Καθυστέρηση στην εφαρμογή του προγράμματος ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα  πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και εφαρμόστηκε πιλοτικά  σε 9 ΕΠΑΛ για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-2018 ενώ ήδη από το  επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 επεκτάθηκε σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλικής διαδικασίας διαμέσου της συνδιδασκαλίας, στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη  των μαθητών, στην καλύτερη επικοινωνία και τη βελτίωση του κλίματος εντός  της σχολικής κοινότητας με την ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου  Καθηγητή, στη δικτύωση των σχολείων και σε μια σειρά από άλλες  συμπληρωματικές δράσεις με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας  της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια. 

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς)  έχει υποδεχτεί με θέρμη την εισαγωγή του κλάδου των Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ,  ενώ το πρόγραμμα έχει αφήσει πολύ θετικό αποτύπωμα στη λειτουργία των  ΕΠΑΛ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία που διάγει η χώρα μας σε συνδυασμό με την έξαρση φαινομένων βίας εντός της  σχολικής κοινότητας, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη και απρόσκοπτη  εφαρμογή του προγράμματος. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικότητες του ΜΝΑΕ τοποθετούνταν από νωρίς  στις θέσεις τους, γεγονός που βοηθούσε αρκετά το εκάστοτε σχολείο. Φέτος  όμως, έχοντας ξεκινήσει ήδη η σχολική χρονιά και έχοντας ολοκληρωθεί η Α΄  Φάση των διορισμών Αναπληρωτών Καθηγητών, το πρόγραμμα καθυστερεί  αδικαιολόγητα. 

Η καθυστέρηση του προγράμματος πρακτικά ακυρώνει το θεσμό του  συμβούλου καθηγητή, σημαντικό μέρος από τις αρμοδιότητες του ψυχολόγου και δυσχεραίνει τη διαμόρφωση συνδιδασκαλίας, ακυρώνοντας ταυτόχρονα  όλα τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να αποφέρει στο σχολικό πλαίσιο..  

Επειδή τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος ΜΝΑΕ  αναγνωρίζονται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. 

Επειδή η έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος βοηθάει τον  προγραμματισμό του εκάστοτε σχολείου ενώ η καθυστέρησή του ακυρώνει τα  πλεονεκτήματα που αποφέρει στο σχολικό πλαίσιο. 

Επειδή φέτος καθυστερεί η υλοποίηση του προγράμματος παρόλο που  η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση των  διορισμών των αναπληρωτών καθηγητών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης στην υλοποίηση του προγράμματος  ΜΝΑΕ τη φετινή σχολική χρονιά; 

2. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ώστε να επισπευστεί ο  διορισμός των απαραίτητων για την εφαρμογή του προγράμματος  εκπαιδευτικών; 

3. Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις των  εκπαιδευτικών προκειμένου να υλοποιηθεί και φέτος το  πρόγραμμα; 

Scroll to Top