Συστηματική άρνηση της Κυβέρνησης για ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών καταπολέμησης του φαινόμενου της ερημοποίησης

Κ. Υπουργέ,  

Η αυξημένη ένταση σε μέγεθος και διάρκεια του καύσωνα και της ξηρασίας και η συνακόλουθη ενίσχυση  της εκδήλωσης πυρκαγιών που φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, εκτός από τις ανυπολόγιστες  συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, απώλειες περιουσιών, καταστροφή επιχειρήσεων και νοικοκυριών και  τεράστιες οικονομικές ζημίες, οδηγούν και σε μόνιμη μη αντιστρεπτή υποβάθμιση της παραγωγικότητας της  γεωργικής γης, δηλαδή σε ερημοποίηση, φαινόμενο που στη Χώρα μας έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.  

Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται έντονα με την αφαίρεση Γεωργικής Γης με Υψηλή Παραγωγικότητα  (ΓΥΠ) που παραχωρείται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒΣ) (τα οποία θα μπορούσαν  να τοποθετηθούν σε μη παραγωγικές εκτάσεις που αφθονούν στη Χώρα), γεγονός που στη Θεσσαλία έχει  πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.  

Με επίκαιρη ερώτησή (αρ.πρ.579/19-3-2021) αναδείξαμε με την απαραίτητη τεκμηρίωση την επιτακτική  ανάγκη να λάβει επί τέλους μέτρα η κυβέρνηση συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις που έχει από τη  Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης. Ανταποκρινόμενη η τότε ηγεσία του υπουργείου,  επανασύστησε την Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΘΕΚΕ) με σκοπό να  επικαιροποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΣΔΚΕ) και  υποσχέθηκε να τακτοποιήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για την  καταπολέμηση της ερημοποίησης. Δυστυχώς όμως μετά από τρία σχεδόν χρόνια ούτε πόρισμα της  επιτροπής παραδόθηκε, ούτε καν Επιτροπή υπάρχει.  

Επιπλέον με την υπ’ αριθ. 8105/19-07-2021 επισημάναμε τους κινδύνους από τη συνεχή αφαίρεση ΓΥΠ  για την εγκατάσταση ΦΒΣ στη Θεσσαλία, όπως έχει αναδείξει πρόσφατα και η δημοσιογραφική έρευνα, για  την οποία δυστυχώς και πάλι υπήρξε πλήρης αδιαφορία και καμία απάντηση.  

Επειδή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τους αρμοδίους για το σύνολο των εκτάσεων ΓΥΠ που  έχουν καταληφθεί μέχρι σήμερα. 

Επειδή η Πολιτεία αγνοεί και παραβλέπει τις επικίνδυνες διαστάσεις του φαινομένου της ερημοποίησης,  αρνούμενη συστηματικά να αναλάβει και να υλοποιήσει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Ποιο είναι το πόρισμα της ΕΘΕΚΕ που είχε επανασυσταθεί από την προηγούμενη ηγεσία του  Υπουργείου και βάση ποιου σχεδιασμού προτίθεται να επαναλειτουργήσει την ΕΘΕΚΕ ώστε να  επικαιροποιήσει το ΕΣΔΚΕ προκειμένου να εφαρμοσθεί; 

2. Ποιο είναι το μέγεθος των εκτάσεων ΓΥΠ που έχουν καταληφθεί μέχρι σήμερα και πότε προτίθεται  να εφαρμόσει επί τέλους το ν. 2945/2001 που ορίζει την υποχρέωση οριοθέτησης της ΓΥΠ; 

Scroll to Top