Η διατήρηση των μνημονιακών μέτρων clawback και rebate ισοπεδώνει και αφανίζει οικονομικά τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές

Τα άδικα μνημονιακά μέτρα επιστροφών (rebate και clawback) που  επιβλήθηκαν το 2013 ως έκτακτα, παραμένουν, καθιστώντας τον κλάδο των  φυσικοθεραπευτών, εν μέσω μιας περιόδου γενικής ακρίβειας, αντιμέτωπο με  προβλήματα βιωσιμότητας. 

Σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αναφέρει  πως τα απαράδεκτα και αντιδημοκρατικά αυτά μέτρα έχουν στοιχίσει στους  φυσικοθεραπευτές από το 2013 πάνω από 180.000.000 €, ως απώλεια  εισοδήματος από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων. Ειδικότερα, το 2013  επιβλήθηκε δραματική μείωση της τιμής αποζημίωσης της συνεδρίας  φυσικοθεραπείας από 20 σε 15 ευρώ. Εκτός αυτού, με τη θέσπιση ανώτατου  ορίου για κάθε κατηγορία παροχής του ΕΟΠΥΥ, την κάθε υπέρβαση του, την  πληρώνουν οι φυσικοθεραπευτές, επιστρέφοντας το ποσό της “υπέρβασης”. Δηλαδή, στην παραπομπή από γιατρούς περισσότερων ασφαλισμένων για  φυσικοθεραπεία, οι φυσικοθεραπευτές “τιμωρούνται” με οριζόντια ποσοστιαία  επιστροφή των ποσών που εισπράττουν κατά 20%, 30% ή και 40%, επειδή  προσέφεραν περισσότερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους (!). Η αρχικά συμφωνημένη τιμή συνεδρίας των 15 ευρώ μετά τις επιστροφές, καταλήγει σε  πραγματική αποζημίωση των 5 ευρώ, εργαζόμενοι στην ουσία 2,3 ή και 4 μήνες  το χρόνο ΔΩΡΕΑΝ (!). 

Με την ετήσια πραγματική δαπάνη φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με  επιβεβαιωμένα παραπεμπτικά και μη αμφισβητούμενα στοιχεία, να ανέρχεται  στα 108.000.000 € και την προσδιορισμένη ως επιτρεπτή από τον ΕΟΠΥΥ να  ανέρχεται στα 77.700.000 €, οι φυσικοθεραπευτές αναγκάζονται να  επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ ετησίως 30.000.000 € (!). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ φυσικοθεραπευτές  καταβάλλουν ήδη μηνιαίες δόσεις για το clawback του 2018-2019, στις οποίες  θα προστεθούν δόσεις για την επιστροφή clawback του 2020, του 2021 και του 2022 και με δεδομένη την παρακράτηση του 20% του φόρου, στην εκκαθάριση  για τη μηνιαία υποβολή, μπορεί να μην εισπράξουν τίποτα (!). 

Υπηρεσίες, όπως η φυσικοθεραπεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είναι  πλέον χορηγούμενες σε τεράστια γκάμα παθήσεων, που φτάνουν σε πολλές  περιπτώσεις ασθενειών να συνταγογραφούνται εφόρου ζωής. Το Υπουργείο  Υγείας όμως συνεχίζει να μην αυξάνει τον κλειστό προϋπολογισμό για τη  φυσικοθεραπεία, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των καλύψεων για τις παθήσεις, να τις πληρώνουν οι φυσικοθεραπευτές μέσω των ληστρικών μέτρων rebate  και clawback. 

Με αφορμή τον κυβερνητικό εμπαιγμό και την αδιαφορία στήριξης του κλάδου  των φυσικοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών  προβαίνει σε απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση  (https://www.psf.org.gr/psf-news-8421.htm) ζητώντας την άμεση αύξηση του  προϋπολογισμού για την υγεία και ειδικά για τη φυσικοθεραπεία. 

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει οικονομικά φορείς πρωτοβάθμιας  φροντίδας υγείας που, ενώ προσφέρουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και  εκπροσωπούν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες υγείας, κινδυνεύουν με ολική  «κατάρρευση» 

Επειδή η φυσικοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά κοινωνικό αγαθό, που σε  όλες τις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου και στις χώρες της Ε.Ε.  προσφέρεται στους πολίτες σε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών 

Επειδή οι φυσικοθεραπευτές χρήζει να αντιμετωπίζονται ως επιστήμονες 

Επειδή με την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται στο χώρο της υγείας  απαξιώνεται και οδηγείται στον οικονομικό αφανισμό το επάγγελμα του  φυσικοθεραπευτή,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να επανεξετάσει ή να καταργήσει τα επιβεβλημένα από τη  μνημονιακή επιτήρηση μέτρα του clawback και του rebate; 

2. Προτίθεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τη φυσικοθεραπεία, με  βάση τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως  προκύπτουν κατ’ έτος; 

Scroll to Top