Φορολόγηση αναδρομικών των συνταξιούχων για τα έτη 2015 – 2016

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά «κουτσουρεμένα», τα ποσά των  περικοπών των συντάξεών τους, για τα έτη 2015 και 2016, καλούνται να καταθέσουν  τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα έτη. 

Αν και βάσει των δικαστικών αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων επιδικάστηκε  η καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών με τόκο 6%, όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν  συνέβη, αλλά αντίθετα οι συνταξιούχοι θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος αυτών μέσω της  φορολόγησης. 

Μεγαλύτερη απώλεια θα έχουν όσοι μετά την κατάθεση τροποποιητικής φορολογικής  δήλωσης θα αλλάξουν φορολογικό κλιμάκιο. Σε κάποιες περιπτώσεις από το 22% θα  φορολογηθούν με 32% ή 42% επί των εισοδημάτων για το 2015 και για το 2016 από  22% σε 29%, 37% η 45%. 

Επιπρόσθετα για εισοδήματα, μεγαλύτερα των 12.000, που θα προκύψουν για τα  έτη 2015 και 2016, θα επιβληθεί και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με  κλιμακούμενους συντελεστές. 

Η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. και του e-Ε.Φ.Κ.Α.,  μπορεί να συμβάλει ώστε με αυτοματοποιημένο τρόπο να επιμεριστούν τα  αναδρομικά των συνταξιούχων και να φορολογηθούν το αντίστοιχο έτος χωρίς να  χρειαστεί η υποβολή συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων. Με αυτή τη  μέθοδο θα εκλείψουν φαινόμενα ταλαιπωρίας των φορολογούμενων πολιτών, οι  οποίοι θα πρέπει επιπρόσθετα να επιβαρυνθούν οικονομικά ώστε να υποβάλλουν  συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τα έτη αναφοράς των αναδρομικών ποσών  που έλαβαν. 

Εναλλακτικά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ-ΤΑ αλλά και το Ενιαίο  Δίκτυο Συνταξιούχων, προτείνει στην κυβέρνηση, τη λύση που εφάρμοσε η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2018 αναφορικά με τα αναδρομικά των  συνταξιούχων των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή την αυτοτελή φορολόγησή τους  κατά 20%.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να αξιοποιήσει τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να  φορολογηθούν τα αναδρομικά κατ’ έτος, όπως αυτά αντιστοιχούν, χωρίς να  χρειάζεται οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές  δηλώσεις, γεγονός το οποίο θα σημάνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για  τους φορολογούμενους; 

2. Προτίθεται να πράξει τα δέοντα, ώστε να φορολογηθούν αυτοτελώς τα  αναδρομικά των συνταξιούχων για τα έτη 2015 – 2016 με συντελεστή 20%;

Scroll to Top