Σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας οι Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα Δημόσια Νοσοκομεία

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων (καθαριότητα-σίτιση φύλαξη) αποτελούν κρίσιμο παράγοντα της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας  τους. Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι υπηρεσίες στελεχώνονται με Συμβασιούχους  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), των οποίων οι συμβάσεις ανανεώνονται επί πολλά έτη.  Πρόκειται για εργαζόμενους που αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς  ανάγκες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο να κρατηθεί όρθια η δημόσια υγεία  στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, επιδεικνύοντας υπερπροσπάθεια και  επαγγελματισμό. 

Δυστυχώς, ενώ οι συγκεκριμένες συμβάσεις λήγουν σε σύντομο χρονικό  διάστημα, δεν υπάρχει μέριμνα για την παράτασή τους. Σε αυτό το καθεστώς  αβεβαιότητας βρίσκονται μεταξύ άλλων και εικοσιπέντε (25) συμβασιούχοι  εργαζόμενοι στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου  και ακόμα τέσσερεις (4) στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας.  

Το ίδιο καθεστώς αβεβαιότητας αντιμετωπίζουν και οι 30 εργαζόμενες και  εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Νοσοκομείου Κέρκυρας, των οποίων οι  συμβάσεις λήγουν στις 30/9/2023, μετά από διαδοχικές παρατάσεις από το 2017. 

Η διοίκηση του εν λόγω Νοσοκομείου, με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά, αποφάσισε  την Πέμπτη 24/8/2023 τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την, καθ’  ολοκληρία, ανάθεση του τομέα της καθαριότητας σε ιδιώτη. 

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί σε Νοσοκομεία για  εγκατάσταση εργολάβων. Μάλιστα, στα Νοσοκομεία που εγκαθίστανται  εργολάβοι, οι συμβασιούχοι απολύονται, ακόμα και με ενεργείς συμβάσεις.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο  Λάρισας και στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου 15 συμβασιούχοι  εργαζόμενοι στην καθαριότητα και άλλοι 30 αντίστοιχα απολύθηκαν, αν και είχαν  ανανεώσει τη σύμβασή τους μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου του 2023. 

Προφανώς, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αποτελεί πολιτική επιλογή της  κυβέρνησης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στο πλάνο της την ιδιωτικοποίηση  των επικουρικών-υποστηρικτικών λειτουργιών του ΕΣΥ. Πρόκειται για μια  αρνητική εξέλιξη που αφενός θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας για  χιλιάδες εργαζόμενους, αφετέρου θα στοιχήσει δημοσιονομικά, καθώς είναι  επιβαρυντική για τους κρατικούς πόρους. Πέραν τούτου, υπάρχουν καταγγελίες  για εργολάβους, που δεν εξασφαλίζουν τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και  τις πρέπουσες αμοιβές, προσφέροντας, παράλληλα, υποβαθμισμένες υπηρεσίες. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επαναφέρει τις προσλήψεις προσωπικού στις  υποστηρικτικές υπηρεσίες στα Δημόσια Νοσοκομεία με Συμβάσεις Ορισμένου  Χρόνου (ΣΟΧ), με αξιοπρεπή αμοιβή και καλές συνθήκες εργασίας,  απαλλάσσοντας τις δημόσιες δομές υγείας από τα εργολαβικά συνεργεία,  εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. 

Επειδή οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των  δημόσιων δομών υγείας (καθαριότητα-σίτιση-φύλαξη) καλύπτουν πάγιες και  διαρκείς ανάγκες.

Επειδή σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να λήξουν οι υφιστάμενες  συμβάσεις τους.  

Επειδή πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες και στήριξαν το ΕΣΥ στη διάρκεια της  πανδημίας. 

Επειδή η είσοδος των εργολάβων στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων  δομών υγείας οδηγεί αφενός σε ακριβότερες και αμφιβόλου ποιότητας  υπηρεσίες, αφετέρου σε υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών και χειρότερες  αμοιβές. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Θα ανανεωθούν οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου των εργαζόμενων στις  υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων δομών υγείας, που λήγουν στα  τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους; 

2. Υπάρχει πλάνο μόνιμης λύσης για όλους αυτούς τους εργαζόμενους; 

3. Εξασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του ελληνικού δημοσίου και η  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με την είσοδο των εργολάβων στις  υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης στις δημόσιες δομές  υγείας; 

Scroll to Top