Προοπτικές της ανάπτυξης της καλλιέργειας της Βιομηχανικής Κάνναβης στην Χώρα μας

Η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης ήτανγνωστή για την ανθεκτική και κατεργάσιμη  κλωστική της ίνα. Από αυτή παράγονταν καραβόπανα και σχοινιά μέχρι είδη ένδυσης. Η καλλιέργειά της παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και γίνεται όλο και πιο ελκυστικήλόγω των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της ίνας και του σπόρου αλλά και των βιολογικών  απαιτήσεων του φυτού, ιδιαίτερα δε την ικανότητα του φυτού να εκμεταλλεύεται φτωχά εδάφη και  να χρειάζεται μικρότερες ποσότητες άρδευσης από άλλες θερινές ετήσιες καλλιέργειες,  καθιστώντας την περισσότερο σύγχρονη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μετά από σχεδόν έναν  αιώνα αναιτιολόγητης απαγόρευσης, η βιομηχανική κάνναβη επανήλθε στη χώρα μας  πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου  καλλιέργειας της το 2016. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαβλέποντας την εκθετικά αυξανόμενη διεθνή ζήτηση και τις προνομιακές αγορανομικές συνθήκες της χώρας μας, δημιούργησε το κατάλληλο  θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της δυναμικής της καλλιέργειας και την εξασφάλιση ενός  ικανοποιητικού εισοδήματος για τους παραγωγούς, ιδιαίτερα δε τους νεότερους ηλικιακά. 

Ωστόσο, με το δεδομένο ότι οι διεθνείς εξελίξεις και η επιστημονική πρόοδος στον τομέα  είναι ομολογουμένως ραγδαίες, το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε, πρέπει να αποτελεί  πεδίο διαρκούς αναθεώρησης και ενσωμάτωσης της επιστημονικής προόδου. Δηλαδή η ελληνική  πολιτεία θα έπρεπε να παρακολουθεί, να λαμβάνει υπόψη και να προσαρμόζεται έγκαιρα,  γρήγορα και με ασφάλεια με τις διεθνείς εξελίξεις και την επιστημονική πρόοδο προκειμένου να  ενθαρρύνεται η προσδοκώμενη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξης της καλλιέργειας στον ελληνικό  χώρο. 

Αντίθετα, η Κυβέρνηση της ΝΔ εγκλωβισμένη σε παρωχημένες ιδεοληψίες, κατήργησε  χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής  κάνναβης εκτός ενωσιακού καταλόγου και τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής  κάνναβης με όριο ανοχής του 0,6 % THC που ισχύει ακόμη και για τις ενταγμένες ποικιλίες στον  Ευρωπαϊκό κατάλογο ποικιλιών. Η κατάργηση του ορίου ανοχής κατά τη διάρκεια της  καλλιεργητικής περιόδου, χωρίς καμία διαβούλευση, ενημέρωση και προειδοποίηση είχε σαν  αποτέλεσμα τη καταστροφή πολλών καλλιεργειών βιομηχανικής κάνναβης που παρουσίασαν  ελάχιστες υπερβάσεις THC δηλαδή συγκεντρώσεις 0,25 % ή 0,3% που προκαλούνται ακόμα και  από μικρής διάρκειας δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες, πχ υψηλές θερμοκρασίες και οι οποίες δεν παρουσιάζουν πρακτικά καμία ψυχοτρόπο δράση. Εφαρμόστηκε δηλαδή μια εντελώς  αντιεπιστημονική προσέγγιση, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να καταστρέψουν το σύνολο της  παραγωγήςτους, έχοντας ολοκληρώσει την καλλιέργεια, έχοντας προβεί όλες τις απαραίτητες  καλλιεργητικές φροντίδες, έχοντας επενδύσει υψηλά χρηματικά χρήματα σε προκαταβολές  παραγγελιών, αλλά και στις αντίστοιχες υποδομές (θερμοκήπια, κλπ) για την παραγωγή αυτών  των ποικιλιών όπως όριζε κατά την έναρξη της καλλιέργειας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Η  Κυβέρνηση επέλεξε τη οικονομική καταστροφή αυτών των παραγωγών ενώ θα μπορούσε να  έχει εφαρμοστεί μια μεταβατική περίοδος εφαρμογής, δίνοντας τους τη δυνατότητα ολοκλήρωσης  της καλλιεργητικής περιόδου με τους όρους με τους οποίους την ξεκίνησαν ή η δυνατότητα η  αξιοποίησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Τη στιγμή μάλιστα που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  ψηφίστηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση να ανέλθει το κατώτατο όριο THC  στις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης στο 0.3%, αντί του 0.2%, για να μπορέσει η Ευρώπη να  είναι εξίσου ανταγωνιστική με τις ΗΠΑ. 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε αναιτιολόγητα και τη δυνατότητα  καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης εκτός καταλόγου ΕΕ, όπως αυτό καθορίζονταν με  τη ΚΥΑ 981/88525 (ΦΕΚ 1445/ 24.04.2019) και απέκλεισε κάθε αξιοποίηση νέων και δυναμικών  ποικιλιών με πολυάριθμες δυνατότητες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων όπως  συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και τροφίμων και καθυστερεί για παραπάνω από δύο  χρόνια απουσία οποιασδήποτε αιτιολογίας τη θέσπιση ορίων THC στα τρόφιμα σύμφωνα με το  πόρισμα της Ομάδας εργασίας που συγκρότησε το 2018 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η εκκρεμότητα αυτή σε συνδυασμό με τη μη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού  πλαισίου για τηλειτουργία μονάδων μεταποίησης βιομηχανικής κάνναβης έχει σαν αποτέλεσμα  την κυκλοφορία διαφόρων τύπων προϊόντων υπό καθεστώς αδιαφάνειας και δημιουργεί  συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον Έλληνας παραγωγό που δεν μπορεί να αξιοποιήσει την  παραγωγή τουμέσω της περαιτέρω επεξεργασίας ταξιανθιών και σπόρου (πχ εκχύλισηCBD) υπό  τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις.  

Η Κυβέρνηση λοιπόν ενώ δημιούργησε αυτό το δυσμενές οικονομικό και αντι επιχειρηματικό περιβάλλον στους Έλληνες παραγωγούς, αρνείται οποιαδήποτε ουσιαστική  συνεργασία και διαβούλευση με τους Έλληνες παραγωγούς για την επίλυση των προβλημάτων  αυτών.  

Επειδή η Κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών  βιομηχανικής κάνναβης εκτός Ευρωπαϊκού καταλόγου που έδινε την δυνατότητα στους  μικρομεσαίους παραγωγούς βιομηχανικής κάνναβης να παράξουν προϊόντα υψηλής  προστιθέμενης αξίας και να λειτουργούν σε συνθήκες υγιούςανταγωνισμού με τους συναδέλφους  τους από χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία,στις οποίες επίσης επιτρέπεται η καλλιέργεια  αυτών των ποικιλιών, 

Επειδή η Κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε το όριο ανοχής του 0,6 % περιορίζοντας το  μέγιστο όριο σε 0.2% THCμε αποτέλεσμα ενώ οι συνθήκες που αντικειμενικά θεωρούνται  ευνοϊκές και συγκριτικό πλεονέκτημα για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα  μας, να οδηγούν εντέλει στην καταστροφή της καλλιέργειας, στην πλήρηαπώλειας της  παραγωγής και του εισοδήματος και στην οικονομική καταστροφή των παραγωγών που  αποτόλμησαν τη, καλλιέργεια, 

Επειδήπαρατηρούνται πλέον σοβαρότατες και αναιτιολόγητες καθυστερήσειςστην  έκδοσητης διυπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης  σχετικά με τη θέσπισηορίων THC στα τρόφιμα και στη νόμιμη παραγωγή και εμπορία τους, 

Επειδή εκκρεμεί ακόμη η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου για την μεταποίηση και  τυποποίηση της βιομηχανικής κάνναβης και ιδίως την εκχύλιση του CBDγια την παραγωγή  συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών, 

Επειδήοι παραπάνω ολιγωρίες και κυρίως οι αντιεπιστημονικές υπαναχωρήσεις  καθίστανται απαγορευτικές για την ανάπτυξη ενός δυναμικού κλάδου που λόγω του προνομιακού κλίματος και του διεθνούς ενδιαφέροντος θα μπορούσε να προσελκύσει, επενδύσεις  τεχνογνωσία, να παράξει προιόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργήσει νέες θέσεις  εργασίας 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθεστενα επανεξετάσετε στο πλαίσιο των εξελίξεων στη θεσμική και  επιστημονική πρόοδο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και να διορθώσετε το όριο του  0.2% THC στην ακατέργαστη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη της καλλιέργειας της  βιομηχανικής κάνναβης και να επαναφέρετε το όριο ανοχής του 0.6% THC; 

2. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής  κάνναβης εκτός ενωσιακού καταλόγου που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που παρατηρούνται τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και  Δικαιοσύνης σχετικά με τη θέσπιση ορίων THC στα τρόφιμα; 

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός  κατάλληλου πλαισίου που θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη  λειτουργία μονάδων μεταποίησης βιομηχανικής κάνναβης προκειμένου να δοθεί η  δυνατότητα εκχύλισης και παραγωγής CBD; 

Scroll to Top