Επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (pellet) για ακριτικούς οικισμούς και νησιά της Α’ κλιματικής Ζώνης, χωρίς την πρόσθετη προϋπόθεση του αριθμού κατοίκων της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1275 Απόφασή (ΦΕΚ 5576/17-12-20 τ. Β’), η οποία  καθορίζει το ύψος, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης του  επιδόματος θέρμανσης 2020-2021, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 – Δικαιούχοι του  επιδόματος θέρμανσης, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι «…Ειδικά για τη χορήγηση  επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως  πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο  των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος  του 0,8.». 

Ακριτικές, απομακρυσμένες και έντονα πληττόμενες από χαμηλές θερμοκρασίες περιοχές  όπως ο νομός Έβρου, εντάχθηκε στην Α΄ κλιματική ζώνη μόλις το 2016 επί διακυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ύστερα από την ανάδειξη του ζητήματος της άνισης ως τότε κατανομής  των περιοχών της Ελληνικής επικράτειας στις κλιματικές ζώνες για τη χορήγηση  επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 

Ο Νομός Έβρου, πέρα του ότι πλέον εντάσσεται στην Α’ κλιματική ζώνη, αποτελείται από  πολλούς μικρούς σε πληθυσμό οικισμούς, οι οποίοι από την τελευταία επίσημη απογραφή  πληθυσμού του 2011 και μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν τεράστιες πληθυσμιακές  αποκλίσεις. Για παράδειγμα το νησί της Σαμοθράκης είχε πληθυσμό 2.773, σύμφωνα με  την απογραφή του 2011, ωστόσο, σήμερα κατά τις εκτιμήσεις ο αριθμός αυτός έχει  μειωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες στο  νομό, όπως αυτή της Τραϊανούπολης με 2.718 πληθυσμό, των Μεταξάδων με 3.426, και  της Νέας Βύσσας με 2.801.  

Τα περισσότερα νοικοκυριά σε αυτούς τους οικισμούς χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή  τους καυσόξυλα ή pellet, ωστόσο αποκλείονται από το επίδομα και οποιασδήποτε  ενίσχυσης λόγω των περιοριστικών κριτηρίων που επέβαλε η Κυβέρνηση της ΝΔ. 

Επειδή, η προμήθεια καυσόξυλων και βιομάζας κρίνεται το ίδιο χρήσιμη και αναγκαία με  τα υπόλοιπα είδη καυσίμων θέρμανσης που επιδοτούνται, ώστε τα νοικοκυριά του Έβρου  να αντιμετωπίσουν τον δύσκολο χειμώνα, με ακραίες πολλές φορές θερμοκρασίες,

Επειδή, λόγω της πανδημικής κρίσης και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί ο  Covid-19, οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά της περιοχής αδυνατούν να ανταπεξέλθουν  στις οικονομικές τους δραστηριότητες και παράλληλα πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, 

Επειδή, ακριτικές περιοχές όπως ο Νομός Έβρου, αναγκάζονται να θερμαίνονται από τα  τέλη Σεπτέμβρη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δυσανάλογα το συνολικό κόστος για να  βγάλει ένα νοικοκυριό εις πέρας τους χειμερινούς μήνες, 

Επειδή, η εν λόγω περιοριστική, ως προς τα είδη καυσίμων θέρμανσης, απόφασή σας σε  συνδυασμό με την ανεργία και την ενεργειακή φτώχεια που επικρατεί, μπορεί να οδηγήσει  τους πολίτες στην αναζήτηση άλλων μεθόδων και αντιπεριβαλλοντικών λύσεων,  προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης ή να ζεσταθούν με  μικρότερο κόστος,  

Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα προχωρήσει στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α.1275 Απόφασης (ΦΕΚ  5576/17-12-20 τ. Β’), ώστε να δοθεί το επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές  καυσόξυλων και βιομάζας (pellet) για ακριτικούς οικισμούς και νησιά της Α’  κλιματικής Ζώνης, όπως η Σαμοθράκη, χωρίς την πρόσθετη προϋπόθεση του  αριθμού κατοίκων της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο; 

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπ. Οικονομικών ώστε το επίδομα  θέρμανσης να καταστεί ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών και  νησιών της Α’ κλιματικής ζώνης και όχι προσχηματική πολιτική έναντι της  ενεργειακής φτώχειας; 

Scroll to Top