Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 στα νοσοκομεία της χώρας

Στα νοσοκομεία της χώρας εργάζονται έχοντας υπογράψει διετείς συμβάσεις 2.000  υγειονομικοί μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55  έως 67 ετών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).  

Οι συγκεκριμένοι 2.000 εργαζόμενοι καλύπτουν θέσεις τραυματιοφορέων, τεχνικών,  εργατών γενικών καθηκόντων, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, διοικητικών  κλπ και η αποχώρησή τους από τα νοσοκομεία συνεπάγεται ότι «θα χαθούν» εργαζόμενοι που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και η απουσία τους θα έχει ως  αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι ασθενείς. Σύμφωνα με την Πανελλήνια  Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) η απώλεια αυτού του  προσωπικού θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία ιδιαίτερα στα  Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών καθώς και στη συντήρηση του μηχανολογικού  εξοπλισμού τους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος μισθοδοσίας αυτών των εργαζομένων επιβαρύνει  ελάχιστα τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων αφού το μεγαλύτερο μέρος της  σχετικής δαπάνης καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους. Επιπλέον, το ζήτημα ενέχει και  σοβαρή κοινωνική διάσταση αφού οι 2.000 συμβασιούχοι που αποχωρούν από τα  νοσοκομεία τους λείπουν ελάχιστα ένσημα για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης ή  χρειάζονται ακόμη λίγους μήνες για να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας  συνταξιοδότησης. 

Επειδή οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν την περίοδο της πανδημίας και  εργάζονται από τότε στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων έχοντας αποδείξει την αξία  τους και τη συνεισφορά τους στη δημόσια υγεία.

Επειδή η αποχώρησή τους από τα νοσοκομεία συνεπάγεται ότι θα απολυθούν εργαζόμενοι που συνεισέφεραν σημαντικά στην λειτουργία των νοσοκομείων και η  απουσία τους θα έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι ασθενείς 

Επειδή τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει νομική δυνατότητα  ανανέωσης των Συμβάσεων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι 2.000  εργαζόμενοι που εργάζονται στα νοσοκομεία της χώρας μέσω του προγράμματος  απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών της ΔΥΠΑ να μην  απολυθούν και παράλληλα να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους ώστε να συνεχίσουν να  προσφέρουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους στο δημόσιο τομέα της υγείας; 

Scroll to Top