Πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφοι καλούνται να πληρώσουν τη ΔΕΗ για διάστημα που τα ποιμνιοστάσια ήταν πλημμυρισμένα.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος ,καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλο ντος και Ενέργειας ως Αναφορά δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου στο οποίο φιλοξενείται λο γαριασμός της ΔΕΗ πλημμυροπαθούς κτηνοτρόφου για κατανάλωση αγροτικού ρεύματος ποι μνιοστασίου την περίοδο που οι εγκαταστάσεις ήταν πλημμυρισμένες. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ενώ οι πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφοι του Αμπελώνα «λόγω  της πλημμύρας εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις τους που βρέθηκαν από τις 8 Σεπτεμβρίου κάτω  από το νερό,» έλαβαν λογαριασμούς από τη ΔΕΗ στους οποίους «η κατανάλωση ρεύματος αφο ρά περίοδο από 31/8 έως 1/10 με τις 23 ημέρες να μην υπάρχει ρεύμα! και η συνολική κατανάλω ση να αγγίζει τις 3.415 κιλοβατώρες.» 

Επισημαίνεται ότι «τα ποιμνιοστάσια ήταν πλημμυρισμένα, ρεύμα δεν υπήρχε, ο μετρητής  είχε καταστραφεί και η πρόσβαση στα ποιμνιοστάσια δεν ήταν δυνατή μέχρι και τις αρχές Οκτω βρίου,» καθώς και το γεγονός ότι «η ΔΕΗ εμφανίζει μέτρηση και μάλιστα αυξημένη σε σχέση με  τον περυσινό Σεπτέμβριο και ζητά ποσά που για κάποιους ξεπερνούν τα 500 €.» 

Αναφέρεται από τους κτηνοτρόφους ότι το κράτος τους έχει εγκαταλείψει καθώς καλούνται  να πληρώσουν τους λογαριασμούς μέσα στον Οκτώβριο, «όταν και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ούτε  τόσο ρεύμα κάψαμε, ούτε κάποια μέτρηση έγινε και το κυριότερο όταν ξέρουν πολύ καλά την κα τάσταση στην οποία βρισκόμαστε,» και ζητείται η εξεύρεση λύσης «και σε αυτό το απαράδεκτο  χαράτσι.» 

Επισυνάπτεται το σχετικό δημοσίευμα. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και  δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας. 

Scroll to Top