Ανανέωση συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού και των εργαζομένων σε σίτιση, φύλαξη και καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων απασχολούνται συμβασιούχοι εργαζόμενοι με σύμβαση  ορισμένου χρόνου, στις υπηρεσίες σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης καθώς και επικουρικό  προσωπικό. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας (44 άτομα), φύλαξης  (7 άτομα) και εστίασης (7 άτομα) λήγουν στις 31/12/2021 ενώ οι συμβάσεις του επικουρικού  προσωπικού (76 άτομα) λήγουν μέσα στο 2022. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχουν  συμβάλει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργεία του ΕΣΥ και στην αντιμετώπιση τη υγειονομικής  κρίσης.  

Επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και στήριξαν τις δημόσιες  δομές υγείας της χώρας όλους τους δύσκολους μήνες της πανδημίας  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

Θα προχωρήσει η ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων ώστε  να καλύπτονται σταθερά και ποιοτικά οι αυξημένες υγειονομικές ανάγκες και να μην μείνει  το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων χωρίς προσωπικό σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο; 

Scroll to Top