Άμεση η ανάγκη στήριξης του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα

Η ΠΕ Βοιωτίας αποτελεί μία από τις πλέον παραμελημένες περιοχές της Ελλάδας  αναφορικά με τη λειτουργία ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Mόνο δύο Τμήματα ΑΕΙ λειτουργούν εντός των ορίων της, εκ των οποίων το ένα είναι το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) της  Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), με έδρα τη Θήβα.  

Η αναδρομή στην θεσμική ιστορία του Τμήματος ξεκινά με το Προεδρικό Διάταγμα  106/2005, με το οποίο ιδρύεται το Παράρτημα Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το  εντασσόμενο σε αυτό Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ) της Σχολής  Διοίκησης και Οικονομίας. Το 2006 με το Προεδρικό Διάταγμα 174 κατοχυρώνονται τα  επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. Το Προεδρικό Διάταγμα  100/2013 οδηγεί στη συγχώνευση των ΤΕΙ Χαλκίδας και Λαμίας, για τη δημιουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, την κατάργηση του υπάρχοντος Τμήματος ΔΣΕ και την  επανίδρυσή του ως Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, υπαγόμενο στο ΤΕΙ  Στερεάς Ελλάδας και με αριθμό 250 εισακτέων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά τα  τελευταία χρόνια λειτουργίας του.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κομβικό ρόλο κατέχει ο Νόμος 4589/2019 της Κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο (α) ιδρύθηκε το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και  Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και  Κοινωνικών Επιστημών του ΓΠΑ, με έδρα τη Θήβα, με αριθμό 270 εισακτέων ανά  ακαδημαϊκό έτος, και (β) το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΔΣΕ λειτουργεί μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των 2000 εγγεγραμμένων  φοιτητών/τριών του Τμήματος ΔΣΕ.  

Ο σημαντικός αριθμός εισακτέων του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ (270 κατ’ έτος) είναι  δηλωτικός της αξιοσημείωτης δυναμικής που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο Τμήμα, τόσο ως προς το ζωηρό ενδιαφέρον των φοιτητών όσο και ως προς τη σύνδεσή του  με την αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικό εάν  λάβουμε υπόψη ότι το Τμήμα λειτουργεί στη μεγαλύτερη αγροτική περιοχή της Στερεάς  Ελλάδας, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί η διασύνδεσή του με παραγωγικές επιχειρήσεις  της γειτονικής περιοχής του Σχηματαρίου και της Αττικής1

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί κάθε προσπάθεια  περαιτέρω ενδυνάμωσής του. Μια σειρά από πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  που θα έλυναν σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό των κτηριακών  εγκαταστάσεων, έχουν δυστυχώς παραπεμφθεί στις καλένδες από την Κυβέρνηση της  Νέας Δημοκρατίας.  

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι  η υποστελέχωσή του, δεδομένου ότι διοικητικά υποστηρίζεται από μία μόνο υπάλληλο. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το πρόβλημα αυτό εντάσσεται στη γενικότερη  καθυστέρηση που έχει επιδείξει το Υπουργείο κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  έγκρισης των νέων Οργανισμών των Πανεπιστημίων, ώστε να μπορέσουν αυτά να  αξιοποιήσουν την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής αναβάθμισης του Τμήματος, πρέπει να σταθούμε  στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του  Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπέγραψε στις 25/4/2018 η Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας με το ΓΠΑ για τη σύσταση του «Κέντρου Καινοτομίας και Αειφόρων  Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» στις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου  βάμβακος στην Αλίαρτο, του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων2.  

Το Κέντρο σχεδιάστηκε ως προέκταση του ΓΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με  στόχο την ολοκληρωμένη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Σύμφωνα  με τον εν λόγω σχεδιασμό, το Κέντρο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα (σε  προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες,  ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από το εξωτερικό), σε φοιτητές και νέους  επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων  στο πλαίσιο χειμερινών ή θερινών σχολείων, σε νέους ανέργους που επιθυμούν να  ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, σε επιστήμονες συναφών  ειδικοτήτων (γεωπόνους, διατροφολόγους, αγροτοοικονομολόγους κ.α.) που  επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα, σε φορείς όπως  Επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες, επιχειρήσεις, καθώς και σε πολίτες που δραστηριοποιούνται στα πεδία του αγροτροφικού τομέα και του αγροτουρισμού3.  

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί από το 2018 η δωρεάν παραχώρηση ενός από  τα ακίνητα του καταργηθέντος και τεθέντος σε εκκαθάριση ΝΠΔΔ Οργανισμού  Κωπαΐδας στην Αλίαρτο (οικόπεδο με κτήριο που λειτουργούσε ως εκκοκκιστήριο) για  25 χρόνια στο ΓΠΑ, με σκοπό να λειτουργήσει εκεί το εν λόγω Κέντρο. Άλλωστε, το  Πανεπιστήμιο διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή της Αλιάρτου και της Κωπαΐδας  αγροκτήματα έκτασης 1.100 στρεμμάτων, στα οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα  πραγματοποιεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, σημαντικές τόσο για την  περιοχή όσο αλλά και για την γενικότερη ανάπτυξη των γεωπονικών επιστημών στη  χώρα μας4.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά από ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων που είχε γίνει  το 2018 στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της πορείας της εκκαθάρισης του τ.  Οργανισμού Κωπαΐδας, η εκκαθαρίστρια είχε δηλώσει ότι η κυριότητα ενός  συγκεκριμένου τεμαχίου, με αριθμό 73, εντός σχεδίου πόλεως Αλιάρτου (οικοδομικό  τετράγωνο 110), ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 

Επομένως, πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση από το  ΥΠΑΑΤ και, εν συνεχεία, την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου από την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΠΑ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το Κέντρο5.  Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, εμφανίζονται προσκόμματα στην ολοκλήρωση της  διαδικασίας και λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας του απολαμβάνει το  κτήριο του παλαιού εκκοκκιστηρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Ωστόσο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη δεσμεύσει πόρους από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, ενώ παράλληλα έχει, με την Α.Π.: 3539/ 12-06- 2020 «Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου  εκπόνησης μελέτης», αναρτήσει την Πρόσκληση για τη «Μελέτη δημιουργικής  επανάχρησης Παλαιών Αποθηκών Οργανισμού Κωπαΐδας Αλίαρτου». 

Ως εκ τούτων: 

Επειδή η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από  την εξασφάλιση του απαραίτητου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, απαιτεί  κατάλληλες επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή.  

Επειδή το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, βάσει του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού αντικείμενού του, μπορεί να  προσφέρει αποτελεσματική διασύνδεση των φοιτητών του με την αγορά εργασίας, αλλά και να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της  Βοιωτίας.  

Επειδή ο τ. Οργανισμός Κωπαΐδας έχει κληροδοτήσει στην Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας σημαντικής αξίας κτηριακό κεφάλαιο που παραμένει απαξιωμένο, ενώ θα  μπορούσε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών και  ερευνητικών δράσεων.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

(1) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να αντιμετωπίσουν το  πρόβλημα διοικητικής υποστελέχωσης του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ; 

(2) Προτίθεται η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων να ανακοινώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ισχύος των νέων  Οργανισμών των Πανεπιστημίων; 

(3) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες σύστασης του «Κέντρου  Καινοτομίας και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» στην  Αλίαρτο και πού οφείλεται η σημαντική σχετική καθυστέρηση; 

(4) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ειδικότερα στην ΠΕ Βοιωτίας, ώστε να  αναβαθμιστεί η παρουσία τριτοβάθμιων ιδρυμάτων; 

Scroll to Top