ΆΜΕΣΗ μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 30/9/2023.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών ως Αναφορά την υπ. αρ. 101/14-07-2023 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) σύμφωνα μετην οποία οι διαμορφούμενες συνθήκες και τα υποκειμενικά δεδομένα καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 31 Ιουλίου και ζητείται η παράταση τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «η τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία τον μήνα Ιούλιο με τον καθυστερημένο ρυθμό υποβολής, για τους γνωστούς λόγους: μεσολάβησαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η βραδυπορούσα αποστολή των βεβαιώσεων των εισοδημάτων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η περιορισμένη προσέλευση των φορολογουμένων εξ αιτίας του καιρικού φαινομένου καύσωνα και τα γνωστά άλλα τεχνικά ζητήματα καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 31 Ιουλίου.» 

Επισημαίνεται το γεγονός ότι «ο μήνας Ιούλιος επιπλέον για τους επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς,  είναι βαρύτατα επιφορτισμένος πέραν όλων των άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων σε διαφορετικά και ετερογενή μεταξύ  τους αντικείμενα,» καθώς και η νομοθετική υποχρέωση λήψης τουλάχιστον 2 εβδομάδων ετήσιας άδειας ανάπαυσης  για όλους τους εργαζόμενους. 

Αναφέρεται ότι «ήδη η εικόνα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεδομένου ότι υπολείπεται περίπου  το 30%, στοιχειοθετεί ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί (ακόμη και με συνθήκες πίεσης) η φετινή διαδικασία  υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023» και ζητείται η «ΑΜΕΣΗ μεταφορά της καταληκτικής  ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 30/9/2023.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση  των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top