Χωρίς κτίρια και υποδομές, χωρίς εκπαιδευτικούς και σχολικά γεύματα τα σχολεία της Σαλαμίνας

H εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. » (ΚΤΥΠ), ως διάδοχο εταιρικό σχήμα του  συγχωνευόμενου φορέα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) στον τομέα των εκπαιδευτικών δομών (άρθρο 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’), προγραμματίζει και υλοποιεί έργα σχολικής στέγης. Η δε εποπτεία της(ΚΤΥΠ) έχει  περιέλθει στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. 

Αντικείμενο της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ) αποτελεί η υλοποίηση δημόσιων  κτιριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον στον  κλάδο της παιδείας, της υγείας και της δικαιοσύνης (από 1-8-2015). Κύρια πηγή  χρηματοδότησής της είναι ο τακτικός κρατικός προϋπολογισμός, το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Παραταύτα, σύμφωνα με το Σωματείο εργαζομένων στην ΚΤΥΠ Α.Ε., η κυβέρνηση  κόβει συνεχώς εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για  απαλλοτριώσεις οικοπέδων, μελέτη και κατασκευή σχολείων και άλλων δημόσιων  κτιριακών υποδομών, έως και 50% και την ίδια ώρα προχωρά στην πλήρη  αποδυνάμωση του μοναδικού κρατικού τεχνικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την  κατασκευή σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων, μετατάσσοντας τα 2/3 των  μηχανικών. Αποτέλεσμα αυτών είναι πλέον οι αναθέσεις μελέτης και κατασκευής να  δίνονται σε ιδιωτικά γραφεία, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν από τους μηχανικούς της  εταιρίας με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο φορέας που  προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες αναφορικά με τη σχολική στέγη, σύμφωνα  με τα προγράμματα σπουδών, συνεργάζεται με την ΚΤΥΠ Α.Ε. και εγκρίνει το  κτιριολογικό πρόγραμμα. Όμως, παρά την αλλαγή του περιεχομένου της  εκπαίδευσης και τις νέες ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει το σύγχρονο  σχολείο, όπως: δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, σίτιση μαθητών, νέα διδακτικά  αντικείμενα (εικαστικά, θεατρική αγωγή), εκμάθηση υπολογιστών, κλπ ο οδηγός  μελετών για τα διδακτήρια όλων των βαθμίδων παραμένει στις προδιαγραφές του 2006 (οδηγός μελετών για διδακτήρια ΟΣΚ 2006), το δε πρόγραμμα ανέγερσης νέων  σύγχρονων διδακτηρίων είναι ανύπαρκτο. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη Β’ Πειραιά και στο Δήμο Σαλαμίνας, μετά την αύξηση  του πληθυσμού του από το 1990 και μετά, η σχολική στέγη τόσο της Α/θιας  Εκπαίδευσης όσο και της Β/θμιας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Το  πρώτο και κύριο πρόβλημα είναι η στέγαση σχολικών κτιρίων σε ιδιόκτητα  ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις  απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το δεύτερο, επίσης, σημαντικό πρόβλημα  είναι η δραματική μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης  και επισκευής που αποδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Σαλαμίνας, μία  μείωση που αγγίζει ακόμα και το 40% για όλους τους Δήμους, ενώ την ίδια ώρα το  κόστος λειτουργίας αυξάνεται, ιδιαίτερα τώρα με τις υπέρογκες αυξήσεις της ΔΕΗ και  του πετρελαίου/φυσικού αερίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν το σύνολο της ετήσιας  επιχορήγησης των σχολικών μονάδων πρόκειται να δαπανηθεί για τις ΔΕΚΟ και τη  θέρμανση. 

Πιο συγκεκριμένα ως προς το κτιριακό πρόβλημα: 

Στο Δήμο Σαλαμίνας έξι(6) Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια που δεν  ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ενός σύγχρονου Νηπιαγωγείου, πρώην  καταστήματα, οικίες, κ.λ.π, το Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων χρησιμοποιεί και  ενοικιαζόμενες αίθουσες σε παρακείμενη πολυκατοικία, το Δημοτικό Σχολείο και το  Γυμνάσιο Αιαντείου ασφυκτιούν στα υπάρχοντα κτίρια, το Λύκειο Αιαντείου δεν έχει  κτίριο, απλά ιδρύθηκε στα χαρτιά, το 1ο και 2ο Λύκειο Σαλαμίνας, ένα παλιό κτίριο,  χρειάζεται σοβαρές επισκευές, το Δημοτικό Σχολείο της Κακής Βίγλας είναι ιδρυμένο επίσης μόνο στα χαρτιά και δε διαθέτει κτίριο, το δε Νηπιαγωγείο Κακής Βίγλας  στεγάζεται σε ένα απαρχαιωμένο ακατάλληλο κτίριο. Τα υπόλοιπα σχολικά κτίρια  στην πλειοψηφία τους χρήζουν επισκευής και συντήρησης που είναι αδύνατον να  καλυφθούν από τη μειωμένη επιχορήγηση συντήρησης και επισκευής σχολικών  κτιρίων(πρώην ΣΑΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο. 

Ωστόσο, η αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  αναστατώνει καθημερινά τη σχολική κοινότητα και της Σαλαμίνας με δραματικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενόσω η κα Υπουργός και το επιτελείο της,  έχουν εξαπολύσει ένα κρεσέντο δικαστικών διώξεων και εκφοβισμού των  εκπαιδευτικών, προσπαθώντας να επιβάλλουν την τιμωρητική αξιολόγηση που  νομοθέτησαν, οι μαθητές της Σαλαμίνας αφενός δεν έχουν εκπαιδευτικούς και  πλήρες βασικό πρόγραμμα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να σχολάνε νωρίτερα  από το προβλεπόμενο χάνοντας χιλιάδες διδακτικές ώρες, ενώ τα Ολοήμερα  Προγράμματα δε λειτουργούν, αφετέρου σε μία περίοδο πρωτοφανούς ακρίβειας  στερούνται τα σχολικά γεύματα, καθώς η κυβέρνηση επιδεικνύει μια απίστευτη  «ανικανότητα» σε ό,τι ωφελεί τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των ευάλωτων  ομάδων της κοινωνίας. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των σχολικών μονάδων σε  ό,τι αφορά στο κτιριακό, στις υποδομές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό;

2. Σκοπεύουν να επικαιροποιήσουν τον οδηγό μελετών των σχολικών διδακτηρίων  του 2006, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου και να  ενισχύσουν το μελετητικό προσωπικό της ΚΤΥΠ Α.Ε.; 

3. Τι κονδύλια έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό για την αγορά  οικοπέδων και για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων; 

4. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης των κτιριακών προβλημάτων του Δήμου Σαλαμίνας,  τόσο ως προς την επισκευή/συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων, όσο και για την  ανέγερση νέων, ώστε να μη στεγάζονται σε ακατάλληλα ιδιωτικά κτίρια με ενοίκιο; 

5. Με τι ποσό χρηματοδοτείται αναλυτικά για το τρέχον οικονομικό έτος η ΚΤΥΠ Α.Ε.,  ώστε να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στο ρόλο της ως προς τη σχολική στέγη και τον  υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων; 

6. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να αυξήσει την επιχορήγηση για τις  λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των σχολικών  μονάδων, ώστε να αναπληρωθεί η μείωσή τους τουλάχιστον κατά 40% αφενός,  αφετέρου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας (ΔΕΗ-Πετρέλαιο Θέρμανσης);

7. Πότε θα ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα, ώστε να απαλύνουν την οικονομική  ανέχεια χιλιάδων οικογενειών; 

Scroll to Top