Επίλυση αδικίας εις βάρος εργαζομένων στο ΤΕΕ που έχουν δικαιωθεί δικαστικά

Δεκαπέντε εργαζόμενοι, που απασχολήθηκαν στο ΤΕΕ για τέσσερα και πλέον  συνεχή χρόνια με συμβάσεις έργου (εξαρτημένη εργασία με ΔΠΥ) και έχουν  δικαιωθεί δικαστικά, υφίστανται μία πολύχρονη ταλαιπωρία και αδικία.  Συγκεκριμένα, η πρόσληψή τους ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2006 και  ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007, ύστερα από δημοσίευση θέσεων εργασίας  στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και διαδικασία συνέντευξης. Εργάζονταν στο  ΤΕΕ ως υπάλληλοι, τηρώντας ωράριο εργασίας και καλύπτοντας πάγιες και  διαρκείς ανάγκες. Η μηνιαία αμοιβή τους ήταν ανάλογη της αμοιβής που θα  έπαιρνε κάποιος εργαζόμενος στην ίδια θέση με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

Στα τέλη του 2010 τους ανακοινώθηκε από την διοίκηση του ΤΕΕ η μη  ανανέωση των συμβάσεών τους από τον Φεβρουάριο του 2011 και έπειτα  όπως και των άλλων συμβασιούχων που απασχολήθηκαν την ίδια περίοδο. Οι  απολύσεις σχετίζονταν με τα μνημόνια που περιόρισαν δραματικά τα έσοδα του  ΤΕΕ και επέβαλλαν περιορισμό ακόμη και του αναγκαίου τακτικού  προσωπικού. Παρότι Διοίκηση και υπηρεσία δήλωναν ότι τους θεωρούσαν  απαραίτητους για τη λειτουργία του ΤΕΕ, βρέθηκαν άνεργοι, εν μέσω της  κρίσης, χωρίς να πάρουν αποζημίωση, χωρίς να έχουν το δικαίωμα για το  επίδομα του ΟΑΕΔ, και ενώ το ΤΕΕ καθυστέρησε τα δεδουλευμένα τους για  περίπου ένα χρόνο. 

Πριν την απόλυσή τους, τον Φεβρουάριο του 2011, άλλοι 36 εργαζόμενοι που  επίσης είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα εντάχθηκαν στο τακτικό προσωπικό του  ΤΕΕ, αφού το ΤΕΕ δεν άσκησε περαιτέρω ένδικα μέσα, ούτε καν στο Εφετείο,  αναγνωρίζοντας ότι πράγματι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.  Επίσης, άλλοι έντεκα εργαζόμενοι που εργάζονταν με τις ίδιες ακριβώς  συνθήκες εργασίας και το ίδιο χρονικό διάστημα, επέστρεψαν στο ΤΕΕ μετά  από απόφαση Πρωτοδικείου. Στην πρωτόδικη απόφαση το ΤΕΕ δεν άσκησε  ένδικα μέσα και έτσι η απόφαση έγινε αμετάκλητη. Το ίδιο έγινε την ίδια χρονική περίοδο και σε άλλη πρωτόδικη απόφαση που δικαίωσε μία υπάλληλο στο  Βόλο, όπου και πάλι δεν ασκήθηκαν περαιτέρω ένδικα μέσα. 

Με την απόλυση τους οι δεκαπέντε εργαζόμενοι ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα  προκειμένου να αναγνωριστεί η πραγματική σχέση εργασίας τους με το ΤΕΕ.  Το 2020 εκδόθηκε η τελεσίδικη Εφετειακή Απόφαση 5703/09-10-2020, η οποία  χαρακτηρίζει την σχέση εργασίας που είχαν στο ΤΕΕ εξαρτημένη και αορίστου  χρόνου και καθιστά άκυρη την απόλυσή τους, υποχρεώνει το ΤΕΕ να αποδεχτεί  τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους και επιπρόσθετα  καθορίζει και χρηματικό πρόστιμο για κάθε ημέρα παράλειψης συμμόρφωσης  του ΤΕΕ στην παραπάνω υποχρέωση. 

Στις 02/11/2020 ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, ζητώντας  την αναίρεση της Εφετειακής απόφασης που τους δικαίωνε. Μετά από  παρέμβαση του ΣΕΤΕΕ και των εργαζομένων που δικαιώθηκαν με την  δικαστική απόφαση 5703/20 στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τέθηκε ως θέμα στη  Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ η επικύρωση της απόφασης του Προέδρου για  προσφυγή στον Άρειο Πάγο.  

Η νομική σύμβουλος του ΤΕΕ γνωμοδότησε υπέρ της προσφυγής στον Άρειο  Πάγο, με το επιχείρημα ότι σύμφωνα με τον νόμο σε ενδεχόμενη απόφαση μη  εξάντλησης των ένδικων μέσων ενδέχεται να ασκηθεί δίωξη για απιστία προς  τα αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στο ΤΕΕ, λόγω της ύπαρξης σχετικής  απόφασης του Αρείου Πάγου που έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί, παρότι δεν  υφίσταται σχετική εγκύκλιος του εποπτεύοντος Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών ή σχετική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελεσίδικη Εφετειακή Απόφαση 5703/09-10-2020  χαρακτηρίζει την σχέση εργασίας των δεκαπέντε εργαζομένων στο ΤΕΕ  εξαρτημένη και αορίστου χρόνου και καθιστά άκυρη την απόλυσή τους,  υποχρεώνει το ΤΕΕ να αποδεχτεί τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας τις νόμιμες  αποδοχές τους και επιπρόσθετα καθορίζει και χρηματικό πρόστιμο για κάθε  ημέρα παράλειψης συμμόρφωσης του ΤΕΕ στην παραπάνω υποχρέωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες περιπτώσεις σαρανταοκτώ εργαζομένων  που επέστρεψαν στο ΤΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΕΕ, σύμφωνα με τον οργανισμό του,  παρουσιάζει πολλαπλάσια κενά σε θέσεις υπαλλήλων, όπως διαπιστώνεται  από το γεγονός ότι ζητά άτομα μέσω της κινητικότητας του δημοσίου τομέα,  αλλά και από τον ΑΣΕΠ, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν με διαγωνισμό.  Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την απόλυσή  τους από το ΤΕΕ κάποιοι από αυτούς απασχολήθηκαν και απασχολούνται  ακόμα και τώρα στο ΤΕΕ, με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας για μεγάλο  χρονικό διάστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2020 ψηφίστηκε διάταξη από τη  Βουλή με την οποία υπήρξε λύση για ανάλογες περιπτώσεις εργαζομένων στον  ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ που είχαν δικαιωθεί δικαστικά, με την οποία δόθηκε η  δυνατότητα στις διοικήσεις των ανωτέρω οργανισμών να μην ασκήσουν  περαιτέρω ένδικα μέσα.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός του ΤΕΕ δεν  επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν και σε ποιες νομοθετικές  ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να τελειώσει η  πολύχρονη ταλαιπωρία και αδικία εις βάρος των δεκαπέντε αυτών  εργαζομένων, ώστε να δοθεί οριστική λύση και να προσληφθούν στο ΤΕΕ  με αορίστου χρόνου σύμβαση κατ’ εφαρμογή της τελεσίδικης εφετειακής  απόφασης; 

Scroll to Top