Προστασία και μισθολογική εξασφάλιση για τους εργαζόμενους που δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανυπαίτια λόγω φυσικών καταστροφών

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει διαδοχικά τη Μαγνησία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναδείξει και νέες ανάγκες στο πεδίο της προστασίας και της μισθολογικής κατοχύρωσης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. 

Πολλά ήταν τα παραδείγματα επιχειρήσεων, εργοστασίων και μονάδων παραγωγής που εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν τη Μαγνησία το μήνα Σεπτέμβριο δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν για ημέρες. 

Είτε λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, είτε λόγω ζημιών στις υποδομές, είτε λόγω μη προσβασιμότητας εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, επιχειρήσεις που απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους έμειναν εκτός λειτουργίας για ημέρες. 

Την ίδια ώρα, πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται λειτούργησαν κανονικά μετά την επέλαση των πλημμυρών, οι ίδιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παραστούν στο χώρο εργασίας τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα αλλά για λόγους ανωτέρας βίας. 

Τέτοιοι λόγοι είναι, ενδεικτικά, η απαγόρευση της κυκλοφορίας με εντολή των αρχών εξαιτίας έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε πολλά σημεία της περιοχής, η καταστροφή βασικών υποδομών (δρόμων, γεφυριών κ.α.) με αποτέλεσμα η προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας να καθίσταται ανέφικτη, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον τόπο διαμονής του εργαζόμενου με αποτέλεσμα η μετακίνηση του προς την εργασία του να καθίσταται ανέφικτη κ.α.. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργαζόμενος ανυπαίτια αδυνατεί να μεταβεί στην εργασία του. Την ίδια ώρα, η επιχείρηση στην οποία εργάζεται δεν ανήκει στις πληγείσες ώστε αυτός να τεθεί στο καθεστώς αναστολής εργασίας και να λάβει τουλάχιστον το βασικό επίδομα.

Η αδυναμία των εργαζόμενων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να κρατήσει ημέρες και ολόκληρη εβδομάδα, γεγονός που συνεπάγεται την ανυπαίτια απώλεια πολλών ημερομισθίων που φτάνουν από το 1/4 ως και το 1/3 του μηνιαίου μισθού τους. 

Σήμερα, το αν οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα ημερομίσθιά τους κανονικά στις περιπτώσεις αυτές, καθώς η απουσία από την εργασία τους δεν οφείλεται σε δόλια ή αμελή τους συμπεριφορά, εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη. 

Στον προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο της κυβέρνησης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152» και συγκεκριμένα στο άρθρο 32, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή έκτακτων καιρικών φαινομένων κατά τα οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα εκκένωσης περιοχών ή προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από συγκεκριμένες περιοχές, οι εργοδότες των επιχειρήσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτά. 

Η εν λόγω διάταξη επιβάλλει στους εργοδότες τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των αρχών σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινόμενων ώστε να μην επιβάλλουν την υποχρέωση εργασίας στους εργαζομένους και να μην προβαίνουν σε κυρώσεις λόγω της μη δυνατότητας των εργαζομένων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Εντούτοις, στη διάταξη δεν αναφέρεται ρητώς η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή όλων των ημερομισθίων και των ημερών κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι απουσίαζαν από την εργασία τους λόγω επιβεβλημένης απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

Απόδειξη της μη υποχρεωτικότητας της διάταξης είναι μαρτυρίες εργαζόμενων σε επιχειρήσεις της Μαγνησίας, τα διοικητικά συμβούλια των οποίων δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε καταβολή των ημερομισθίων για τις ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να εργαστούν λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή. 

Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δεν μπορούν ανυπαίτια και για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω φυσικών καταστροφών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ημέρες, δεν θα επιβαρύνονται με απώλεια των ημερομισθίων τους και στέρηση βασικού μέρους του μισθού τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα και τα αυξανόμενα φαινόμενα  ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν πολλές περιοχές  της χώρα, προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να εξασφαλίσει  ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στη Μαγνησία που δεν  μπόρεσαν ανυπαίτια, λόγω μέτρων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ημέρες,  δεν θα επιβαρυνθούν με απώλεια των ημερομισθίων τους και  στέρηση βασικού μέρους του μισθού τους;  

2. Προτίθεται να προβεί στην έκδοση της απαραίτητης ερμηνευτικής  εγκυκλίου σχετικά με το άρθρο 32 του προσφάτως ψηφισθέντος  σχεδίου νόμου προκειμένου να καταστεί σαφής η υποχρέωση  των εργοδοτών να καταβάλουν στο σύνολό τους τα ημερομίσθια  εργαζόμενων που δεν προσήλθαν στην εργασία τους εξαιτίας των  απαγορεύσεων που είχαν επιβάλλει οι αρχές λόγω ακραίων  καιρικών φαινομένων; 

Scroll to Top