Καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας

Ένα ακόμη περιστατικό που επιβεβαιώνει τις λανθασμένες και αποτυχημένες  επιλογές των κυβερνήσεων της ΝΔ για τη διοίκηση των νοσοκομείων και των  υγειονομικών μονάδων προστέθηκε στον κατάλογο. Μετά το  Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα και την τραγική εικόνα της ψυχιατρικής  κλινικής, τις ελλείψεις σε προσωπικό και την επίσης τραγική κατάσταση στο  Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που οδήγησαν στην  παύση των διοικήσεών τους, καθώς και τις καταγγελίες με «Επίκαιρη  Ερώτηση» από τον κυβερνητικό βουλευτή κ. Σαλμά για την κατάσταση στην  οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο Αγρινίου με ευθύνη της διοίκησης του, σειρά  είχε το Ασκληπιείο Βούλας. 

Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου εργαζομένων του, για  κατασπατάληση δημόσιου χρήματος μέσα από απευθείας αναθέσεις και με  συμβάσεις, σύμφωνα με τι οποίες πάγιες και διαρκείς ανάγκες των  νοσοκομείων παραδίδονται σε εργολαβικές εταιρείες, με κόστος πολλαπλάσιο  για το νοσοκομείο από ό,τι θα στοίχιζαν συμβασιούχοι εργαζόμενοι. 

Συγκεκριμένα: «Το Σωματείο εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας θέτει  ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε εργολαβική  εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στο  νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη σύμβαση το κόστος για τρεις γραμματείς για δύο  μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας είναι 17.223,60 ευρώ! Δηλαδή 2870,6 ευρώ για  κάθε γραμματέα μηνιαίως». 

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η διοίκηση του νοσοκομείου μας προχώρησε σε  απευθείας ανάθεση σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών  γραμματειακής υποστήριξης. Η διαδικασία, αλλά και το ύψος της σύμβασης,  δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, στα  μέλη του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων επίσης. 

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας, την Δευτέρα 7  Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας αποστέλλει έγγραφο προς τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, στο οποίο αναλύει τις  σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης και ζητάει, ως  είθισται, την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την «κατά το δυνατόν  ταχύτερη ικανοποίηση» του αιτήματος. 

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου ο προϊστάμενος διοικητικής και οικονομικής  υπηρεσίας αποστέλλει αίτημα προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. για την κάλυψη  γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και τις προδιαγραφές του αιτήματος. Την  ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. απαντάει με την οικονομική προσφορά επί  του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του ΓΝ.  «Ασκληπιείο» Βούλας (υπογράφει ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου  μας) και της αναδόχου εταιρείας. 

Η σύμβαση αφορά στην απασχόληση τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης. 

Πόσο κοστίζουν τρεις (3) γραμματείς για δύο (2) μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας;  17. 223,60 €!!! 2870,6 € για κάθε γραμματέα μηνιαίως…. 

(…) 

Σε ένα νοσοκομείο που απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με  τρίμηνες συμβάσεις, η διοίκηση αποφασίζει να προσλάβει «ενοικιαζόμενους»  γραμματείς, αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. Για την  ακρίβεια, η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε τον μήνα Αύγουστο, με  ταχύτατες διαδικασίες, την ώρα που οι τριμηνίτες συνάδελφοι μας δεν ήξεραν  καν εάν θα ανανεωθεί η σύμβαση τους, εάν θα παραμείνουν στη δουλειά. 

Μετά από την εδώ και χρόνια ανάθεση του έργου της φύλαξης – σίτισης – καθαριότητας σε εργολάβους, φαίνεται ότι άνοιξε η όρεξη της πολιτικής ηγεσίας  του υπουργείου υγείας και της διοίκησης του Ασκληπιείου να επεκταθεί το  αίσχος της ενοικίασης εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους  κλάδους. Και μάλιστα, με όρους αποικιοκρατίας»

Επειδή, η Υγεία είναι δημόσιο αγαθό που οι πόροι της πρέπει να επιστρέφουν  ως παροχή υπηρεσιών στους φορολογούμενους πολίτες. 

Επειδή, οι διοικήσεις που επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα  νοσοκομεία αποδεικνύονται, πέρα από ανεπαρκείς, μεροληπτικές προς τους  εργολάβους-αναδόχους. 

Επειδή, στην απάντησή της οι αιτιάσεις της διοίκησης του Ασκληπιείου Βούλας,  που αφορούν σε μισθολογικά δικαιώματα και όχι στο ύψος του μισθού, είναι  ανεπαρκείς. 

Επειδή, η στελέχωση του E.Σ.Υ. δεν μπορεί να γίνεται με όρους ιδιωτικών  δοσοληψιών εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων καταργώντας στην πράξη  την ισονομία. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Γιατί κρίθηκε ως απολύτως επείγουσα η κάλυψη των κενών  γραμματειακής υποστήριξης, την ώρα που το Ασκληπιείο  υποφέρει εδώ και χρόνια από τη δραματική υποστελέχωση σε  όλες τις υπηρεσίες; 

2. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της πλατφόρμας i– supplies, αλλά ακολουθήθηκε η οδός της απευθείας ανάθεσης;

3. Πώς συντάχθηκαν οι «προδιαγραφές» και από ποιον;

4. Γιατί είναι τόσο υψηλό το τίμημα της σύμβασης, ενώ στην ίδια τη  σύμβαση δεν περιγράφεται καν ο μισθός των εργαζόμενων  γραμματέων;

Scroll to Top