Έχετε σχέδιο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην Λάρισα σε περιοχές αποκλεισμένες και με ακατάλληλα σχολεία για την υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών;

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel», με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία, στο  περιβάλλον, στις υποδομές, στις περιουσίες, είναι βέβαιο ότι απαιτεί μακρόπνοο  σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση, την αναγέννηση και την επαναφορά της οικονομικής  και κοινωνικής ζωής των Θεσσαλών.  

Όμως, υπάρχουν τρέχοντα και ανεπίδεκτα αναβολής και μετάθεσης ζητήματα, τα οποία  χρήζουν αμεσότατης αντιμετώπισης και σχεδιασμού, καθώς αφορούν στον απεγκλωβισμό  και στην δυνατότητα ελεύθερης μεταφοράς και κίνησης όλων κατοίκων των περιοχών που  έχουν πληγεί έντονα. 

Η επαρχία της Αγιάς είναι αποκομμένη από την Λάρισα, λόγω της καταστροφής του οδικού  δικτύου και επικινδυνότητας των οδών. Η Γιάννουλη, ο Αμπελώνας πέριξ της πόλης της  Λάρισας, ομοίως έχουν ακόμη εγκλωβισμένους κατοίκους, που αδυνατούν να  μετακινηθούν, στερούμενοι την ελεύθερη πρόσβαση στις παροχές Υγείας, στα Νοσοκομεία  της Λάρισας κλπ. Χωριά του Δήμου Κιλελέρ, ομοίως είναι αποκομμένα από την Λάρισα,  καθώς οι δρόμοι που αποτελούν την μοναδική δίοδο έχουν σπάσει κυριολεκτικά και αιωρούνται πάνω από τα αγροτεμάχια, με συνέπεια να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας  σε οδικά δίκτυα.  

Την επόμενη Δευτέρα, επίσης, ξεκινά για τα σχολεία της Θεσσαλίας και της Λάρισας η νέα  σχολική χρονιά, γεγονός που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν οι μετακινήσεις δεκάδων χιλιάδων  μαθητών και γονέων, από τις ως άνω αποκλεισμένες περιοχές και προς αυτές, γεγονός  όμως αδύνατο λόγω της καταστροφής των οδικών δικτύων. Πέραν των μετακινήσεων,  υπάρχουν πολλά σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, στις πληγείσες περιοχές,  που έχουν υποστεί ζημίες από τις καταστροφικές πλημμύρες και χρειάζονται όχι απλά  καθαρισμό, αλλά χρήζουν ειδικής απολύμανσης από συνεργεία, ώστε να εξαλειφθούν οι  κίνδυνοι μολύνσεων και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των  εκπαιδευτικών.  

Σημειωτέον, ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν  τοποθετηθεί σε περιοχές εκτός πληγεισών περιοχών, αλλά οι ίδιοι βρίσκονται  αποκλεισμένοι λόγω του οδικού άξονα της ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με  συνέπεια και να αδυνατούν να εμφανιστούν, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα, και  επιπλέον να μην γνωρίζουν τον τρόπο και τον χρόνο που θα καταστεί εφικτή η μετάβασή  τους.  

ΕΠΕΙΔΗ, χρήζει άμεσης ρύθμισης και σχεδιασμού το μείζον ζήτημα της  αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις πληγείσες περιοχές.  

Επειδή, τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να γνωστοποιήσουν τον σχεδιασμό  και τον χρόνο για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των πολιτών και των  χρηστών των οδών.  

Επειδή, ειδικά το Υπουργείο Παιδείας, οφείλει να σχεδιάσει τους τρόπους  αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία και δυσχέρεια  μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, επίσης από την αδυναμία φοίτησης και χρήσης  αιθουσών και σχολικών κτιρίων που χρήζουν απολύμανσης και αποκατάστασης.  

Ερωτώντα οι κ.κ. Υπουργοί κατά λόγο αρμοδιότητας έκαστος:  

1) Έχει εκπονηθεί σχέδιο και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των  ζημιών του οδικού δικτύου και εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης των πολιτών από  και προς περιοχές αποκλεισμένες, πχ Δήμος Αγιάς, Γιάννουλη, Αμπελώνας,  Δήμος Κιλελέρ; 

2) Το Υπουργείο παιδείας, έχει εκπονήσει κατάλογο των σχολικών μονάδων, που αφενός βρίσκονται σε περιοχές με καταστραμμένο οδικό δίκτυο,  αφετέρου κατάλογο των σχολείων που χρήζουν απολύμανσης, ώστε να  πραγματοποιηθεί για το σύνολο των μαθητών η έναρξη της σχολικής  χρονιάς με ασφάλεια;  

3) Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αποκατάσταση του οδικού δικτύου  και οι εναλλακτικές οδοί για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και των  χρηστών των οδών, έχει το Υπουργείο Παιδείας, εκπονήσει σχέδιο  φιλοξενίας μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες ή άλλους τρόπους  έναρξης των μαθημάτων;  

Scroll to Top