Η τραγική έλλειψη προσωπικoύ καταδικάζει σε υπολειτουργία το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

H απόφαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για επιβολή αναστολής εργασίας στο προσωπικό των υγειονομικών μονάδων της χώρας που δεν έχει ακόμη  εμβολιαστεί κατά του COVID-19, καθώς και η απουσία πολιτικής βούλησης για  την ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με υποδομές,  εξοπλισμό και προσωπικό, έχουν καταδικάσει σε υπολειτουργία πολλά νοσοκομεία, ιδίως στην περιφέρεια της χώρας.  

Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι να μην καλύπτονται σε  πολλές περιπτώσεις ούτε οι πλέον στοιχειώδεις ανάγκες περίθαλψης των  πολιτών. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, δημιουργούνται βάσιμες ανησυχίες  περί σκόπιμης υποβάθμισης των δευτεροβάθμιων νοσοκομείων σε Κέντρα  Υγείας, οι οποίες ενισχύονται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για  κατάργηση περιφερειακών νοσοκομείων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής στον  τομέα της Υγείας αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας, όπου  καταγράφονται τραγικές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό  προσωπικό. 

Καταρχάς, χρόνιες είναι οι ελλείψεις σε ειδικευμένους παθολόγους, με  αποτέλεσμα να μην καλύπτεται καθημερινά και για όλο το μήνα η εφημερία της  Παθολογικής Κλινικής, η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε  Νοσοκομείο. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Παθολογικού  τομέα εφημερεύουν πολλές μέρες με γενικούς ιατρούς προερχόμενους από τα  Κέντρα Υγείας της Φωκίδας, οι οποίοι όμως δεν έχουν την δυνατότητα  εισαγωγών στην Κλινική και τα περιστατικά διακομίζονται αναγκαστικά σε άλλα  Νοσοκομεία.

Στο Ακτινολογικό Τμήμα υπηρετούν μόνο δύο ιατροί, με αποτέλεσμα να μην  υπάρχει ακτινολόγος στις μισές εφημερίες του μήνα. Όπως είναι προφανές, η  έλλειψη αυτή δυσχεραίνει σημαντικά το διαγνωστικό έργο των ιατρών άλλων  ειδικοτήτων. 

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Καρδιολογική Κλινική, όπου επίσης υπηρετούν μόνο δύο καρδιολόγοι. Επιπλέον, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) υπηρετεί μία ιατρός νεφρολόγος (η οποία πλέον τελεί υπό παραίτηση),  ενώ εφημερεύουν μία καρδιολόγος (χωρίς εξειδίκευση στην αιμοκάθαρση) και  ένας γενικός ιατρός, κάτι που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη χειρότερη, αφού από 1/9/2021  τέθηκαν σε αναστολή εργασίας οι δύο από τους τέσσερις αναισθησιολόγους  του Νοσοκομείου, αλλά και η μία από τους δύο καρδιολόγους, χωρίς να έχουν  αντικατασταθεί μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι, χωρίς την παρουσία  αυτών των κρίσιμων ειδικοτήτων, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει σε καθημερινή βάση ούτε ο χειρουργικός τομέας και δυστυχώς κινδυνεύουν  ανθρώπινες ζωές… 

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμισθούν οι ελλείψεις στο Μικροβιολογικό, το  οποίο καλύπτεται από έναν μόνο ιατρό αποσπασμένο από το Κέντρο Υγείας Ιτέας, αλλά και στο Μαιευτικό, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λόγω μεγάλου  αριθμού ακάλυπτων θέσεων μαιών. Επίσης, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και  Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), το οποίο άνοιξε και ξεκίνησε να προσφέρει  υπηρεσίες με επικουρικό επιστημονικό προσωπικό επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πλέον λειτουργεί μόνο με τον Φυσίατρο και έναν Φυσικοθεραπευτή, αφού οι  συμβάσεις του υπόλοιπου προσωπικού δεν ανανεώθηκαν. 

Αναφορικά με τις ελλείψεις στο μη ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του  Νοσοκομείου, θα πρέπει να αναφερθεί καταρχάς ότι η τεχνική υπηρεσία  υπολειτουργεί, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος βάρδιας, όπως προβλέπει ο  νόμος, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση βλαβών.  Μεγάλα κενά καταγράφονται, επίσης, και στο διοικητικό προσωπικό, τα οποία η Διοίκηση έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτει παράτυπα ακόμη και με  υπαλλήλους του ιδιωτικού εργολαβικού συνεργείου φύλαξης. Αξίζει να  σημειωθεί ότι, λόγω της μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού την τελευταία  διετία από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι τομείς της καθαριότητας,  της φύλαξης και της εστίασης του Νοσοκομείου έχουν και πάλι δοθεί σε ιδιώτες εργολάβους, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση πόρων.  

Τέλος, από το Γ. Ν. Άμφισσας δεν έχουν λείψει δυστυχώς ούτε οι περιπτώσεις απαράδεκτων υπηρεσιακών υποβαθμίσεων και πελατειακής τακτοποίησης  «ημετέρων» στη διοίκησή του. Με σχετικές Αναφορές1 μας, μάλιστα, έχουμε αναδείξει και το θέμα του παράτυπου υποβιβασμού του Διοικητικού Διευθυντή, ο οποίος ακόμη περιμένει την δικαίωσή του. 

Επομένως: 

Επειδή η εξαιρετικά δύσκολη υγειονομική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, απαιτεί τόσο την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων  υγείας με προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, όσο και την προάσπιση του  δημόσιου χαρακτήρα τους. 

Επειδή η Κυβέρνηση, όσο ανεπαρκής αποδεικνύεται στη διαχείριση της  πανδημίας, τόσο συστηματικά συνεχίζει την προσπάθεια απαξίωσης και  διάλυσης του ΕΣΥ, καθώς και άλωσής του από ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω  ΣΔΙΤ και άλλων μεθοδεύσεων.  

Επειδή οι συνεχιζόμενες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και  τεχνικό προσωπικό, που μεγαλώνουν από το μέτρο της αναστολής εργασίας, οδηγούν σε απαξίωση το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και εντείνουν τις  ανησυχίες των πολιτών της Φωκίδας για εφαρμογή κυβερνητικών σχεδίων  υποβάθμισής του από δευτεροβάθμια σε πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. 

Επειδή κινδυνεύει να χαθεί το σημαντικό έργο που είχε γίνει επί Κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του Νοσοκομείου, με ενίσχυση του τεχνολογικού  εξοπλισμού των κλινικών και των εργαστηρίων του, αλλά και με ριζική βελτίωση  των οικονομικών μεγεθών του, στο πλαίσιο της οποίας ο προϋπολογισμός του  έφτασε στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου (1,8 εκατομμύρια ευρώ από το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και 900 χιλιάδες από τον ΕΟΠΥ), ενώ τα χρέη  του μειώθηκαν από 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε 190 χιλιάδες ευρώ.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για την απαραίτητη ενίσχυση του  Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας με προσωπικό, ιδίως μετά την  εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας; 

2. Προτίθεται να διακόψει την άδικη και αναποτελεσματική αναστολή  εργασίας των υγειονομικών που έχει οδηγήσει τα Νοσοκομεία της  χώρας, μεταξύ των οποίων και το Γ. Ν. Άμφισσας, σε οριακή  κατάσταση;  

3. Πώς δικαιολογείται η επιστροφή των εργολαβικών συνεργείων  καθαριότητας και φύλαξης στο Γ. Ν. Άμφισσας, τα οποία η  Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε απομακρύνει με αποτέλεσμα σημαντική  εξοικονόμηση πόρων για το Νοσοκομείο, αλλά και καλύτερες  αμοιβές για τους εργαζόμενους; 

4. Σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ  για παροχή κινήτρων σε υγειονομικούς, προκειμένου να  στελεχώσουν μονάδες υγείας απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων  περιοχών της χώρας, όπως είναι η Φωκίδα; 

Scroll to Top