Η αδράνεια εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα καθιερώνει ως ‘κανονικότητα’ το φαινόμενο των ανοικτών τιμών των προϊόντων

Κύριε Υπουργέ, 

Το φαινόµενο των ανοικτών τιµών είναι µια κλασική αθέµιτη εµπορική πρακτική και προβλέπεται στον  ν.4792/2021 που ενσωµάτωσε την οδηγία όταν ο αγοραστής συµφωνεί µε τον πωλητή εγγράφως ή προφορικά να του  πουλήσει ποσότητες προϊόντων, χωρίς ταυτόχρονα να δεσµεύεται ο ίδιος για την τιµή αγοράς τους. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων πενταμελούς Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών η οποία δικαιούται και  αυτεπαγγέλτως η επιτροπή, αλλά και κατόπιν καταγγελιών από κάθε θιγόμενο να εξετάζει τα όποια ζητήματα και  μάλιστα ορίστηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του2022 από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ.  Γεώργιο Γεωργαντά. 

Στη συζήτηση της με αριθ. Πρωτ 966/02-09-2022 Επίκαιρης ερώτηση μας με θέμα: «Το καθεστώς των  ελεύθερων τιμών συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική σύμφωνα με νόμο της Κυβέρνησης σας», o προκάτοχος σας κ.  Γεώργιος Γεωργαντάς, σε σχέση με το θέμα διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων από την επιτροπή,  παραδέχθηκε ότι «η επιτροπή λειτουργεί, ουσιαστικά, εδώ και τρεις, τέσσερις μήνες και δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει  κάνει επί των ζητημάτων». 

Σήμερα, 18 μήνες μετά, το καθεστώς των ελεύθερων τιμών εξακολουθεί να συνεχίζεται ταυτόχρονα με την  πλήρη άγνοια για το έργο, τα αποτελέσματα και την επιβολή ή μη κυρώσεων από την επιτροπή Καταπολέμησης  Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών. 

Επειδή στη φετινή καλλιεργητική περίοδο παρουσιάστηκαν σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετά προϊόντα του  Νομού Λάρισας και είναι έντονο το φαινόμενο των ανοικτών τιμών. 

Επειδή είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή από την Πολιτεία του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου  σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η επίλυση του προβλήματος των ανοικτών τιμών και επιβολής των κυρώσεων.

Επειδή υπάρχει πλήρη άγνοια για τις περιπτώσεις διαπίστωσης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που έχουν  παρατηρηθεί και έχουν έλθει στην αντίληψη της επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών καθώς και  της έκβασης τους. 

Επειδή αποτελεί κοινή παραδοχή η ανάγκη αναμόρφωσης και ενίσχυσής του θεσμικού πλαισίου των  αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποια είναι τα ευρήματα της επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και τα  στοιχεία επιβολής κυρώσεων; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αναμορφωθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο  ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη του φαινομένου των ανοικτών τιμών; 

Scroll to Top