Στον αέρα παραμένουν οι προσλήψεις χιλιάδων επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (2Γ/2022)

Τον Νοέμβριο 2022 εκδόθηκε από τον ΑΣΕΠ Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη  διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε  πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (2Γ/2022 – ΕτΚ 75/21.11.202). 

Τον Μάρτιο 2023 πραγματοποιήθηκε ο γραπτός διαγωνισμός στον οποίο  συμμετείχαν συνολικά 76.799 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 71% από τις  αρχικά υποβληθείσες δηλώσεις). Ειδικότερα, προσήλθαν να εξεταστούν 54.915  υποψήφιοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 21.884 υποψήφιοι Τεχνολογικής  εκπαίδευσης. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάστηκαν με την μέθοδο των ερωτήσεων  πολλαπλής επιλογής στις εξής κατηγορίες: «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και  Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» και «Εξέταση Γνώσεων». Κάθε υποψήφιος  όφειλε να συγκεντρώσει 55 μονάδες σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα/δοκιμασία,  ώστε να θεωρείται επιτυχών/ούσα και να περάσει στο β’ στάδιο, στη συμμετοχή  δηλαδή σε μελλοντικές προκηρύξεις.  

Δύο μήνες αργότερα τον Μάιο του 2023 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού. Το ποσοστό των επιτυχόντων στον γραπτό διαγωνισμό ανήλθε  σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων (ο υπολογισμός γίνεται με βάση την  εξέταση σ’ ένα τουλάχιστον μάθημα). Εν συνεχεία καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάταξης, βάσει της βαθμολογίας, με φθίνουσα σειρά, ανά κλάδο και  ειδικότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια «δεξαμενή» άντλησης  υποψηφίων για τη συμμετοχή σε μελλοντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από τους  14.875 επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού. 

Έκτοτε και μετά την ολοκλήρωση του Α’ σταδίου καμία ενέργεια δεν έχει γίνει  μέχρι σήμερα. Οι χιλιάδες επιτυχόντες του διαγωνισμού παραμένουν  ουσιαστικά «εγκλωβισμένοι» σ’ ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας αφού καμία προκήρυξη δεν έχει εκδοθεί και καμία σαφής δέσμευση για τον χρόνο και τον  συνολικό αριθμό των προσλήψεων δεν έχει γίνει. Αντιθέτως, εδώ και έξι μήνες  οι ελάχιστες προκηρύξεις που εκδίδονται εξακολουθούν να γίνονται με βάση  το σύστημα της μοριοδότησης, που ίσχυε και πριν τη διεξαγωγή του  διαγωνισμού. 

Μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο, συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  απέστειλαν σχετική επιστολή διαμαρτυρίας και προς το Υπουργείο  Εσωτερικών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: «[…]Όλοι μας λάβαμε μέρος  στις εξετάσεις διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους  Κρατικούς Θεσμούς. Στις εξετάσεις συμμετείχαμε επιστήμονες (απόφοιτοι ΑΕΙ  και ΤΕΙ) κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές  υποχρεώσεις, καθένας με τα προσωπικά-οικογενειακά του προβλήματα και με  περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο (κάποιοι και χρήμα), το  οποίο στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να διαβάσουμε και να  πετύχουμε. Παρότι, οι επιτυχόντες έχουν δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου 2023,  με έκπληξη (και παρά τις εξαγγελίες αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο)  διαπιστώνουμε πως δημοσιεύεται ένα πλήθος προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις  στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες  (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός  που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων, τύπου  Κ΄(κατάταξη μέσω μοριοδότησης) […]». Αντίστοιχη επιστολή (13.9.2023)  απέστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων  Σχολών ( Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΑ.Σ.). 

Επειδή, τον Φεβρουάριο του 2023 ο τότε υπουργός εσωτερικών διατεινόταν,  μεταξύ άλλων, ότι: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού εισάγουμε μία  αξιοκρατική, ακέραιη και αδιάβλητη διαδικασία μέσα από την οποία θα  αναδειχθούν οι καταλληλότεροι άνθρωποι για να καλύψουν τις ανάγκες της  Δημόσιας Διοίκησης σε ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε  τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση». 

Επειδή, σκοπός του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ήταν η δημιουργία  μεγάλης «δεξαμενής» υποψηφίων για την επιτάχυνση της κάλυψης εκκρεμών  και μελλοντικών αναγκών στο δημόσιο.  

Επειδή, οι επιτυχόντες υποβλήθηκαν -παρά τις όποιες δυσκολίες – σε εξετάσεις  διακρίβωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και σε διαδικασίες  αξιολόγησης της επαγγελματικής τους προσωπικότητας. 

Επειδή, οι επιτυχόντες εδώ και μήνες υφίστανται τον διαρκή εμπαιγμό σε  συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας για το εργασιακό τους μέλλον.  

Επειδή, είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα ο εξορθολογισμός και να  καλυφθούν τα μεγάλα κενά στη δημόσια διοίκηση.  

Επειδή, η κυβέρνηση δείχνει πλήρως ανακόλουθη προς τις δικές της  δεσμεύσεις, εξαγγελίες και επιλογές. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Πότε αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη μεγάλη προκήρυξη στην  οποία θα συμμετέχουν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 2Γ/2022;

2. Τι ποσοστό απορρόφησης των επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ προβλέπεται να υπάρξει με βάση τον  προγραμματισμό προσλήψεων για το 2023-2024; 

3. Θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι επιτυχόντες του διαγωνισμού  στην προκήρυξη μόνιμου προσωπικού για τα νοσοκομεία της  χώρας; 

4. Τι χρονικό διάστημα θα απαιτείται για την ολοκλήρωση της  διαδικασίας πρόσληψης των επιτυχόντων μετά την έκδοση των  προκηρύξεων; 

Scroll to Top