εισοδηματικά περιοχές, όπως για παράδειγμα η Νέα  Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης, το Ίλιον, η Αγία Βαρβάρα Αττικής κ.α. θα  οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις στα λαϊκά εισοδήματα. Ενδεικτικά,  αναφέρεται η αύξηση που επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες στο Ετήσιο  Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), στους φόρους και τα τέλη μεταβίβασης  ακινήτων, στα τέλη μεταγραφής, κτηματογράφησης κ.ο.κ 

Στη σχετική συζήτηση της με Αριθ. Πρωτ. 360/29.01.2021 επίκαιρης ερώτησης και ως προς τη πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση  των αντικειμενικών αξιών, όσο βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα και  πριν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ο Υφυπουργός Οικονομικών  είχε αναφερθεί στη πορεία επιστροφής στην κανονικότητα η οποία και θα  καθόριζε το χρονικό πλαίσιο εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις  εμπορικές αξίες στα ακίνητα. Μάλλον, το κυβερνητικό επιτελείο έκρινε ότι  έχουμε επιστρέψει στην «κανονικότητα».  

Με βάση τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι η Ελλάδα βρίσκεται  ήδη στην κορυφή των χωρών της Ε.Ε με το ποσοστό των νοικοκυριών που οι  δαπάνες τους για κατοικία ξεπερνά το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους  να βρίσκεται στο 36,2%. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να  αποφευχθεί η επιβάρυνση που επιφέρει η αύξηση των αντικειμενικών  αξιών των ακινήτων σε λοιπούς, πλην του ΕΝ.Φ.Ι.Α., φόρους και τέλη  ειδικά για όσους ανήκουν σε χαμηλή και μεσαία εισοδηματική κατηγορία;

Scroll to Top