Αδικαιολόγητη η ανοχή της Υπουργού Εσωτερικών στη συνεχή ανάρμοστη συμπεριφορά του Δημάρχου Βόλου κ. Μπέου

Τις τελευταίες μέρες, εν μέσω καταστροφικών συνεπειών που  υπέστησαν δυο φορές σε χρονικό διάστημα 20 ημερών οι πολίτες σε δήμους  της Θεσσαλίας, γινόμαστε κοινωνοί απαράδεκτων και ποινικά κολάσιμων  πράξεων που σαφώς δεν συνάδουν με το δημόσιο αξίωμα αιρετού της τοπικής  αυτοδιοίκησης.  

Συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες παρακολουθήσαμε εμβρόντητοι τον  Δήμαρχο Βόλου να χειροδικεί ευθέως εις βάρος διαμαρτυρόμενου πολίτη,  ευρισκόμενου, εμφανώς, σε απελπισία μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη  πλημμύρα στην πόλη του Βόλου. Και μάλιστα, το εν λόγω περιστατικό είδαμε  να λαμβάνει χώρα παρουσία αστυνομικών οργάνων που παρακολουθούσαν  χωρίς να παρέμβουν. Τον παρακολουθήσαμε, επίσης, να καταβρέχει με τη  μάνικα άλλον πολίτη, δικηγόρο, που στεκόταν έξω από το εκλογικό κέντρο  έτερου υποψήφιου για την δημαρχία του Βόλου στις επικείμενες αυτό διοικητικές εκλογές.  

Επειδή ο Δήμαρχος οφείλει, όπως ο νόμος ορίζει, να εκπληρώνει  ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να σέβεται και να διασφαλίζει τα  δικαιώματα των πολιτών ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.  

Επειδή η αρμοδιότητα της πειθαρχικής διαδικασίας για τους αιρετούς  εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήκει στον Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Επειδή είναι πρωτοφανής και εγείρει μεγάλα ερωτηματικά η ανοχή σε  σειρά περιστατικών του Δημάρχου Βόλου που ξεκινούν από ανάρμοστους  λεκτικούς χαρακτηρισμούς («λουλούδες», «φλώρος», «τόφαλος» κ.α.) και  φτάνουν σε χειροδικία εις βάρος πολίτη εκ μέρους της αρμόδιας Υπουργού.  

Επειδή για την προβολή του έργου της η κυβέρνηση της ΝΔ λίγους  μήνες πριν διαφήμιζε τον «Κώδικα Συμπεριφοράς των Αιρετών Οργάνων της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αλλά φαίνεται να μην την απασχολεί ιδιαίτερα η  τήρησή του ούτε όσον αφορά την υποχρέωση προάσπισης του κύρους του  αξιώματος εκ μέρους των αιρετών εκπροσώπων της ΤΑ τόσο κατά την εκτέλεση  των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία. 

Επειδή το Σύνταγμα επιφυλάσσει στο κράτος την εποπτεία των ΟΤΑ,  που συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και των προσώπων των  αιρετών.  

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:  

Θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τεθούν  υπόψη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα ανωτέρω  αναφερόμενα περιστατικά και να κινηθεί αρμοδίως η διαδικασία  πειθαρχικού ελέγχου του Δημάρχου Βόλου; 

Scroll to Top