Μεγάλες οι καθυστερήσεις, στις απονομές των συντάξεων ασφαλισμένων, που εντάσσονται στο καθεστώς παράλληλης ασφάλισης του ν.4387/2016

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για  παράλληλη ασφάλιση, ανέρχονται κοντά στις 30.000, επί συνόλου 130.000 εκκρεμών  αιτήσεων κύριας σύνταξης (στοιχεία Ιούνιου 2021). Δηλαδή, αποτελούν το 1/4 – 1/5 των  εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 

Το πρόβλημα αφορά τις αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που πρόκειται  να λάβουν σύνταξη με το καθεστώς της λεγόμενης παράλληλης ασφάλισης (άρ. 36 του  ν. 4387/2016 όπως ισχύει). Πρόκειται δηλαδή για υποψήφιους συνταξιούχους, που  τυγχάνει να ασφαλίστηκαν ταυτόχρονα και για το ίδιο διάστημα σε δύο ή περισσότερους  φορείς κύριας ασφάλισης, που μετά την 1.1.2017 εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται  για γιατρούς του ΕΣΥ που έχουν ασφάλιση Δημοσίου και ΤΣΑΥ, δικηγόρους ή  μηχανικούς του Δημοσίου ή εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίζονταν στο  ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ. Και αυτό γιατί δεν έχει εκδοθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού της  προσαύξησης (0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα ασφάλιστρων τον χρόνο σύμφωνα με  τον ν. 4387/16). 

Η παλιότερη νομοθεσία που ίσχυε με τον ν.3232/2004 προέβλεπε τη διαγραφή  του παράλληλου χρόνου και την επιλογή από τον ασφαλισμένο του χρόνου που ήθελε  να διατηρήσει, ώστε να προσμετρηθεί στη σύνταξή του. Επρόκειτο για μια κατάφωρη  αδικία από πλευράς των Ταμείων, καθώς ο συνταξιούχος έχανε τις εισφορές που είχε  ήδη πληρώσει και δεν είχε καμία ανταπόδοση στη σύνταξή του. Την αδικία αυτή ήρθε  να διορθώσει ο ν. 4387/2016, που προέβλεψε την προσμέτρηση του παράλληλου  χρόνου για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, με μια προσαύξηση 0,075% στον  συντελεστή αναπλήρωσης βάσει του οποίου θα υπολογιζόταν η σύνταξη. 

Ο νόμος όμως εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται, παρότι έχουν εκδοθεί  τουλάχιστον 5 διαφορετικές εγκύκλιοι για το θέμα (η τελευταία στις 17.11.2020  ΕΓΚ.50/2020 e-ΕΦΚΑ σε εφαρμογή του άρθρου 26 ν.4670/2020) και οι συνταξιούχοι με  παράλληλους χρόνους δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη συμμετοχή στις συντάξεις τους. 

Έως τώρα είχε δοθεί έμφαση, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας και e-ΕΦΚΑ,  μόνο στην έκδοση οριστικών συντάξεων, στις συντάξεις που προέρχονται από ένα ταμείο, στις συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης και στις διεθνές συντάξεις. 

Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, να υπάρχει υπέρμετρη καθυστέρηση στην  απονομή των συντάξεων των παραλλήλων ασφαλιζόμενων, σε δύο ή περισσότερα  πρώην ταμεία που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. 

Σημειωτέον ότι δεν δικαιούνται προκαταβολή σύνταξης, όσοι συνταξιούχοι έχουν  ήδη λάβει μία σύνταξη, οι οποίοι, προφανώς, ανήκουν στην κατηγορία όσων είχαν  παράλληλη ασφάλιση.  

Εξάλλου, δεν είχε μέχρι τώρα διαμορφωθεί το αναγκαίο λογισμικό, έτσι ώστε να  υποδεχθεί τις αιτήσεις, ηλεκτρονικές και χειρόγραφες, και έτσι να “τρέξει” ψηφιακά η  έκδοση των λόγω συντάξεων.  

Έτσι, μπορούσαν (και συνεχίζουν) oι “παράλληλοι” συνταξιούχοι να μπορούν να  υποβάλλουν χειρόγραφες και ηλεκτρονικές αιτήσεις για (παράλληλη) σύνταξη, αλλά η  εκκαθάρισή τους “έτρεχε” (και συνεχίζει να “τρέχει”) με πολύ αργούς ρυθμούς.  Επειδή, όλοι οι παραπάνω παράγοντες, είχαν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των  εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης των παράλληλα ασφαλισμένων.  Επειδή, χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν να υπολογιστεί ορθά η σύνταξης τους  σύμφωνα με το νόμο. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:  

1. Ποια είναι τα αίτια της απαράδεκτης καθυστέρησης; 

2. Ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να  πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι  ηλικιωμένοι και με σοβαρά προβλήματα υγείας και άμεσες βιοτικές ανάγκες; 

Scroll to Top