Το πιστοποιητικό νόσησης COVID έχει ισχύ 30 ημέρες μετά την πρώτη διάγνωση

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών που νόσησαν από COVID, στην προσπάθειά τους να  εκδώσουν πιστοποιητικό νόσησης διαπίστωσαν ότι αυτό έχει ισχύ μετά την πάροδο 30  ημερών από την ημέρα της πρώτης διάγνωσης. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται ότι οι μαθητές  που έχουν νοσήσει αλλά και όσοι εργαζόμενοι έχουν νοσήσει το τελευταίο διάστημα ισχύος  των μέτρων, δεν μπορούν να εκδώσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και είναι  υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε rapid ή self-test προκειμένου να συμμετέχουν στην  εκπαιδευτική διαδικασία, εξωσχολικές δραστηριότητες, στην εργασία τους ή σε όσες  κοινωνικές δραστηριότητες επιτρέπονται σε όσους έχουν νοσήσει.  

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που προβλέπει η έκδοση του έγκυρου  πιστοποιητικού δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το αν η επιστροφή κάποιου που έχει  νοσήσει στις καθημερινές δραστηριότητες του είναι ασφαλής μετά το πέρας του χρόνου που  ορίζεται ως αναγκαίος για την απομόνωση του κρούσματος από τον ΕΟΔΥ ή αν πρέπει να  παραμείνει κοινωνικά απομονωμένος για το διάστημα που ορίζεται για την έκδοση του  πιστοποιητικού.  

Σε κάθε περίπτωση, για το διάστημα από την λήξη της απομόνωσης έως την έκδοση του  πιστοποιητικού πρακτικά καλείται ο εργαζόμενος ή οι γονείς των μαθητών να πληρώνουν τα  test προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν, να εργάζονται, να συμμετέχουν στην  εκπαιδευτική διαδικασία και στις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες.  

ΕΠΕΙΔΗ ο ορισμός των τριάντα ημερών από την πρώτη θετική διάγνωση για να έχει ισχύ το  πιστοποιητικό νόσησης είναι παράλογος

ΕΠΕΙΔΗ θα έπρεπε το πιστοποιητικό να εκδίδεται με την λήξη της καραντίνας όσων έχουν  νοσήσει 

ΕΠΕΙΔΗ όσοι έχουν νοσήσει θεωρείται ότι έχουν για ένα διάστημα έξι μηνών φυσική ανοσία 

ΕΠΕΙΔΗ τέτοιου τύπου αστοχίες στους τιθέμενους κανόνες ενισχύουν την έλλειψη  εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς τους θεσμούς της χώρας 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν τίθεται σε ισχύ το πιστοποιητικό νόσησης τη στιγμή που λήγει η  καραντίνα και μπορούν να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και οι  μαθητές στις σχολικές αίθουσες αλλά απαιτείται η πάροδος τριάντα ημερών από  την πρώτη θετική διάγνωση; 

2. Προτίθεται να αλλάξουν τα χρονικά όρια και να εκδίδεται το πιστοποιητικό  νόσησης από την πρώτη ημέρα που επιτρέπεται η συμμετοχή όποιου έχει νοσήσει  στις κοινωνικές δραστηριότητες όπως είναι η εκπαιδευτική διαδικασία ή ο χώρος  εργασίας; 

3. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται τα σημερινά χρονικά όρια για να  τεθεί σε ισχύ το πιστοποιητικό νόσησης, προτίθεται να προβλέψει τη διενέργεια  δωρεάν rapid test για εργαζόμενους και λοιπούς ενήλικες και η χορήγηση  περισσότερων δωρεάν self-test στους μαθητές που έχουν νοσήσει προκειμένου να  συμμετέχουν χωρίς επιπλέον κόστος στις καθημερινές δραστηριότητες; 

Scroll to Top