Άρση αδικιών σχετικά με την κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016, όπως αυτός ίσχυε, δικαίωμα  συμμετοχής στους κύκλους κινητικότητας Α΄ και Β΄ εκάστου έτους είχαν οι υπάλληλοι,  εφόσον το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οικείου κλάδου στον Δήμο που υπηρετούσαν  ανέρχονταν σε ποσοστό 65%. Εντούτοις, με εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε από  τον Υπουργό Εσωτερικών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4781/2021 (άρθρο 490)  αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό έως  25.000 κατοίκους και τους νησιωτικούς με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το ποσοστό  κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να  ανέρχεται σε ποσοστό 80%. 

Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν 40 βουλευτές τους ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (Αριθ. Πρωτ.  ΤΚΕ/Φ 2/8856/20-5-2021), το Υπουργείο σας αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 490 του  Ν.4781/2021 αφορούν συνολικά εικοσιτέσσερις (24) πράξεις μετακίνησης. Πρόκειται για  υπαλλήλους οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά και επαγγελματικά διότι, είτε είχαν εκδοθεί  αποφάσεις μετακίνησης και οι υπάλληλοι είχαν μετακομίσει στις πόλεις των νέων υπηρεσιών  τους, ή είχαν επιλεγεί για μετάταξη και είχαν ενημερωθεί σχετικά από τους φορείς υποδοχής,  παραιτήθηκαν από θέσεις που κατείχαν προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η  ολοκλήρωση της μετάταξης τους αλλά και για να διευκολύνουν τους φορείς στους οποίους  εργάζονταν να ετοιμάσουν τη διάδοχη κατάσταση.  

Μάλιστα, μετά την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, με πρόσχημα τις έκτακτες συνθήκες  που προέκυψαν εξαιτίας της COVID -19 , οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις  θέσεις τους, με τους δημάρχους, σε κάποιες περιπτώσεις, να αρνούνται να επαναφέρουν  τους υπαλλήλους αυτούς στο καθεστώς απασχόλησης που είχαν πριν τη συμμετοχή τους  στον Β΄ κύκλο κινητικότητας 2020. Ιδιαίτερα δε υπάλληλοι οι οποίοι κατείχαν θέσεις ευθύνης  ως αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων ή διευθύνσεων για τους οποίους δεν υπάρχει  κανένα κώλυμα επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν (σχτ. οι διατάξεις του άρθρου 100 του  Ν.3852/2010). Πρόκειται, επί της ουσίας, για μία τιμωρητική πράξη απέναντι σε υπαλλήλους  που εμπιστεύτηκαν τους φορείς του δημοσίου και σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με  δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους. 

Επειδή, η διαρραγή της εμπιστοσύνης των δημοτικών υπαλλήλων στους θεσμούς τους  κράτους αποτελεί σημάδι αδυναμίας των δημοκρατικών και αξιοκρατικών διαδικασιών. 

Επειδή, οι δήμαρχοι οι οποίοι αρνούνται να επαναφέρουν στις θέσεις τους τους υπαλλήλους  με θέσεις ευθύνης, επικαλούνται την απουσία σχετικής εγκυκλίου. 

Επειδή, η κατάφορα άδικη τροπολογία του Υπουργείου σας έχει προκαλέσει αντιδράσεις  στους υπαλλήλους που αδικήθηκαν από την εν λόγω εκπρόθεσμη παρέμβαση σας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Θα μεριμνήσει για την άρση όλων των υπηρεσιακών αδικιών που έχουν επέλθει σε  βάρος αυτών των εικοσιτεσσάρων (24) υπαλλήλων και την επαναφορά τους σε  τυχόν θέσεις ευθύνης που κατείχαν πριν την επιλογή τους για μετάταξη σε διάφορους  φορείς, στα πλαίσια του Β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2020, και ιδιαίτερα των  υπαλλήλων που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων ή  διευθύνσεων, για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα κώλυμα επιστροφής στις θέσεις  που κατείχαν (σχτ. οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010); 

Scroll to Top