Το ανάλγητο πρόσωπό της δείχνει η Κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την απουσία μέτρων προστασίας της υγείας τους

Αποδεικνύοντας ότι δεν έχει διδαχτεί τίποτα από τα τελευταία δύο χρόνια πανδημίας και κλειστών  σχολείων, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έλαβε και φέτος ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή  επαναλειτουργία των σχολείων, τα οποία άνοιξαν με μόνο όπλο το εμβόλιο. Οι προτάσεις μας, όπως  η αραίωση των πολυπληθών σχολικών τμημάτων, η διενέργεια αξιόπιστων τεστ στα σχολεία με  ευθύνη του ΕΟΔΥ, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, αλλά και το αίτημά μας για  ανάκληση της ρύθμισης του 50%+1 νοσούντων μαθητών προκειμένου να κλείσει ένα τμήμα, καθώς  και για τη σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων  της Βουλής ώστε να συζητηθεί το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, παρουσία της Επιτροπής  Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν έχουν μέχρι  και σήμερα εισακουστεί από την Υπουργό Παιδείας αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής. 

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετείται και το «Ερώτημα περί ασφάλειας, και μέτρων προστασίας και  πρόληψης» – καταγγελία των εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση για την παντελή έλλειψη μέτρων για την προστασία της υγείας τους. Το οξύμωρο στην  προκείμενη περίπτωση είναι ότι, ενώ ελλείπουν μέτρα για την προστασία της υγείας των  εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν ληφθεί μέτρα για τους λοιπούς δημόσιους  υπαλλήλους και για τους μαθητές με υποκείμενα νοσήματα με συνέπεια την άνιση και άδικη  μεταχείριση της προκείμενης ευπαθούς ομάδας, ήτοι των εκπαιδευτικών.  

Συγκεκριμένα με διαδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα έκτακτα μέτρα  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας και συγκεκριμένα α) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/ 12.09.2021(B’ 4206)  κυα με ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη 20 Σεπτεμβρίου 2021, β) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  55732/ 13.09.2021 (B’ 4214) κυα με ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021, γ) την  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/ 18.9.2021 (Β 4337) κυα με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη 27 Σεπτεμβρίου 2021, δ) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 /25.9.2021 (Β΄ 4441) κυα με ισχύ από 27  Σεπτεμβρίου 2021 έως 4 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας στις δημόσιες  υπηρεσίες, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες  αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/ 17.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία  τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό». Ακολούθως, σύμφωνα με την αριθμ. 111525/ΓΔ4/ 10.09.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 4188) προβλέπεται  μεταξύ άλλων ότι «οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να  παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία…Η σύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση παρέχεται: Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που λειτουργούν  κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι  δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και  συγκεκριμένα: i) Σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι  σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και ειδικότερα:….». 

Κατά συνέπεια δεν έχει ληφθεί αρμοδίως μέριμνα για την προστασία των εκπαιδευτικών που ανήκουν  στις ευπαθείς ομάδες. Αντίθετα αυτοί εκτελούν το δημόσιο λειτούργημά τους σε πολυπληθή και  πολυάριθμα τμήματα, σε περισσότερα σχολεία προκειμένου να καλύψουν το ωράριο τους και τα κενά  των σχολείων, ερχόμενοι σε επαφή έως και με 500 διαφορετικά παιδιά και 2, 3 ή και περισσοτέρους  συλλόγους διδασκόντων την εβδομάδα, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών η  μετάλλαξη «Delta» επικρατεί κι είναι ιδιαίτερα μεταδοτική από και στα παιδιά, τα οποία στη  συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστα.  

Το αποκαρδιωτικό στην προκείμενη περίπτωση είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, ενώ διανύουμε την  τρίτη σχολική χρονιά με πανδημία, έχει χειροτερεύσει τη θέση των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε  ευπαθείς ομάδες σε σχέση με πέρυσι, καθώς αφενός το μέτρο που ισχύει για τους δημοσίους  υπαλλήλους να «επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν  έχουν επαφή με κοινό» δεν εφαρμόζεται στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, αφετέρου δεν εφαρμόζεται  και η εγκύκλιος για την ειδική άδεια απουσίας σε εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις ομάδες  αυξημένου κινδύνου, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υποχρεούνται να βρίσκονται τώρα στις τάξεις.  Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/ 17.9.2020 (Β΄4011) κοινή απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας καθορίστηκαν οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη  COVID 19 και ακολούθως εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/ 20.9.2020 εγκύκλιος του  Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον επανακαθορισμό ομάδων αυξημένου  κινδύνου και τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας σε ομάδες αυξημένου κινδύνου  και εν συνεχεία η αρ.πρωτ.136503/Ε3/ 8.10.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με την οποία  παρέχονταν πληροφορίες για την ειδική άδεια απουσίας σε εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που  εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

Επειδή σύμφωνα με το Σύνταγμα και το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την προστασία της  υγείας, το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και το άτομο αξιώνει την αποτροπή δημιουργίας  επικίνδυνων για την υγεία καταστάσεων. 

Επειδή ο διαχωρισμός των εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων από τους υπόλοιπους Δημοσίους  υπαλλήλους ιδίων ευπαθών ομάδων είναι επικίνδυνος και άδικος. 

Επειδή σύμφωνα με τους ειδικούς οι ενήλικες σε σχέση με τους ανήλικους κινδυνεύουν πολύ  περισσότερο από τις μεταλλάξεις «Delta» και «Μu». 

Επειδή μόλις ξεκίνησε η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του Covid-19 για τις ευπαθείς  ομάδες. 

Επειδή υπάρχει προβληματισμός πως δικαιολογείται ιατρικά ο διαχωρισμός παιδιών και  εκπαιδευτικών των ίδιων ευπαθών ομάδων.

Επειδή δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάξουν τα παιδιά  στα οποία μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο μέτρο που οι αντίστοιχοι  εκπαιδευτικοί ευπαθών ομάδων, οι οποίοι μέχρι πέρυσι το έπρατταν, πλέον υποχρεούνται να  βρίσκονται στις τάξεις. 

Επειδή παραμένει πολύ χαμηλό το ποσοστό των εμβολιασμένων μαθητών στο Γυμνάσιο και στο  Λύκειο, ενώ δεν έχει εγκριθεί ο εμβολιασμός των παιδιών κατά του Covid-19 σε ηλικίες από 4 έως 12. 

Επειδή ο εκπαιδευτικός έρχεται καθημερινά σε επαφή με εκατοντάδες παιδιά.

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Σκοπεύει να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας και για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών  ομάδων, όπως ισχύουν για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους στο δημόσιο;

2. Πως δικαιολογείται ο διαχωρισμός των εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων, των  μαθητών και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων; Υπάρχει σχετική απόφαση της  Επιτροπής Ειδικών; 

3. Θα μεριμνήσει άμεσα ώστε να δοθεί η δυνατότητα ειδικής άδειας απουσίας σε  εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες; 

Scroll to Top